Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ενδεικτική Βιβλιογραφία για τον Ρήγα Βελεστινλή
κατά έτος, έως 2007.
 
(Από τη Βιβλιοθήκη του Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου)
 
 

Α΄. ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ, ΑΠΑΝΤΑ
 

1. ΑΠΑΝΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, Λέανδρος Βρανούσης, επιμέλεια, Απαντα: Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος, Αθήνα 1968, τόμ. 1, σσ. 1-425, τόμ. 2, σσ. 426-782.

2. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ρήγας Βελεστινλής, Απαντα τα σωζόμενα.
Γενική επιμέλεια: Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Αθήνα 2000-2002.

Τόμος Α΄: Σχολείον των ντελικάτων εραστών, επιμ. Π.Σ. Πίστας, σσ. 307.

Τόμος Β΄: Φυσικής απάνθισμα, επιμ. Κ. Θ. Πέτσιος, σσ. 310.

Τόμος Γ΄: Ηθικός Τρίπους, Εισαγωγή Αννα Ταμπάκη, επιμ. Ines Di Salvo, σσ. 233.

Τόμος Δ΄: Νέος Ανάχαρσις, επιμ. Αννα Ταμπάκη, σσ. 387.

Τόμος Ε΄: Νέα Πολιτική Διοίκησις, επιμ. Π.Μ.Κιτρομηλίδης, σσ. 189.
 

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΡΗΓΑ. Ρήγα Βελεστινλή, Απαντα τα έργα. Ολοκληρωμένα για πρώτη φορά σε αναστατική έκδοση με ευρετήριο-επιμέλεια-εισαγωγή σε κάθε έργο Δημήτριος Καραμπερόπουλος:

Α΄. Φυσικής απάνθισμα, (Βιέννη 1790), Αθήνα 1991, τέταρτη επανέκδοση 2006,
σσ. 43+180+20.

Β΄. Σχολείον των ντελικάτων εραστών, (Βιέννη 1790), Αθήνα 2006,
σσ. ιδ΄+365+37.

Γ΄. Ο Ηθικός Τρίπους, (Βιέννη 1797), Αθήνα 2001, σσ. ν΄+238+39.

Δ΄. Νέος Ανάχαρσις, (Βιέννη 1797), Αθήνα 2006, σσ. 66+Χ+361+51.

Δ΄. Τα Επαναστατικά. Επαναστατική προκήρυξη, Δίκαια του Ανθρώπου,
Σύνταγμα, Θούριος, Υμνος Πατριωτικός, (Βιέννη 1797), Αθήνα 2006, σσ. με΄ +97.

Ε΄. Χάρτα της Ελλάδος, (Βιέννη 1796-1797), Αθήνα 1998, επανέκδοση 2003.
Περιέχονται τα 12 φύλλα της Χάρτας και
α). Δημ. Καραμπερόπουλος, Το Ευρετήριο της Χάρτας του Ρήγα, σσ. 128.
β). Η ΄΄Χάρτα΄΄ του Ρήγα Βελεστινλή με τις εργασίες:
Ι. Δημ. Καραμπερόπουλος, «Η ΄΄Χάρτα της Ελλάδος΄΄ του Ρήγα. Τα πρότυπά της και νέα στοιχεία», σσ. 15-90.
ΙΙ. Βάσω Πέννα, «Τα νομίσματα της Χάρτας του Ρήγα», σσ. 91-148.

ΣΤ΄. Νέα Χάρτα της Βλαχίας, (Βιέννη 1797).

Ζ΄. Γενική Χάρτα της Μολδοβίας, (Βιέννη 1797). Περιέχονται στο: Δημ. Καραμπερόπουλος, Οι χάρτες
Βλαχίας και Μολδαβίας του Ρήγα Βελεστινλή, Βιέννη 1797. Νέα στοιχεία-ευρετήριο-αυθεντική επανέκδοση, Αθήνα 2005, σσ. 94+ 2 Χάρτες σε θήκη.

Η΄. Μέγας Αλέξανδρος (εικόνα), (Βιέννη 1797). Περιέχεται στο: Δημ.
Καραμπερόπουλος, Ο Μέγα Αλέξανδρος του Ρήγα Βελεστινλή, Βιέννη 1797, σσ. 17+εικόνα .
 
 

Β΄. ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ, ΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ

Μετάφραση των Επαναστατικών του Ρήγα σε 10 γλώσσες από την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα.

1. Ρήγας Βελεστινλής, Επαναστατικά, Επαναστατική Προκήρυξη, Δίκαια του Ανθρώπου, Σύνταγμα, Θούριος. Δίγλωσση έκδοση: Ελληνικά-Βουλγαρικά. Μετάφραση Νάντια Ντάνοβα και Βασίλ Στανίλοβ, προλογικά Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Σόφια «Ιβάν Βάζοβ» 1998, (σσ. 122).

2. Rigas Velestinlis, Scrieri Revolutionara. Proclamatia Revolutionara, Drepturile Omului, Constitutia, Thurios, δίγλωσση έκδοση: Ελληνικά-Ρουμανικά. Μετάφραση Cristina Bacanu, Ion Brad. Προλογικά Δημήτριος Καραμπερόπουλος. Επιλογή Βιβλιογραφίας Elena Lazar, Maria Rafaila, Societatea Stiintifica de Studii ''Ferai-Velestino-Rigas'', Editura Omonia, Bucuresti 1999, (σσ. 127).

3. Ρήγα Βελεστινλή, Τα Επαναστατικά. Επαναστατική Προκήρυξη, Δίκαια του Ανθρώπου, Σύνταγμα. Δίγλωσση έκδοση: Ελληνικά-Σερβικά. Μετάφραση-Επιμέλεια Μίροσλαβ Βούκελιτς. Προλογικά: Δημήτριος Καραμπερόπουλος. Βαλκανιολογικό Ινστιτούτο της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Βελιγράδι 2000, (σσ. 115).

4. Rigas Velestinlis, Scritti Rivoluzionari. Manifesto Rivoluzionario, I Diritti Dell' Uomo, La Costituzione, Thurios. Δίγλωση έκδοση: Ελληνικά-Ιταλικά. Μετάφραση-εισαγωγή-επιμέλεια Lucia Marcheselli Loukas, Πρόλογος Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Societa Scientifica de Studi "Fere-Velestino-Rigas'', Lint, Trieste, 2000, Β΄ έκδοση, Αθήνα 2006, (σσ. 1350.

5. Riga Velestinli, Idete Kryengritese. Proklamata Kryengritese, Te Drejtat e Njeriut, Kushteututa, Marshi Luftarak. Δίγλωσση έκδοση Ελληνικά-Αλβανικά. Parathemia Dhimitrios Karaberopoulos, Shqiperci: Thomas Nikuli, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα και ''Planet'', Fier 2001, Β΄ έκδοση Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2007, (σσ. 129).

6. Ρήγας Βελεστινλής, Τα Επαναστατικά. Επαναστατική Προκήρυξη. Τα Δίκαια του Ανθρώπου, το Σύνταγμα, Θούριος. Δίγλωσση έκδοση Ελληνικά-Ρωσικά. Μετάφραση Ολεγ Τσυμπένκο, Μιχαήλ Μιχαήλωφ, Προλογικά Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα και εκδοτικός Οίκος «Λωτός», Τυφλίδα, 2002, (σσ. 123).

7. Rhigas Velestinlis, Oeuvres Revolutionnaires. Proclamation Revolutionnaire, Les Droits de l'Homme, La Contitution, Thourios-Chant de Guerre, Δίγλωσση έκδοση Ελληνικά-Γαλλικά. Traduction: Dimitris Pantelodimos, Introduction-Edition: Dimitris Karaberopoulos, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2002, (σσ. 178).

8. Rhigas Velestinlis, Revolutionary Scripts. Revolutionary Proclamation, Human Rights, The Constitution, Thourios. Δίγλωσση έκδοση Ελληνικά-Αγγλικά. Translation: Vassilis K. Zervoulakos. Editor-Introduction: Dimitrios Karaberopoulos, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2002, (σσ 180).

9. Rigas de Velestino, Los Escritos Revolucionarios. Proclama Revolucionaria, Los Derechos del Hombre, La Constitution, Thourios-Canto de Guerra. Δίγλωσση έκδοση Ελληνικά-Ισπανικά. Traduccion: Isabel Garcia Galvez, Introduction y edition: Dimitrios Karamperopoulos, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2005, (σσ. 182).

10. Rigas Velestitnlis, Die Revolutionsschriften. Proklamation der Revolution, Die Menschenrechte, Die Verfassung, Thurios. Δίγλωσση έκδοση Ελληνικά-Γερμανικά. Μετάφραση Αντώνιος Γαβαλάς, Kurt Bremer. Εισαγωγή-Επιμέλεια Δημ. Καραμπερόπουλος, έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2010, (σσ. 176).

 

Γ΄. ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΗΓΑ
 

1788

1. Barbie du Bocage, Recueil de cartes geographiques, plans, vues et metailles de l' ancienne Grece relatifs au voyage du Jeune Anacharsis, precede d'une analyse critique des cartes, Paris, 1788. Ο Ρήγας από την έκδοση αυτή πήρε τις επιπεδογραφίες που κοσμούν την Χάρτα της Ελλάδος, Βιεννη 1797.

1797

1. ΕΦΗΜΕΡΙΣ, τουτέστι ακριβής ιστορία των κατά τον παρόντα χρόνον αξιολογωτέρων και ακριβεστέρων συμβεβηκότων. Παρά Μαρκιδ. Πούλιου, Βιέννη 1797. Φωτομηχανική επανέκδοση από το Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, επιμέλεια Λέανδρος Βρανούσης, Αθήνα 2005. Σε πολλά τεύχη γίνεται αναφορά στην έκδοση της Χάρτας της Ελλάδος, της Γενικής Χάρτας της Μολδαβίας και του Νέου Αναχάρσιδος.

1798

1. GAZETTE NATIONALE ou LE MONITEUR UNIVERSEL, Paris, 19 Juin 1798. Ανταπόκριση από το Σεμλίνο για τη διάβαση από εκεί των οκτώ συλληφθέντων Ελλήνων, του Ρήγα και των επτά Συντρόφων του.

1809

1. Θούριος «Εως πότε παλικάρια.». Αντίγραφο χειρογράφου, 10 Ιουλίου 1809, το οποίο απόκειται στη Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας.

2. Νέα Πολιτική Διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Νεσογείων νήσων και της Βλαχομπογδανίας - Θούριος. Αντίγραφο του «χειρογράφου των Κηθύρων», το οποίο απόκειται στη Αίθουσα Σπανίων Βιβλίων της Βιβλιοθήκης της Βουλής.

3. Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού Νέα Πολιτική Διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων νήσων και της Βλαχομπογδανίας Αντίγραφο του «χειρογράφου Βουκουρεστίου» που απόκειται στη Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας.

1812

1. «Rigas», άρθρο στο DICTIONNAIRE UNIVERSEL, HISTORIQUE, CRITIQUE ET BIBLIOGRAPHIQUE, Neuvieme Edition, tome XIX, Supplement, Paris 1812, σσ. 464-466.

1824

1. C. Nicolo-poulo, «Notice sur Rhigas, Notice sur la vie et les ecrits le Rhigas. L'un des auteurs principaux de la revolution qui a pour but l'independance de la Grece», REVUE ENCYCLOPEDIQUE, τόμ. 21, Παρίσι 1824, σσ. 275-280. Reipression anastatique, Eυρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Διεθνές Συμπόσιο «Από τον Διαφωτισμό στις επαναστάσεις: ο Ρήγας και ο κόσμος του», Δελφοί, 25-28 Ιουνίου 1998.

1825

1. C. Fauriel, Chants Populaires de la Grece Moderne, tome II, Paris 1825, "Hymne de Guerre de Rigas", σσ. 15-29.

2. C. Nicolo-Poulo, Schets van Rhiga's Leven, στο J.J. Hisely, Wandeling in Nieuwgriekenland, en Schets van Pargas's en Rhigas Lotgevallen, 1825, σσ. 100-109.

3. Albert Schott, Nachricht uber Rigas Leben und Schriften; gesamenent, ubersetzt und mit Ammerkungen begleitet Auhangzum Vierten Bande von Pouqueville's Geschichte der Widergburt Griechenland, Heidelberg 1825, σσ. 26. Με πορτραίτο του Ρήγα.

1828

1. Julius Curtius, Geschichte der Neu-Griechen, τόμ. 2, Λειψία 1828, σσ. 1-28 για Ρήγα, του οποίου προσωπογραφία βρίσκεται στην αρχή του πρώτου τόμου, 1827.

2. Jacovaky Rizo Neroulos, Cours de Litterature Greque Moderne, donne a Geneve. Publie par Jean Humbert, seconde edition revue at augmentee, Geneve, Paris, 1828, για Ρήγα σσ. 45-50.

1832

1. Κ.Μ.Κούμας, Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων, τόμος δωδέκατος, εν Βιέννη 1832, επανέκδοση Βιβλιοπωλείου Νότη Καραβία, Αθήνα 1998. Για Ρήγα, σσ. 600-601.

1834

1. Ιωάννης Φιλήμων, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρίας, εν Ναυπλία 1834. Για Ρήγα, σσ. 90-98.

1835

1. ΄Ασματα διαφόρων ποιητών, του τε αειμνήστου Ρήγα και άλλων φιλελευθέρων Ελλήνων. Οις προστέθησαν και ευτράπελα. Εξ αντιγράφων ως οίον τι εξηκριβωμένον, δαπάνη των τυπογράφων, εν Ναυπλίω, 1835, στις σελ. 4-8 ο «Θούριος».

1836

1. Χριστόφορος Περραιβός, Απομνημονεύματα πολεμικά, τόμος πρώτος, εν Αθήναις 1836. Στην αρχή εικόνα του Ρήγα «εκ της Βασιλικής λιθογραφίας», «Προς τους ΄Ελληνας» αφιερώνει το βιβλίο του στον Ρήγα και στην «Εισαγωγή», σσ. ιδ΄, γράφει για τον Ρήγα.

1842

1. Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, Ο Πρωτομάρτυς Ρήγας και η Ελληνική Επανάστασις. Ποίημα δια την εορτήν της 25ης Μαρτίου ημέραν επέτειον αυτής, Εν Αθήναις, εκ της τυπογραφίας Π. Κ. Παντελή, 1842, (σσ. 15).

1848

1. Σοφοκλής Κ. Καρύδης, Ο Φεραίος, , εν Αθήναις 1848, (σσ. 15).

1849

1. Η Ελλάς, τραγωδία εις πέντε πράξεις διηρημένη. Σχεδιασθείσα μεν υπό του αντισυνταγματάχου κυρίου Κάρπου Παπαδοπούλου, ποιηθείσα δε υπό του διδασκάλου της εν Μεσολογγίω Ελλ. Σχολής Δημητρίου Ιωάννου Παλαμά, εν Αθήναις 1849, «Πράξις Α΄, Σκηνή Α΄. Ρήγας Βελεστίνος (1792)», σσ. 9-11.

1851

1. Luigi Mercantini, A Costantino Riga Ferreo, (ποίημα), Zante, 1851, (σσ. 16).

1859

1. Γεώργιος Χ. Ζαλοκώστας, «Ο ασπασμός της ΚΕ΄ Μαρτίου. Τω πολυδακρύτω μάρτυρι Ρήγα» (ποίημα), στο Τα Απαντα, Αθήνησι 1859, σσ. 277-280.

1860

2. Ιωάννης Ζαμπέλιος, Τραγωδίαι, έκδοσις Σεργίου Χ. Ραφτάνη, Ρήγας Θεσσαλός, Τραγωδία Τέταρτη, εν Ζακύνθω, 1860, σσ. 215-289.

1. Χριστόφορος Περραιβός, Σύντομος βιογραφία του αοιδίμου Ρήγα Φεραίου του Θετταλού, Εν Αθήναις 1860, (σσ. 59), (φωτομηχανική επανέκδοση Βιβλιοπωλείου Νότη Καραβία 1973).

1870

1. Αναστάσιος Γούδας, «Ρήγα Φεραίος», στο Βίοι Παράλληλοι, Αθήνα 1870, σσ. 109-144.

2. Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός, Ιστορία των Γραμμάτων παρά τουις νεωτέροις ΄Ελλησι κατά το 1826 εν Γενεύη χάριν της αυτόθι νεολαίας ως φιλοτιμουμένης περί της καθ' ημάς ελληνικήν γλώσσα. Εξελληνίσθη δε υπό Ολυμπίας Ι.Ν. Abbot εν Θεσσαλονίκη, Αθήνησι 1870. Για Ρήγα, σσ. 58-63.

1871

1. Ρήγα του Φιλοπάτριδος, Νέα πολιτική Διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μ. Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας, έκδοση του Π. Χιώτη, ΠΑΡΘΕΝΩΝ, 1871, σσ. 506-512 και 545-556. Φωτομηχανική ανατύπωση σε σμίκρυνση από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 1998.

1875

1. Α. Πολυζωϊδης, Τα Νεοελληνικά, ήτοι τα κατά την Ελλάδα κυριώτερα συμβάντα και η κατάστασις της ελληνικής παιδείας από αλώσεως της Κορίνθου υπό των Ρωμαίων έως του εσχάτου υέρ αυτονομίας εθνικού Αγώνος, 146 π.Χ.-1821 μ. Χ., τόμ. Β΄, εν Αθήναις 1875. Για Ρήγα, σσ. 151-163.

2. Jacques C. Bolanachi, Hommes Illustrede la Grece moderne. Rhigas et Coray, Paris 1875, «Rhigas», σσ. 5-38.
 

1877

1. Κ. Σακελλαρίδης, Ρήγας Φεραίος. Εποποιϊα διηρημένη εις εξ άσματα, Αθήνησιν 1877, (σσ. 64).

1880

1. Α. Οικ. Καλαποθάκης, Ρήγας Φεραίος. Δράμα εις πράξεις πέντε, εν Αθήναις 1880, (σσ. 51).

1884

1. Γ. Αναστασόπουλος, Μνημόσυνον Φεραίου. Στροφαί απαγγελθείσαι από των Προπυλαίων του Εθνικού Πανεπιστημίου εν τη μεγαλοπρεπεί εορτή αυτού επί τη 25η Μαρτίου, εντολή των κ.κ. Φοιτητών, Αθήνησι 1884, (σσ. 15).

1886

1. Ν. Γ. Πολίτης, «Η νεότης του Ρήγα», ΕΣΤΙΑ, τόμ. 19, 1886, σσ. 13-16.

1888

1. Αριστομένης Προβελέγγιος, Ο Ρήγας. Δράμα, Εκδότης Ι.Ν. Σιδέρης, Aθήναι 1888, (σσ. 77).

1890

1. E.M. Edmonds, Rhigas Pheraios, the protomartr of Greek Indepentence. A Biogrphical sketch, London 1890, (pp. ΧΙΙ, 116) και πορτραίτο του Ρήγα.

1891

1. Χ. Βαλαμουτόπουλος, Ρήγας ο Φεραίος. Πρωτότυπος μονογραφία, εν Αθήναις 1891, σσ. 88.

2. Αιμίλιος Λεγράνδ, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή και των συν αυτώ μαρτυρησάντων εκ των εν Βιέννη αρχείων εξαχθέντα, μετά μεταφράσεως ελληνικής υπό Σπυρίδωνος Λάμπρου, Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος, Αθήνησιν, 1891, (σσ. 182.

3. Βοϊσλαύου Β. Ράσχιτς, Εκ της Ελληνικής περί ελευθερίας ποιήσεως, Βελιγράδι 1891, σσ. 14-17, μεταφράζεται στα Σερβικά ο Θούριος του Ρήγα.

1892

1. Σπυρίδων Π. Λάμπρος, Αποκαλύψεις περί του μαρτυρίου του Ρήγα. Μετά εικόνων κα πανομοιοτύπων, έκδοσις Εστίας, εν Αθήναις 1892, επανατύπωση Βιβλιοπωλείου Διονυσίου Νότη Καραβία, Αθήνα 1981, (σσ. 156).
Επανέκδοση επιμ. Κωστής Νικολάκης, από τις εκδόσεις ΕΚΑΤΗ, Αθήνα 2012, (σσ. 174).

1893

1. Εμμανουήλ Ιωαννίδης, «Βιβλιακά περί τινων εκδόσεων μη αναφερομένων εν τω Καταλόγω Ανδρέου Παπαδοπούλου Βρετού», Ο ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, τόμ. 25 (1893-94), σελ. 45-49. .

1896

1. Γεώργιος Θεοφίλου, Βιογραφία Ρήγα του Φεραίου, εκδίδεται υπό Κωνστ. Μ. Παπαθεοδώρου, Εν Αθήναις 1896, (σσ. 71).

1898

1. Σπυρίδων Π. Λάμπρος, «Εκατονταετηρίς του θανάτου του Ρήγα. Σημειώματα περί Ρήγα και Περραιβού», περιοδικό ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, αρ. 9, 15 Ιουνίου 1898.

2. Αριστομένης Προβελέγγιος, «Ο Ρήγας. Δράμα εις πράξεις πέντε. Επί τη εκατονταετηρίδι του θανάτου του Ρήγα, 1798-1898», περιοδικό ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, (σε συνέχειες), αρ. 5-10, Αθήνα 1898.

1902

1. Σπυρίδων Π. Λάμπρος, Λόγοι και άρθρα, 1878-1902, εν Αθήναις 1902. Για Ρήγα στα «Επί τη εικοστή πέμπτη Μαρτίου (1901)», σσ. 39-52. «Ο Πρωτομάρτυς», σσ. 346-350. «Μακεδόνες Πρωτομάρτυρες», σσ. 497-503.

1903

1. Ιωάννης Γεννάδιος, Κρίσεις και σκέψεις περί των επιστολών του Αδαμαντίου Κοραή, (ανατύπωσις εκ της ΄΄Νέας Ημέρας΄΄), εν Τεργέστη, εκδότης το τυπογραφείον του αυστριακού Λόϋδ, 1903. (Για Ρήγα, σσ. 40-51 και 72-76).

1905

1. Σπυρίδων Π. Λάμπρος, «Σημειώματα περί Ρήγα και Περραιβού», στον τόμο Μικταί σελίδες, εν Αθήναις 1905, σσ. 623-653.

1909

1. Σπυρίδων Π. Λάμπρος, «Ο Ρήγας και η ελληνική παροικία της Βιέννης», στο Λόγοι και Αναμνήσεις εκ του Βορρά, εν Αθήναις 1909, σσ. 65-72.

2. Στέφανος Παπαδημητρίου, Λόγος επιμνημόσυνος εκφωνηθείς εν Βελεστίνω και εν τω ιερώ ναώ του Αγίου Κωνσταντίνου κατά το τελεσθέν τη 11 Μαϊου 1908 μνημόσυνον υπέρ της ψυχής του Ρήγα Φεραίου και των εν τω πολέμω πεσόντων αγωνιστών. Ετι δε και προσλαλιά εις τον εθνομάρτυρα Ρήγαν, εν Βόλω 1909, (σσ. 16).

1911

1. Αριστ. Ν. Κυριακού, Ο Ρήγας Φεραίος, εν Αθήναις 1911, (σσ. 428).

1914

1. Σπυρίδων Μ. Θεοτόκης, Αναμνηστικόν τεύχος της Πανιονίου αναδρομικής εκθέσεως εκδδόιμενον δαπάνη των επί του πανηγυρισμού της πεντηκονταετηρίδος της Ενώσεως Επιτροπών Καντρικής και Κερκυραϊκής, εν Κερκύρα 1914. Εκτέθηκε αντίτυπο ΄΄Θουρίου΄΄ που εκδόηθηκε στην Κέρκυρα .

1916

1. Σπυρίδων Π. Λάμπρος, Ρήγας, Βηλαράς, Χριστόπουλος, Διαλέξεις Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού 2, Διαλέξεις περί Ελλήνων ποιητών ΙΘ΄αιώνος, εν Αθήναις 1916, (σσ. 51).

1921

1. Κ. Δ. Καραβίδας, «Ρήγας ο Φεραίος και η πολιτική οργάνωσις της Ανατολής», ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, αρ. 41, εν Αθήναις, 20 Μαρτίου 1921, σσ. 657-661.

1924

1. Θεμ. Π. Βολίδης, Τα δύο πρώτα Δημοκρατικά πολιτεύματα της νεωτέρας Ελλάδος, Α΄. Το Πολίτευμα του Ρήγα. Μετά προλόγου γραφέντος υπό Γ. Ν. Φιλαρέτου, εν Αθήναις 1924, (σσ. 62).

2. Ηλίας Π. Βουτιερίδης, Ιστορία της Νεοελληνικής λογτεχνίας από των μέσων του ΙΕ΄αιώνος μέχρι των νεωτάτων χρόνων, εκδοτικός οίκος Μιχαήλ Σ. Ζηκάκη, 1924. Για Ρήγα σσ. 103-114.

3. , Από τον βίον και το έργον Ρήγα του Φεραίου, εν Αθήναις 1924, (σσ. 50). (Στην αρχή δύο ποιήματα «Στο Φεραίο» του Σπύρου Ματσούκα).

1927

1. Κωνστ. ΄Αμαντος, «Νέα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή», Απόσπασμα εκ των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, τόμ. 2, 1927, σσ. 10.

2. Απ. Β. Δασκαλάκης, Τα αίτια και οι παράγοντες της Ελληνικής Επαναστασεως του 1821, εκδοτικός οίκος ΄΄Αγών΄΄, εν Παρισίοις, 1927. «Κεφ. Ε΄. Ρήγας Βελεστινλής», σσ. 40-52.

3. Κώστας Πασαγιάννης, Ο Ρήγας, ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ, Αθήναι 1927, (σσ . 47).

1929

1. Α. Νικαρούσης, «Ο Ρήγας, η Σχολή και η Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς», ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τόμος 1, 1929, σσ. 53-89.

1930

1. Γιάνης Κορδάτος, Η Επανάσταση της Θεσσαλομαγνησίας στο 1821, Αθήνα εκδοτικός Οίκος Π.Α. Παπαγεωργιάδου, 1930, σσ. 61-63 για Ρήγα.

2. Φάνης Μιχαλόπουλος, Ρήγας ο Βελεστινλής. Βιογραφικό εράνισμα, εν Αθήναις 1930, (σσ. 23).

3. Φάνης Μιχαλόπουλος, Οι Μεγάλοι αναγεννηταί.Ρήγας ο Βελεστινλής (1757-1798), Αθήνα 1930, σσ. 111.

4. Υπουργείον Παιδείας, Τμήμα Σωματικής Αγωγής, Οι Νόμοι: 4046: Περί κυρώσεως του από 13 Νεομβρίου 1927 Ν.Δ. ''Περί ιδρύσεως εν Βελεστίνω Σταδίου του Ρήγα και τελέσεως εις μνήμην του εθνομάρτυρος ετησίων Θεσσαλικών και πεντετηρικών Πανεληνίων αγώνων΄΄, εν Αθήναις 1930, σσ. 1-9.

1931

1. Σπυρίδων Θεοτόκης, Οι τελευταίοι χαιρετισμοί του Ρήγα. Εξ ανεκδότων χειριγράφων του αρχείου του Ι. Α. Καποδίστρια. Περιέχεται και το Notizie Intorno Riga Velestino. Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, εν Αθήναις 1931, (σσ. 40).

2. Γιάννης Κ. Κορδάτος, Ο Ρήγας Φεραίος και η εποχή του, Αθήνα 1931, (σσ. 87).

3. Ντούσαν Πάντελιτς, Η εκτέλεση του Ρήγα Φεραίου, (στα σερβικά) Βελιγράδι 1931, (σσ. 48).

1932

1. Κωνστ. ΄Αμαντος, «Ρήγας Βελεστινλής: Νέα βιβλία περί αυτού», ΕΛΛΗΝΙΚΑ, τόμ. 5, Θεσσαλονίκη, 1932, σσ. 39-60.

2. Γουδής, Δ.Ν., Περί την πατρίδα, Εκθέσεων τεύχος Β΄, έκδοσις β΄επηυξημένη, εν Αθήναις εκ του τυπογρασφείου Π.Δ.Κυριακού, 1932, (σσ. 159). .

1933

1. Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος, Ο Ρήγας Φεραίος εξεταζόμενος ψυχαναλυτικώς, Τμήμα Διαλέξεων Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών, Αθήναι 1933, (σσ.18).

1935

1. Παναγιώτης Στυλ. Μαγιάκος, Ρήγας ο Θεσσαλός, 1757-1798, Αθήναι 1935, (σσ. 95).

2. Δημήτριος Α. Πετρακάκος, Κοινοβουλευτική Ιστορία της Ελλάδος. Τόμος Πρώτος, Αγώνες τεσσάρων αιώνων υπέρ της πολιτικής ελευθερίας. Από της Αλώσεως μέχρι της 3 Σεπτεμβρίου 1843. Μετά Γενικής Εισαγωγής εις το εν Ελλάδι Δημόσιον Δίκαιον, Αθήναι 1935, σσ. 103-118 για Ρήγα.

1937

1. Νίκος Βέης ((Bees), «Το πρώτον νεοαθηναϊκόν θέατρον και αι σχετικαί προς τον Ρήγαν Φεραίον παραστάσεις αυτού», ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τόμ. 24, τεύχ. 286, σσ. 1517-1521 και τεύχ. 287, σσ. 1590-1599.

2. Απ. Β. Δασκαλάκης, «Μία βιβλιογραφία του Ρήγα. ΄Αγνωστον έργον του Μουστοξύδη», ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τόμ. 22, 1937, σσ. 1366-1369.
3. Ap. Dascalakis, Rhigas Velestinlis. La revolution Francaise et les de l'Independence Hellenique, Preface de Philippe Sagnac, Paris 1937, (σσ. 230).

1938

1. Κ. ΄Αμαντος, «Νέαι μελέται περί του Ρήγα Βελεστινλή», ΑΘΗΝΑ, τόμ. 48, 1938, σσ. 242-249.
2. Βασίλης Ρώτας, Ρήγας ο Βελεστινλής. Τραγωδία, Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", Ι.Δ, Κολλάρου & Σίας Α.Ε., , (σσ. 136).

3. Nestor Camariano, «Contributions a la bibliographie des oeuvres de Rigas Velestinlis», Extrait de la revue BALCANIA, I (1938), Bucarest, 1938, σσ. 211-229.

4. ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τόμ. 24, 1938: Γεώργιος Γ. Λαδάς, «Παλαιόν ανέκδοτον ποίημα περί του Ρήγα», σσ. 922-923. Δημήτριος Σάρρος, «Ιαμβικά τετράστιχα περί του Ρήγα», σσ. 1061-1063.

1939

1. Νίκος Βέης, «Γεωργίου Λασσάνη αφιέρωμα εις τον Ρήγαν Βελεστινλήν-Φεραίον και τους μετ' αυτού θανόντας», ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τόμ. 25, τεύχ. 290, 1939, σσ. 86-96.

2. Απ. Β. Δασκαλάκης, «Περί το πραγματικόν όνομα του εθνομάρτυρος Ρήγα», στον τόμο Τεσσαρακονταετηρίς Θεοφίλου Βορέα, Αθήνα 1940, τόμ. Β΄, σσ. 123-143.

3. Φάνης Μιχαλόπουλος, «Ο Βελεστίνος και τα νεανικά χρόνια του Ρήγα», στο περιοδικό ΗΩΣ, Ιούλιος 1939, σ. 14-15.

4. Nicolas Traikoff, Rigas Velestinlis en Russie, Ανάτυπο από το περιοδικό BYZANTINISCH-NEUGRIECHISCHE JAHRHBUCHER, τόμ. 16, Αθήνα 1939, σσ. 15.

1940

1. Γεώργιος Δ. Παυλίδης, Ρήγας ο Βελεστινλής, (Ομιλία γινομένη την 10ην Ιουνίου 1940 προς τους μαθητάς της Σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως Καρδίτσης επί τη ευκαιρία του εορτασμού της επετείου του μαρτυρικού του θανάτου. Εκτυπούται δαπάνη του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος κ. Ιεζεκιήλ, Καρδίτσα 1940, (σσ. 22).

1941

1. Νίκος Α. Βέης (Bees), «Η ΄΄Χρονολογία΄΄ Κυριακού Μελιρρύττου και ο Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος και οι Συνεργάται του», ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τόμ. 30, 1941, σσ. 649-656.

2. Νίκος Α. Βέης (Bees), «Απόσπασμα εκ της Βιενναίας ΄΄Εφημερίδος΄΄ περί Ρήγα Βελεστινλή-Φεραίου και των συνεργατών αυτού», ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τόμ. 30, σσ. 791-795 και τόμ. 31, 1942, σσ. 72-78.

1944

1. Νίκος Α. Βέης (Bees), «Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως Αφιέρωμα εις Ρήγαν Βελεστινλήν-Φεραίον μετ' αυτογράφων σημειωμάτων του Πρωτομάρτυρος», ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, τόμ. ΙΘ΄, 1944, σσ. 356-372.

1945

1. Γιάνης Κορδάτος, Ρήγας Φεραίος και η Βαλκανική Ομοσπονδία, Εκδοτικός Οίκος Ιωαν. & Π. Ζαχαρόπουλου, Αθήναι, 1945, (σσ. 173).

2. Μιχαήλ Λάσκαρις, «Οι οπαδοί του Ρήγα στη Λιψία», ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ, Κέρκυρα, τεύχ. 5-6, Ιούλιος-Αύγουστος 1945, σσ. 69-74. Επανατύπωση, ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμ. ΙΔ΄, 1968, σσ. 62-71.

1947

1. Θανάσης Πετσάλης, Οι Μαυρόλυκοι. Χρονικό της Τουρκοκρατίας, 1565-1799, Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", Ιωάννης Κολλάρος & Σία Α.Ε., τόμοι 2, Αθήνα 1947-1948. Για Ρήγα στο Προλογικό Σημείωμα, σσ. 7-21 και στο Δεύτερο Μέρος, ΄Εκτο Κεφάλαιο, «Θούριος», σσ. 376-492.

1948

1. Ανώνυμος ο ΄Ελλην, Ελληνική Νομαρχία, ήτοι λόγος περί ελευθερίας, Εισαγωγή, επιμέλεια Ν. Β. Τωμαδάκη, έκδοσις Β΄, έκδοσις Βιβλιοπωλείου Ε.Γ. Βαγιονάκη, Αθήναι 1948, (σσ. 206).

2. Λέανδρος Ι. Βρανούσης, «Τα τραγούδια του Ρήγα και των μιμητών του», ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τόμ. 44, τεύχ. 510, Αθήνα 1948, σσ. 1229-1236 και τεύχ. 511, σσ. 1291-1297.

3. Αντ. Καψής, Ο Ρήγας και αι διεκδικήσεις του υπόδουλου Ελληνισμού κατά τον 18ον αιώνα, Αθήναι 1948, (σσ.72).

4. Φάνης Μιχαλόπουλος, «Ρήγας Βελεστινλής», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, τεύχ. 4, Αθήνα, 25 Μαρτίου 1948, σσ. 228-232.

5. Βασίλης Ρώτας, Ρήγας ο Βελεστινλής, Δεύτερη έκδοση διορθωμένη, Αθήνα, Εκδόσεις Γκοβόστη, , (σσ. 88).

6. ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τόμ. 43, τεύχ. 498, Αθήνα 1948, σσ. 393-413:
-Εκτός κειμένου. Μια άγνωστη προσωπογραφία του Ρήγα Φεραίου (Από την "Κιβδηλεία" του Στεφάνου Ξένου, που τυπώθηκε στο Λονδίνο το 1859 και είναι από τα δυσεύρετα βιβλία).
-Κωνστ. Τσάτσος, «Ο θρύλος».
-Πέτρος Χάρης, «Πνευματικά προβλήματα. Δύο πνευμτικοί οδηγοί (Ρήγας Φεραίος-Διονύσιος Σολωμός)».
-Κ. ΄Αμαντος, «Ρήγας Φεραίος».
-Σ.Β. Κουγέας, «Τι επήρε μαζί του ο Ρήγας ερχόμενος εις Ελλάδα».
-Φάνης Μιχαλόπουλος, «Ο Ρήγας και οι Φαναριώτες».
-Θανάσης Πετσάλης, «Ο Ρήγας στο Τριέστι. Χρονικό», σσ. 669-672.
-Κ. ΄Αμαντος, «Ρήγας Φεραίος».

1949

1. Χρ. Εμ. Αγγελομάτης, Ο "Αναγεννώμενος Φοίνιξ". Από του Ρήγα εις τον Οθωνα σημειώματα από την ιστορίαν του Ελληνικού ΄Εθνοιυς (1800-1845). Πρόλογος Δ. Ζακυθηνού, Καθηγητού του Πανεπιστημίου, Αθήναι 1949, (σσ. 152).

2. Πολ. Ενεπεκίδης, «Ο Ρήγας, οι ΄Ελληνες της Βιέννης και ο Γάλλος πρέσβυς στρατηγός Μπερναντότ. Απόπειρα αποκαταστάσεως ιστορικών γεγονότων βάσει ανεκδότων πηγών των αρχείων της Βιέννης», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, τεύχ. 27, 25 Μαρτίου 1949, σσ. 379-384. Συνέχεια στο τεύχ. 28, 1 Απριλίου 1949, σσ. 479-482.

3. Αντώνιος Καψής, Ο Ρήγας και αι διεκδικήσεις του υπόδουλου Ελληνισμού κατά τον 18ον αιώνα, δεύτερη έκδοσις, Αθήναι 1949, (σσ. 72).

4. Δημήτριος Οικονομίδης, «Ο Ρήγας Φεραίος εν Βλαχία», ΑΘΗΝΑ, τόμ. 53, 1949, σσ. 130-146.

5. Αλκης Τροπαιάτης, «Ο Ρήγας μας μηνάει», στο βιβλίο Το Κρυφό Σχολειό, στη σειρά «Ο φίλος του παιδιού 2», Αθήνα, Δεκέμβριος 1949, σσ. 31-44.

6. Κώστας Χατζηψάλτης, Ιωάννης Καρατζάς, ο Κύπριος συνεργάτης του Ρήγα Βελεστινλή, Ανατύπωσις εκ των ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, Λευκωσία (Κύπρος), 1949, σ. 8.

7. Jean A. Thomopoulos, «L'original de l' ''Ecole des amants delicats'' de Rhigas Velestinlis», ανάτυπο από το BYZANTINISCH-NEUGRECHISCHE JAHRSCHER, τόμ. ΧΙΧ, Athen 1949, (σσ. 12).

1950

1. Νίκος Βέης (Bees), «Ο Ρήγας και ο ποιητής Καρασούτσας», ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1950, σσ. 24-27.

2. Ι. Α. Θωμίπουλος, «Το πρότυπο του ΄΄Σχολείου των ντελικάτων εραστώνν΄΄», ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τόμ. 48, τεύχ. 554, σσ. 1028-1037.

3. Θανάσης Πετσάλης, «Οι φυλλάδες του Ρήγα. Χρονικό», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, τεύχ. 51, 15 Μαρτίου 1950, σσ. 409-413. Στην αρχή υπάρχει σκίτσο του Ρήγα να παίζει τον ταμπουρά του.

1952

1. Δημήτριος Σωτ. Βλάχος, Η αρχή της ισότητος εις το Δημόσιον Δίκαιον. Ε΄. Απαρχαί και εξέλιξις της αρχής της ισότητος. Εξέτασις κατά χρόνον της αρχής της ισότητος, Αθήναι 1952, (σσ. 234-246, περί Ρήγα).

2. Στέφανος Ι. Μακρυμίχαλος, «Η εταιρία του Ρήγα και τ' απομνημονεύματα του Νικ. Υψηλάντου», Ο ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΣ, έτος ΣΤ΄, αρ. 3, Ιούλιος- Σεπτέμβριος 1952, σσ. 123-126.

1953

1. Λέανδρος Ι. Βρανούσης, «Ρήγας και Μαυρογένης», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, τεύχ. 123, 15 Μαρτίου 1953, σσ. 365-373.

2. Κων. Ι. ΄Αμαντος, «Ρήγας Φεραίος», στον τόμο Αρθρα και Λόγοι, αναμνηστικός τόμος εκδιδόμενος υπό του Φιλοτεχνικού Ομίλου Χίου, Αθήναι 1953, σσ. 16-32.

3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, τεύχ. 123, 15 Μαρτίου 1953:
Δημ. Οικονομίδης, «Πατριωτικά άσματα του Ρήγα Βελεστινλή και άλλων ποιητών εξ ανεκδότων εγγράφων», σσ. 331-344.
«Η Επαναστατική Προκήρυξη του Ρήγα», σσ. 345-346.
Λέανδρος Βρανούσης, «Ρήγας και Μαυρογένης (Μελέτη)», σσ. 365-372.

1954

1. Λέανδρος Βρανούσης, Ρήγας, Βασική Βιβλιοθήκη, αρ. 10, Αθήνα 1954, (σσ. 406).

2. Διον. Ζακυθηνός, «Ο Ρήγας και το όραμα του οικουμενικού κράτους της Ανατολής», στο βιβλίο Η Αλωσις της Κωνσταντινουπόλεως και η Τουρκοκρατία, Αθήναι 1954, σσ. 127-135.

3. Γιάνης Κορδάτος, Εισαγωγή-Σχόλια, Τρία Εθνικολαϊκά κειμήλια, Ρήγα Βελεστινλή (Φεραίου), Ι. Τα Δίκαια του Ανθρώπου, ΙΙ. Το Πολίτευμα των Ελλήνων, ΙΙΙ. Ο Θούριος, Εστία του Βιβλίου, Αθήνα 1954, (σσ. 66).

4. Γιάννης Αργ. Τόζης, «Η φήμη του Ρήγα εν Αμερική», ΑΘΗΝΑ, τόμ. 58, 1954, σσ. 65-84.

5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, «Ρήγας Βελεστινλής. Αφιέρωμα», Αθήναι 1954, αρ. 147, 15 Μαρτίου 1954, σσ. 323-355:
«Θούριος».
Κωστής Παλαμάς, «Η ποίησις του Ρήγα».
Κώστας Παπαπαναγιώτου, «Ρήγας Φεραίος» (ποίημα).
Θ. Πετσάλης-Διομήδης, «Του Ρήγα ο θρήνος».
Λ. Ι. Βρανούσης, «Ο "εμμανής της ελευθερίας"».
΄Αλκης Τροπαιάτης, «Γυρεύοντας το Ρήγα, μυθιστόρημα». 
Κούλα Φραγκογιάννη, «Ρήγας Φεραίος, ο πρόδρομος της Επαναστάσεως». 
Νικόλαος Ρέμπελης, «Ο Ρήγας Βελεστνλής ως εθνικός ποιητής.,
Στέφανος Δάφνης, «Ρήγας Φεραίος» (ποίημα).

1955

1. Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης, Εκθεσις περί των τελευταίων ερευνών περί Ρήγα Βελεστινλή. Εγγραφα και ειδήσεις εξαχθείσαι εκ των αρχείων των πόλεων Βιέννης, Γκράτς και Παρισίων, Ανάτυπον εκ των ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Θ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τόμ. Β΄, Αθήναι 1955, σσ. 387-403.

2. Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης, Συμβολαί εις την ιστορίαν των Συντρόφων του Ρήγα Ι. Μαυρογένη-Γ. Πούλιου-Γ. Θεοχάρη. Ανέκδοτα έγγραφα εκ του υπουργείου Αστυνομίας εν Βιέννη μετά εισαγωγής και σχολίων, ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμ. 6, Αθήναι 1955, (σσ. 124) και 5 εικόνες εκτός κειμένου.

3. Γεώργιος Λάϊος, Ο βαρώνος Λανγκενφέλντ και ο Ρήγας Βελεστινλής. Ανέκδοτα έγγραφα από τα Αυστριακά αρχεία, Αθήνα 1955, σσ.10, ανατύπωση από το περιοδικό ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ, αρ. 6, Ιούνιος 1955, σσ. 435-441.

1956

1. Χριστόφορος Περραιβός, Απομνημονεύματα πολεμικά, επιμελητής της εκδόσεως. Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης, Εκδοτ. Οίκος Γ. Τσουκαλά, Αθήναι 1956, σσ. 1-19. Η αφιέρωση του βιβλίου από τον Περραιβό στον Ρήγα, καθώς και αναφορά στον Ρήγα στην Εισαγωγή.

1957

1. Νίκος Α. Βέης, «Το Απάνθισμα Φυσικής ΄΄Δια τους αγχίνους και φιλομαθείς Ελληνας΄΄ του Ρήγα Βελεστινλή-Φεραίου και ο Βαρώνος Von Langenfeld», ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, τόμ. 23, αρ. 1, εν Αθήναις 1957, σσ. 1-10.
2. Λέανδρος Ι. Βρανούσης, Ρήγας Βελεστινλής, 1757-1798, Σύλλογος προς Διάδωσιν Ωφελίμων Βιβλκίων, Περίοδος Β΄, αρ. 3, Αθήναι, , 1957, (σσ. 159).

3. Κ. Θ. Δημαράς, Ψυχολογικοί παράγοντες του Εικοσιένας. Λόγος Πανηγυρικός, Ανάτυπον από το περιοδικόν ΄΄Σπουδαί της Α.Σ.Β.Σ.΄΄, Αθήναι 1957 (σσ. 19). (αναφορές στον Ρήγα).

4. Γιώργης Ι. Ζωϊδης, Ρήγας Βελεστινλής, ο μεγάλος επαναστάτης δημοκράτης 1757-1798, Πολιτικές και Λογοτεχνικές εκδόσεις, 1957 (χωρίς τόπο έκδοσης), (σσ. 238).

5. Γιάνης Κορδάτος, Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, τόμος πρώτος (Τουρκοκρατία), «Κεφάλαιο ΛΑ΄. Ο Ρήγας Βελεστινλής (Ο πολιτικός και ο επαναστάτης)», σσ. 320 και εξ.

6. Βασίλης Ρώτας, Ρήγας Φαραίος. Εικονογράφηση Βασ. Ζήσης, ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ,.αρ. 111, εκδόσεις Μ. Πεχλιβανίδη, Αθήνα , (σσ. 48), (δημοσιεύεται η «Επαναστατική Προκήρυξη» μέρος από τα «Δίκαια του Ανθρώπου» και τον «Θούριο».

7. Περιοδικό ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ, αρ. τεύχ. 14, 15 Ιουνίου 1957: «Βασικό θέμα του παρόντος τεύχους: Ο Ρήγας ο Φεραίος», σσ. 73-82. «Η εικών του εξωφύλλου:Ξυλογραφία του Ρήγα Φεραίου, χαραγμέμη από τον εκλεκτό μας χαράκτη-ζωγράφο Ευθ. Παπαδημητρίου»: Τάκης Μπάρλας, «Τα 200 χρόνια του Ρήγα Φεραίου». Roger Milliex, «Ο Ρήγας και η Γαλλία». Στρατής Ανδρεάδης, «Η ιστορική τοποθέτησις του Ρήγα Φεραίου».

8. Περιοδικό ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ, παγκόσμια επιθεώρηση πνευματικής καλλιέργειας, Αθήνα, Φθινόπωρο 1957: Αφιέρωμα «Ρήγας Βελεστινλής, Διακόσια χρόνια απ' τη γέννησή του». Γιάνης Κορδάτος, «Ο Ρήγας», σσ. 4-8, Γεώργιος Λάϊος, «Οι Μαρκίδες Ποίλιου, Ο Γεώργιος Θεοχάρης και οι άλλοι Σύντροφοι του Ρήγα», σσ. 9-18.

9. Ο ΠΥΡΣΟΣ, Μηνιαίον περιοδικόν εκδιδόμενον υπό των μαθητών Α΄ Προτύπου Γυμνασίου Αρρένων Πειραιώς. Αφιέρωμα εις τον Ρήγαν, αρ. 3, (Μάιος 1957), σσ. 1-8: Μιχ. Χριστοδουλόπουλος, «Ο Ρήγας και το νόημα της θυσίας του». Κων. Ξεστέρνος, «Από την ζωήν του πρωτομάρτυρος. Ρήγας ο Βελεστινλής». Ευαγγ. Βλαχοδημητρόπουλος, «Ο Θούριος του Ρήγα». Γεωργ. Σακάτης, «Τα έργα του Ρήγα Φεραίου». Ι.Ν. Αργυρακούλης, «Αι προτομαί του Ρήγα. Η τύχη της προτομής του εις Πειραιά».

1958

1. Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης, Ρήγας Βελεστινλής. Επιστροφή απ' τον θρύλο στην ιστορία, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών, εν Αθήναις, Τμήμα διαλέξεων, 1958, (σσ. 39).

2. Γεώργιος Λάϊος, «Οι αδελφοί Πούλιου, ο Γεώργιος Θεοχάρης και άλλοι σύντροφοι του Ρήγα», ΔΕΛΤΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τόμ. 12, (1958), σσ. 202-270.

3. Ω , «Η 200η επέτειος από της γεννήσεως του Ρήγα Βελεστινλή ή Φεραίου», ΔΕΛΤΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τόμ. 12, (1958), σσ. 369-370.

1959

1. Γεώργιος Λάϊος, «Βιβλιογραφικά σημειώματα: Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, Ρήγας Βελεστινλής, επιστροφή απ' τον θρύλο στην ιστορία. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών, εν Αθήναις, τόμος Ζ΄, τεύχος Δ΄/Ε΄, σσ. 38 (+2)», ΔΕΛΤΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τόμ. 13, (1959), σσ. 473-476.

2. Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτης, «Ρήγας Βελεστιλής, προφήτης και πρωτομάρτυρας της ελληνικής Ελευθερίας», περιοδικό ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΖΩΗ, αρ. 10, Αθήναι, (5 Αυγούστου 1959), σσ. 18-19 και 24.

1960

1. Λέανδρος Ι. Βρανούσης, Ο ΄΄Πατριωτικός Υμνος΄΄ του Ρήγα και η Ελληνική ΄΄Καρμανιόλα΄΄, Αθήνα 1960, (σσ. 55).

2. ΔΕΛΤΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τόμ. 14, εν Αθήναις, (1960): Γεώργιος Λάϊος, «Οι χάρτες του Ρήγα. Ερευνα επί νέων πηγών», σσ. 231-312. Νέστωρ Καμαριανός, «Η συλλογή πατριωτικών τραγουδιών ΄΄Ασματα και ποιήματα διαφόρων΄΄», σσ. 342-370.

3. Γιάνης Κορδάτος, Ιστορία Βόλου και Αγιάς από τα αρχαία χρόνια ως τα σήμερα, ΄΄Εκδόσεις 20ος αιώνας΄΄, Αθήνα 1960. Σε πολλές σελίδες γίνεται αναφορά στον Ρήγα.

4. Ηλ. Γ. Κυριακόπουλος, επιμέλεια, Τα Συντάγματα της Ελλάδος, Αθήναι, Εθνικόν Τυπογραφείον, 1960. Μέρον Πρώτον, Ρήγα του Φιλοπάτριδος, Νέα Πολιτική Διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μ. Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας, σσ. 3-27. Σημείωμα σ. 4.

1961

1. Θεόδωρος Λ. Βόσδος, Ρήγας Φεραίος ο φλογερός εθνεγέρτης, έκδοσις εφημερίδος «Ελληνική Φωνή», Φλώρινα 1961, (σσ. 35).

2. Απόστολος Β. Δασκαλάκης, «Κοραής και Ρήγας», ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, τόμ. ΙΑ΄, (1960-1961), σσ. 361-390.

3. Kosta Milutinovic, «Les insurrections Grecques dans la litterature Serbe», ΔΙΕΕΕ, τόμ. 15, (1961), σσ. 100-123. Για Ρήγα στην αρχή σσ. 100-108.

4. Vassil Stanilov, «Ρήγας Φεραίος, 1757-1798», (στα Βουλγαρικά) στον τόμο PLAMATCI V ISTORIATA, , εκδοτικός οίκος Narodna Mladej, Sofia, 1961, σσ. 436-447.

1962

1. Μαίρη Ν. Βέη, «Εμμετρα επιγράμματα εν έργοις Ρήγα Βελεστινλή του Θετταλού», ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, τόμ. 4, 1962, σσ. 135-145.

2. Απ. Β. Δασκαλάκης, Το Πολίτευμα της Ελληνικής Δημοκρατίας του Ρήγα Βελεστινλή. Μετά του κειμένου του Πολιτεύματος και των αντιστοίχων της Γαλλικής Επαναστάσεως, Αθήναι 1962, (σσ. 138).

3. Γιάννης Γ. Μπενέκος, Νεοελληνικές Μορφές (1750-1950), Τόμος πρώτος, Εθνεγέρτες Ρήγας-Κοραής-Ανώνυμος, Αθήνα 1962, (σσ. 73).

4. Notis Botzaris, Visions Balkaniques dans la preparation de la revulotion Grecque (1789-1821), Chapitre I, «Rhigas Velestinlis et ses contemporains», Chapitre II. «La Constitution et les projects de Rhogas», p.17-33. Appendice A΄ « La Constiτution de Rhigas, Thourios», pp. 183-209, Etudes D'Histoire Economique, Politique et Sociale XXXVIII, Libraire Ε. Droz, Geneve, Libraire Minard, Paris V, 1962.

5. A. Manessis, «L'activite et les projets politiques d'un patriote Grec dans les Balkabs vers la fin du XVIIIe siecle», BALKAN STUDIES, τόμ. 3, Θεσσαλονίκη 1962, σσ. 75-118.

1963

1. Λέανδρος Βρανούσης, Ρήγας Βελεστινλής, 1757-1798, έκδοσις δευτέρα-επηυξημένη, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήναι 1963, (σσ. 176).

2. Απ. Β. Δασκαλάκης, «Σπουδαί και γνώσεις του Ρήγα Βελεστινλή», ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, τόμ. 5, (1963), σσ. 65-83, 179-198 και 327-339.

1964

1. Γρηγόρι Αρς (G. L. Ars), «Η Ρωσική υπηρεσιακή μετάφραση της Επαναστατικής μπροσούρας του Ρήγα Βελεστινλή (1798)». , «L' influence ideologique de la Revolution Francaise sur les peules balkaniques (Un texte inconnu de la Constitution et de ''L' hymne de guerre'' de Rigas Velestinlis)», Annuaire d'Etudes Francaises, 1963, Μόσχα 1964, (στα ρωσικά και με γαλλική περίληψη), σσ. 320-344.

2. Λέανδρος Βρανούσης, Ρήγας (1757-1798). Εισήγηση και εκλογή κειμένων, ανάτυπο από τις ΕΠΟΧΕΣ, 11, Μάρτιος 1964, (σσ. 17).

3. Απόστολος Δασκαλάκης, Μελέται περί Ρήγα Βελεστινλή, Αθήναι 1964, (σσ. 512).

4. Νικόλαος Ι. Πανταζόπουλος, Ρήγας Βελεστινλής, Η πολιτική ιδεολογία του Ελληνισμού προάγγελος της Επαναστάσεως. Οι Θεμελιωταί του Νεοελληνικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη 1964, (σσ. 51). Εκτός κειμένου σε σμίκρυνση η «Χάρτα της Ελλάδος» του Ρήγα Βελεστινλή.

1965

1. Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, Ρήγας-Υψηλάντης-Καποδίστριας. ΄Ερευναι εις τα αρχεία της Αυστρίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Γαλλίας και Ελλάδος, Βιβλιοπωλείον της ΄΄Εστίας΄΄, Αθήναι 1965, σσ. 329.

2. Γεώργιος Λάϊος, «Ο Βαρώνος Λανγκενφέλντ και ο Ρήγας Βελεστινλής», ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΗ ΤΕΧΝΗΣ, Ιούνιος 1965, σσ. 435-441.

3. Nestor Camariano, «Quelques precisions au sujet de la traduction du drame L'Olympiade de Metastasio, faite par Rhigas Velestinlis», REVUE DES ETUDES SUD-EST EUROPEENNES, tom. III, Bucarest 1965, pp. 291-296.

4. ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, έκτακτος έκδοσις επί τω εορτασμώ της ογδοηκονταετηρίδος από της απελευθερώσεως της Θεσσαλίας (1881-1961), Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών, Αθήναι 1965: Ολοσέλιδη έγχρωμη εικόνα του Ρήγα, σ. 7. Η προτομή του Ρήγα στο Βελεστίνο, σ. 126. Αργύρης Πετρίδης, «Ρήγας Φεραίος» πίνακας, σ. 429. Χρίστος Ριζόπουλος, «Βελεστίνο και Βηθλεέμ, το ΄΄σκάνδαλο΄΄ του Ανδρέα Καρκαβιτσα που προτίμησε τον Ρήγα από τον Ιησού», σσ. 471-475. Χρίστος Γ. Παπαζήσης, «Εκεί που γεννήθηκε ο Ρήγας», σσ. 506-507.

1966

1. Γ. Θ. Ζώρας, Προεπαναστατική Περίοδος. (Ρήγας-Βηλαράς-Χριστόπουλος), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, επιμέλεια Αγις Αποστολόπουλος, Αθήναι 1966, σσ.104.

2. Μ.Μ.Σ., «Ο Ρήγας», Ο ΝΕΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ, έτος Γ΄ 1965. Ετήσιος Ηπειρωτικός Χρονογράφος, Αθήναι 1966, σσ. 7-11.

3. «Ρήγας, σελίδες από το βιβλίο του Λέανδρου Βρανούση», ΗΩΣ, Αφιέρωμα «Θεσσαλία», αρ. 92-97, 1966, σσ. 209-240.

4. Nesror Camariano, Ασματα και πονήματα διαφόρων. Chansons et opuscules patriotiques publies a Jassy en 1821 par un hetairiste. Reeditiomn, avec un etude introductive, Bucarest 1966, σσ. 88. Περιέχονται ο «Θούριος» και ο «Υμνος πατριωτικός» του Ρήγα.

5. Ap. Dascalakis, «The Greek Marseillaise of Rhigas Velestinlis», BALKAN STUDIES, τόμ. 7, 1966, σσ. 273-296.

6. Johannes Irmscher, «Zur Kriegshymne;; des Rigas Velestinlis», στον τόμο MELANGES OFFERTS A KAZIMIERZ MICHALOWSKI, Warszawa 1966, pp.477-480.

7. A. Nastase, «Muntenia pe o Harta de la Sfersitul secolului XVIII», NATURA-SERIA GEOGRAFIE-GEOLOGIE, Bucuresti, Nr. 3, 1966, pp. 39-47.

1967

1. Ανωνύμος ο ΄Ελλην, Ελληνική Νομαρχία, ήτοι λόγος περί ελευθερίας , Αθήνα 1968, εκδόσεις ΄΄Κάλβος΄΄, (σσ. 179).

2. Λέανδρος Ι. Βρανούσης, «Ενα περιζήτητο Κερκυραϊκό χειρόγραφο: ο κώδικας της αλληλογραφίας του Περραιβού», ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ΄ ΠΑΝΙΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, τόμος Πρώτος, εν Αθήναις 1967, σσ. 47-57.

1968

1 Στ. Μπέττης, «Δημήτριος Νικολίδης ή Ζιτσαίος στενός φίλος και συμμάρτυρας του Ρήγα», ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, τεύχ. 194-195, Ιούνιος-Ιούλιος 1968, σσ. 177-196.

1969

1. Ρήγας Βελεστινλής, Χάρτα της Ελλάδος (σε σμίκρυνση τα δώδεκα φύλλα), Ι. Μ. Χατζηφώτης, Σχόλια στη μεγάλη Χάρτα του Ρήγα, σ. 4, Αθήνα .

2. Ρήγας Βελεστινλής, Χάρτα της Ελλάδος, επανέκδοση από το Κέντρο Μείζονος Ελληνισμού, Ι.Μ. Χατζηφώτης, «Σχόλια στη μεγάλη Χάρτα του Ρήγα», Δημ. Τσάκωνας, «Ο Ρήγα και η Μεγάλη Ιδέα», στο οπισθόφυλλο ανατύπωση της εικόνας του Μεγάλου Αλεξάνδρου του Ρήγα, .

3. Γεώργιος Ζώρας, «Ο Ναπολέων Βοναπάτρτης και η σύγχρονη ελληνική ποίησις», ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τόμ. 89, 1969, σσ. 1661-1676.

1970

1. Λέανδρος Βρανούσης, «Εκδόσεις και χειρόγραφα του «Σχολείου των ντελικάτων εραστών», ανάτυπο από το περιοδικό Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, τόμ. 8, Αθήνα 1970, σσ. 302-324 και τέσσερις σελίδες εκτός κειμένου.

2. Δημήτρης Γιάκος, «Στον ίσκιο του Ρήγα», στο βιβλίο Δέκα άνθρωποι, Παιδική Βιβλιοθήκη, εκδόσεις Μ. Πεχλιβανίδη, Αθήνα , σσ. 7-24 με εικονογράφηση Αλεξάνδρου Κοντοπούλου.

1971

1. Μιχαήλ Αθ. Αναστασιάδης, «Η Φυσική του Ρήγα ως όπλον εθνεγερσίας», περιοδικό ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, τεύχ. 25, 1971, σσ. 3-11.

2. Χρήστος Θεοχαράτος, Ρήγας Φεραίος, Τόμος Α΄. Η εποχή του. Ιστορική ανάλυση, Αθήναι 1971, (σσ. 504).

3. Αρίστος Καμπάνης, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, έκδοσις Ε΄ συμπληρωμένη, ανατύπωσις, εκδόσεις Α. Καραβία, Αθήναι 1971. Για Ρήγα σσ. 118-123.

4. Σπύρος Μελάς, «Ρήγας Βελεστινλής, ο Εθνομάρτυρας. Ιστορικό δράμα . Τρία μέρη, εννιά εικόνες», περιέχεται στο Ιστορικό Θέατρο. Το 1821 σε 14 έργα και σκέτς, εκδόσεις Μπίρης, Αθήνα 1971, σσ. 7-87.

5. Ρήγας, Σχολείον των ντελικάτων εραστών, επιμέλεια Παναγιώτης Σ. Πίστας, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1971, (σσ. 228).

6. Ρήγας Φεραίος, , Ελληνική Βιβλιοθήκη διευθυνομένη υπό Χρίστου Αναγνώστου, Εκδοτική Εταιρία "Πυθία", εν Αθήναις 1971, (σσ. 63).

7. Ρήγας Βελεστινλής, Φυσικής απάνθισμα, εν Βιέννη 1790, επανέκδοση από την Ενωση Ελλήνων Φυσικών, πρόλογος-εισαγωγή Μιχαήλ Αθ. Αναστασιάδης, Αθήναι 1971, (σσ. 40+180).

8. Odon Fuves, «The Fhilike Hetairia of Rhigas and the Greeks of Pest», BALKAN STUDIES, τόμ. 12, Θεσσαλονίκη 1971, σσ. 117-122.

1973

1. Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, «Η γαλλική επανάσταση και ο Ρήγας», στο βιβλίο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Τόμ. Δ΄. Τουρκοκρατία 1669-1812. Η οικονομική άνοδος και ο φωτισμός του Γένους, Θεσσαλονίκη 1973, σσ. 591-603.

2. Βάσος Καλογιάννης, Η γενιά του Ρήγα. Κλάδοι και παρακλάδια του δέντρου των Βελεστινλήδων, Λάρισα 1973, (σσ. 39).

3. Τιμόθεος Κ. Κοντομέρκος, Ελευθερία και Νόμος κατά τον Ρήγα Φεραίο, έκδ. δευτέρα, Αθήνα, εκδόσεις "Δωδώνη, Αθήνα 1973, (σσ. 27)."

4. Νικόλαος Ι. Πανταζοπούλος, «Ρήγας Βελεστινλής: Ελληνικαί καταβολαί και ξενικαί επιδράσεις εις το έργον του», στον τόμο Μορφαί της Μαγνησίας, έκδοσις Νομαρχίας Μαγνησίας, Βόλος 1973, σσ. 323-351 και τρεις σελίδες εκτός κειμένου με εικόνες του Ρήγα.

1974

1. Νικόλαος Γρ. Ζαχαρόπουλος, Γρηγόριος Ε΄, σαφής έκφρασις της εκκλησιαστικής πολιτικής επί Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1974, (σσ. 157). Για Ρήγα σε πολλές σελίδες του βιβλίου.

2. Διονύσιος Κόκκινος, της Ακαδημίας Αθηνών, Η Ελληνική Επανάστασις, έκτη έκδοσις, τόμος πρώτος, εκδοτικός οίκος ΄΄Μέλισσα΄΄, Αθήναι 1974. Για Ρήγα σσ. 15, 62-64 και εκόνα εκτός κειμένου μετά τη σ. 16.

3. Γιάνης Κορδάτος, Ο Ρήγας Φεραίος και η Βαλκανική Ομοσπονδία, 2ηέκδοση, Επικαιρότητα, Αθήνα 1974, (σσ. 172).

4. Νικόλαος Ι. Πανταζοπούλος, Ελληνικαί καταβολαί και ξενικαί επιδράσεις εις το έργον του Ρήγα Βελεστινλή, έκδοσις Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 1974, (σσ. 67).

1975

1. Λέανδρος Βρανούσης, «Επαναστατικές κινήσεις και Ζυμώσεις.Η επαναστατική κίνηση του Ρήγα», στο Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, τόμ. ΙΑ΄, Ο Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία (πρίοδος 1669-1821). Τουρκοκρατία-Λατινοκρατία, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1975, σσ. 402-405.

2. Ρέα Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού, Το "Ελληνομουσείο" στη Ζαγορά του Πηλίου, ανάτυπο από τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τεύχ. 6-7, 1975, σσ. 339-366.

1976

1. Απ. Β. Δασκαλάκης, Το Πολίτευμα του Ρήγα Βελεστινλή. Πρώτον Σύνταγμα Ελληνικής Δημοκρατίας και ελευθέρας διαβιώσεως των Βαλκανικών λαών, έκδοσις νέα μετά προσθηκών, εκδόσεις Ε. Γ. Βαγιονάκη, Αθήναι 1976, (σσ. 145).

2. Νέστωρ Καμαριανός, «Η διαμονή του Ρήγα στη Βλαχία», ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΖΩΗ, τεύχ. 123, Αύγουστος 1976, σσ. 8-9.

1977

1. Απ. Β. Δασκαλάκης, Ο Ρήγας Βελεστινλής ως Διδάσκαλος του Γένους, έκδοσις νέα μετά συμπληρώσεων και προσθηκών, εκδόσεις Ευτ. Γ. Βαγιονάκη, Αθήναι 1977, (σσ. 141).

2. Απ. Β. Δασκαλάκης, Τα εθνεγερτικά τραγούδια του Ρήγα Βελεστινλή. Κείμενα σχόλια και ερμηνευτικαί σημειώσεις, έκδοσις νέα μετά προσθηκών, εκδόσεις Ε. Γ. Βαγιονάκη, Αθήναι 1977, (σσ. 136).

3. Isidora Rosenthal-Kamarinea, «Einflusse Kallinos' und Turtaios auf den Thurios des Rigas», FOLIA NEOHELLENIKA, τόμ. 2, 1977, σσ. 127-136.

1978

1. ΄Αννα Αβραμέα, «Η "Νέα Χάρτα της Βλαχίας" του Ρήγα και η αυτόγραφος επεξεργασία της», ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, τόμ. 53, 1978, σσ. 397-407 και χάρτης εκτός κειμένου.

2. Τάσος Βουρνάς, Ο πολίτης Ρήγας Βελεστινλής. Μυθιστόρημα, Εκδόσεις Αφών Τολίδη, Αθήνα 1978, (σσ. 289).

3. Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης, «Μια ελληνική μαρτυρία από τη Βιέννη για τις πρώτες συλλήψεις των συνεργατών του Ρήγα Βελεστινλή», ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ, τόμ. 18, Θεσσαλονίκη, 1978, σσ. 90-102.

4. Βασίλης Κραψίτης, Θωμάς Αθαν. Πασχίτης (1836-1890), ανάτυπον από το έργο του Λόγιοι της Ηπείρου, Αθήνα 1978, (σσ. 23).

1979

1. Απ. Β. Δασκαλάκης, Ρήγα Βελεστινλή Επαναστατικά σχέδια και μαρτυρικόν τέλος, έκδοσις νέα μετά προσθηκών, εκδόσεις Ευτ. Γ. Βαγιονάκη, Αθήναι 1979, (σσ. 183).

2. Ευάγγελος Χ. Κακαβογιάννης, Ενας δρόμος της εποχής του Ρήγα στο Βελεστίνο, Βόλος 1979, (σσ. 16).

3. Ολγα Κατσιαρδή, «Ο Ρήγας Φεραίος. Νέα στοιχεία από τα αρχεία της Τεργέστης», ΜΝΗΜΩΝ, τόμ. 7, Αθήνα 1978-1979, σσ. 150-174.

4. Δημήτρης Χρονόπουλος, Ρήγας ο πρωτομάρτυρας. Ιστορικό δράμα σε 10 εικόνες, Αθήνα , (σσ. 69).

1980

1. Ολγα Γκράτσιου, «Το μονόφυλο του Ρήγα του 1797. Παρατηρήσεις στη νεοελληνική εικονογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου», ΜΝΗΜΩΝ, τόμ. 8, Αθήνα 1980-1982, σσ. 130-149.

2. Ευάγγελος Χ. Κακαβογιάννης, «Η παλαιά εκκλησία της Παναγίας στο Βελεστίνο και η παράδοση για τον Ρήγα», ανάτυπο από το περιοδικό ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ, τεύχ. 7, 1980, σσ. 619-627.

3. Nestor Camariano, «Rhigas Velestinlis: Completements et corrections concernant sa vie et son activite», REVUE DES ETUDES SUD-EST EUROPEENNES, τόμ. 18, Βουκουρέστι 1980, σσ. 687-719.

4. L. Vranoussis, Rigas, Un patriot grec din Principate, traducere de Atanasie Papapanu, Editura Eminescu, Bucuresti 1980, (σσ. 335).

1981

1. Αννα Αβραμέα, «Τα τοπωνύμια της Βλαχίας στον χειρόγραφο χάρτη του Ρήγα», ανάτυπο από Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, τόμ. 17, 1981, σσ. 99-119.

2. Λέανδρος Βρανούσης, «Θούρια του Ρήγα (τυπωμένα το 1798) και χειρόγραφα του Βηλαρά», ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, τόμ. 56, τεύχος πρώτον, 1981, σσ. 299-312.

1982

1. Κ. Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρομαντισμός, Νεοελληνικά Μελετήματα 7, "Ερμής", Αθήνα 1982. Για Ρήγα σε πολλές σελίδες του βιβλίου.

2. Νικολάϊ Τοντόρωφ, Η Βαλκανική διάσταση της Επανάστασης του 1821, Ιστορική εισαγωγή Παναγιώτης Κανελλόπουλος, επιμέλεια Γιάννης Καράς, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1982. Για Ρήγα στις σσ. 56, 57, 74, 75, 77, 98 και 99.

1983

1. Λουκάς Αξελός, «Η μυστική επαναστατική οργάνωση και η δράση του Ρήγα Βελεστινλή στη Βιέννη», περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ, τετράδιο 7ο, Απρίλης 1983, σσ. 41-50.

2. Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, τρίτη έκδοση, Νεοελληνικά Μελετήμαρα 2, "Ερμής", Αθήνα 1983. Για Ρήγα σε πολλές σελίδες του βιβλίου.

3. Γιάνης Κορδάτος, Η Επανάσταση της Θεσσαλομαγνησίας το 1821, εκδόσεις "Επικαιρότητα", Αθήνα 1983, (με συμπληρώσεις στην πρώτη έκδοση του 1930). Συχνά μνημονεύεται ο Ρήγας.

1984

1. Γαλάτεια Γρηγορειάδου-Σουρέλη, Ρήγας Φεραίος, ο τροβαδούρος της λευτεριάς, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Σειρά «Παιδικοί Ορίζοντες», αριθ. 24, Αθήνα 1984, (σσ. 137).

2. Γιώργος Διζικιρίκης, Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός και το ευρωπαϊκό πνεύμα 1750-1821. Αισθητική και ιδεολογία των λογίων της Τουρκοκρτίας, εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα 1984, για Ρήγα σσ. 60 κ. εξ. Στο εξώφυλλο οι μορφές του Ρήγα και του Κοραή.

3. Νίκος Γρ. Ζαχαρόπουλος, Η πνευματική κίνηση του ΙΗ΄αιώνα στον ελληνικλο χώρο μέσα από η χειρόγραφη παράδοση. (Εκδοση ανεκδότων χειρογράφων), Θεσσαλονίκη 1984. Στο κεφάλαιο της «Εισαγωγής», σσ. 9-43, πολλές αναφορές στον Ρήγα.

4. Ντίνος Κονόμος, Ο Γεώργιος Τερτσέτης και τα Ευρισκόμενα έργα του, Εκδοση Βιβλιοθήκης της Βουλης των Ελλήνων, Αθήνα 1984, αναφορά στον Ρήγα και στον Θούριό του στις σσ. 383, 397, 547, 660, 674, 789, 812-814.

5. Γιάννης Μαρές, Τουρκοκρατία στον ελληνικό χώρο 1453-1821, εκδόσεις Αντώνη Δ. Δημητριάδη, Αθήνα 1984, για Ρήγα σσ. 190 κ. εξ.

6. Η. Γ. Μυκονιάτης, «Οι ανδριάντες του Ρήγα και του Γρηγορίου Ε΄ στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου της Αθήνας και το πρώτο κοινό τους», ΕΛΛΗΝΙΚΑ, τόμ. 33, 1984, σσ. 355-370.

1985

1. Ιούλιος Κέρπης, Η αρχαιογνωσία του Ρήγα, Σύλλογος Βελεστινιωτών Αθηνών, Αθήνα 1985, (σσ. 31).

2. Κίτσος Α. Μακρής, «Ο Κοραής και ο Ρήγας σε έργο του Θεόφιλου», Τα Ιστορικά, τόμ. 2, τεύχ. 3, Μάϊος 1985, σσ. 180-182.

3. Αναστάσιος Μποντζώρλος, «Ο Ρήγας Βελεστινλής και η φυσική του», στο ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, Οι φυσικές επιστήμες στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία πριν την Επανάσταση, Λάρισα-Αμπελάκια-Τύρναβος 22-24 Μαρτίου 1985, σσ. 142-157.

4. N. Iorga, Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, πρόλογος Νίκος Σβορώνος, μετάφραση Γιάννης Καράς, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1985. Για Ρήγα στις σσ. 233, 237, 251 και 260.

1986

1. Α΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», Αρχαιολογία-Ιστορία-Λαογραφία, Αναλυτικό Πρόγραμμα, Βελεστίνο 30-31 Μαϊου και 1 Ιουνίου 1986, Διοργανωτές: Δήμος Βελεστίνου - Σύλλογος Βελεστινωτών Αθηνών, (σσ. 19).

2. Λουκάς Αξελός, «Η αισθητική και πολιτική διάσταση στα τραγούδια του Ρήγα», περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ, τετράδιο 14ο, ΄Ανοιξη-Καλοκαίρι 1986, σσ. 59-65.

3. Αικατερίνη Κουμαριανού, Λουκία Δρούλια, Evro Layton, Το ελληνικό βιβλίο 1476-1830, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1986, με έγχρωμη ολοσέλιδη εικόνα του Ρήγα και σε συνοδευτικό φάκελο τη «Χάρτα της Ελλάδος» σε σμίκρυνση από το αντίτυπο της Βιβλιοθήκης Λοβέρδου, Αθήνα.

4. Δημήτρης Σπάθης, Ο Διαφωτισμός και το Νεοελληνικό θέατρο, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 256. Σε πολλές σελίδες αναφορά στον Ρήγα.

5. «Αφιέρωμα στο Ρήγα Βελεστινλή», περιοδικό ΣΚΙΑΘΟΣ, εκδότης-Διευθυντής Χρήστος Β. Χειμώνας, τεύχ. 40, Γενάρης-Μάρτης 1986, σσ. 1-19:
Χρήστος Χειμώνας, «Το αφιέρωμά μας στο Ρήγα Βελεστινλή και ο Επιφάνιος Δημητριάδης».
Βασ. Καραμπερόπουλος, «Ενας χαιρετισμός από τη γενέτειρα του Ρήγα».
Δημήτρης Καραμπερόπουλος, «Ρήγας και "Σκιάθος", Ενας χαιρετισμός». Γιώργος Κούκας, «Ο Ρήγας και η τυπογραφία».
Μαρία Μιχαήλ-Δέδε, «Ρήγας» (ποίημα).
Σήφης Γ. Κόλλιας, «Ωδή στον πρωτεργάτη Ρήγα Φεραίο» (ποίημα).
Γιώργος Παπαστάμος, «Ο Μάρτυρας».
Θανάσης Β. Τσιονάρας, «Ρήγας Βελεστινλής» (ποίημα).
Γιάννης Κορίδης, «Ρήγας Φερταίος, ο εκλεκτός της εκευθερίας».
Ευστράτιος Κυπριωτέλης, «Ρήγας ο Φεραίος» (ποίημα).
Χρήστος Χειμώνας, «Ρήγας Φεραίος» (ποίημα).
Χρήστος Ζέφυρος, «Ο "Θούριος" του Ρήγα και ο Παπα-Γιώργης Ρήγας».
Χρήστος Β. Σκιαθίου, «Τρεις απόψεις για το Ρήγα Βελεστινλή».
Ολγα Πολύζου-Μεντζαφού, «Ο ανδριάντας του Ρήγα στο εξώφυλλό μας».

1987

1. Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Από τις πρώτες ρίζες ως την εποχή μας, όγδοη έκδοση, Ικαρος, Αθήνα 1987. Για Ρήγα σσ. 166-175 και σε πολλές άλλες σελίδες.

2. Elena Lazar, Panorama Literaturii Neoelene, Editura Emonescu, Bucuresti 1987, για Ρήγα σσ. 315-317.

3. Mario Vitti, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδόσεις "Οδυσσέας", Αθήνα 1987. Για Ρήγα στις σσ. 147 κ. εξ.

1988

1. Γιάννης Α. Κουτσοπανάγος, Ρήγας Φεραίος Βελεστινλής, Ηλιούπολη Αθηνών 1988, σσ. 34 δακτυλογραφημένες στην μία όψη σελίδες+3 με τον Θούριο και Παράρτημα «΄΄Τα πρώτα Ρήγαια΄΄ Βελεστίνο Ιούνιος 1938. Το Χρονικό της εποχής εκείνης» σσ. 2+ «Λόγος Πανηγυρικός που εκφωνήθηκε στις γιορτές ΄΄Τα πρώτα Ρήγαια΄΄ στο Βελεστίνο τον Ιούνιο του 1938», και αντίγραφο της τιμητικής διακρίσεως από το Υπουργείο Παιδείας για την τέλεση των εορτών «Τα πρώτα Ρήγαια», σσ. 5.

2. Γεώργιος Μεταλληνός, Τουρκοκρατία. Οι Ελληνες στην Οθωμανική αυτοκρατορία, εκδόσεις Ακρίτας, Αθήνα 1988. Για τον Ρήγα σ. 160 «Ρήγας και Κοραής», σ. 170 «Επαναστατική δράση του Ρήγα» και στο Παράρτημα Κειμένων αρ. 42, σσ. 264-266 «Ο οραματισμός του Ρήγα Βελεστινλή για την αποκατάσταση του Γένους» με παράθεση τμημάτων από την Επαναστατική Προκήρυξη, τα Δίκαια του Ανθρώπου και το Σύνταγμα του Ρήγα.

3. Περιοδικό ΜΕΤΕΩΡΑ, τόμ. 42-43, Τρίκαλα 1988-1989,
Μ. Β. Ραϊζης, «Ένα Αμερικανός Βυρωνιστής για τον Ρήγα Φεραίο», σσ. 6-11.
Γιώργος Θωμάς, «Αγνωστη μορφή του Πηλίου. Ο Ζαγοριανός δάσκαλος και λόγιος Νικόλαος Κασσαβέτης συμμαθητής του Ρήγα Φεραίου», σσ. 156-158.

1989

1. Τάσος Βουρνάς, «Ο φάκελλος ενός απαναστάτη. (Ρήγας Βελεστινλής Θεσσαλός)», στο βιβλίο Γαλλική Επανάσταση και Ελλάδα, εκδόσεις Αφών Τολίδη, Αθήνα 1989, σσ. 121-162.

2. Κρις Γουντχάουζ, «Η Μακεδονική ομάδα του Ρήγα Βελεστινλή», περιοδικό ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΖΩΗ, Ιούλιος 1989, τεύχ. 278, σσ, 16- 18.

3. Νικόλαος Σούρλας, Το Βελεστίνο χθές και σήμερα. Ο Ρήγας Φεραίος, Πτυχιακή εργασία στο Τμήμα Επιστήμης Φυσική Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1989, (σσ. 62).

4. Johannes Irmscher, «Rigas Velestinlis (1757-1798) und die Franzosische Revolution», 1789-WELTWIRKUNG EINER GROSSEN, band 2, Herausgegeben von Manfred Kossok und Editha Kross, Akademie-Verlag Berlin, 1989, σσ. 514-519.

1990

1. Λέανδρος Βρανούσης, «Ρήγας και Mormontel», στον τόμο ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΑ, αφιέρωμα στον Roger Milliex, ΕΛΙΑ, Αθήνα 1990, σσ. 121-157. Και ανάτυπο με δύο ακόμη σελίδες με προσθήκες-διορθώσεις.

2. Μαρία Δρογκάρη, Κωνσταντινούπολη «ω του Κωνσταντίνου καλλίπολις εράσμια.», Ιστορική οδοιπορία, Γκοβόστης, Αθήνα 1990. Από τη Χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα περιέχονται νομίσματα στις σσ. 16, 24, 139, η «Επιπεδογραφία της Κωνσταντινουπόλεως, Βιέννη 1796» σσ. 56-57, η Κωνσταντινούπολη με το σχετικό κείμενο του Ρήγα σσ. 84-85, λεπτομέρεια με τον Ρήγα να σπέρνει τον σπόριο της ελευθερίας από τον πίνακα του Ζωγράφου σ. 178 και την εικόνα του Ρήγα στη σ. 187.

3. Μαρία Μαντουβάλου, «Η φιλία Ρήγα-Κοραή», στον τόμο Κείμενα και μελέτες Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Γραμματείας, Νέες προσεγγίσεις και αναγνώσεις, εκδόσεις Αφοί Τολίδη, Αθήνα 1990, σελ. 11-55.

4. Γιαννάκης Ντόντος, Η φανταστική αλήθεια, Βελεστίνο 1990, (σσ. 94).

5. Marco A. Perales Oyarzun, Rigas Fereos, precursor de la Independencia de Grecia, Tesis para optar al grado de licenciado en lengua Griega moderna, Universidad de Chile, Facultad de Filosofia y Humanidades, Centro de Studios Bizantinos y Neohelenicos «Fotios Malleros», Santiago, Chile 1990, pp. 93. (Περιέχεται η μετάφραση στα ισπανικά των Επαναστατικών έργων του Ρήγα, Δίκαια του Ανθρώπου, Σύνταγμα και Θούριος).

6. Περιοδικό ΔΙΑΒΑΖΩ, Αφιέρωμα: «Ρήγας Βελεστινλής», αρ. 235, 21 Μαρτίου 1990, σσ. 42-84:

- Παναγιώτης Μπενάς, επιμελητής αφιερώματος, «Ρήγας Βελεστινλής».
- Γιώργης Ζωϊδης, «Ρήγας Βελεστινλής: Πάντα ζωντανός-πάντα επίκαιρος».
- Τάσος Βουρνάς, «Αστυνομικός φάκελλος Ρήγα Βελεστινλή».
- Παναγιώτης Μπενάς, «Ο Ρήγας στη Βλαχία: Ασχολίες, αυτομόρφωση, συναναστροφές, οραματισμοί και επιρροές».
- Αλέξης Πολίτης, «Η διάδοση των επαναστατικών θουρίων».
- Γιάννης Καράς, «Φυσικής απάνθισμα: ένα σημαντικό έργο του ελληνικού Διαφωτισμού».
- Αννα Αβραμέα, «Από το χαρτογραφικό έργο του Ρήγα».
- Αικατ. Πολεμέρου-Καμηλάκη, «Το Α΄ Συνέδριο "Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας" και η γύρω από τον Ρήγα Βελεστινλή έρευνα».
- Στερ. Φασουλάκης, «Βιβλιογραφία Ρήγα. Αυτοτελή και σε περιοδικά. Πρώτη καταγραφή».
- Παναγιώτης Μπενάς, «Συμπληρωματική Βιβλιογραφία περί Ρήγα».

7. ΥΠΕΡΕΙΑ, Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας (Βελεστίνο1986), επιμέλεια Παν. Καμηλάκης-Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Τμήμα Γ΄. «ΡΗΓΑΣ», έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγας, Αθήνα 1990, σσ. 377-651:

- Γιάννης Αδάμου, Η ξένη επίδραση στο έργο του Ρήγα.
- Χρίστος Αλεξίου, Ο δραστικός λόγος του Ρήγα.
- Αστέριος Αργυρίου, Η ιδεολογική σημασία των κρίσεων του Κυρίλλου Λαυριώτη εναντίον του Ρήγα.
- Λάζ. Αρσενίου, Μερικά συμπεράσματα από την μεγάλη Χάρτα του Ρήγα.
- Ευάγγελος Χ. Κακαβογιάννης, Η «Επιπεδογραφία της Φεράς» του Ρήγα Βελεστινλή από άποψη αρχαιολογική.
- Αθ. Ε. Καραθανάσης, Ανασκόπηση των ερευνών για τον Ρηγα Φεραίο που γράφτηκαν κατά την περίοδο 1973-1985.
- Δημήτριος Απ. Καραμπερόπουλος, Ιατρικές γνώσεις του Ρήγα Βελεστινλή στο έργο του «Φυσικής Απάνθισμα».
- Ιούλιος Κέρπης, Κοινωνικές και ιστορικές δομές του νεώτερου ελληνισμού μέσα από θεατρικά έργα με πεδίο αναφοράς τη ζωή και τη δράση του Ρήγα Βελεστινλή.
- Πασχάλης Κ. Κιτρομηλίδης, Ο δάσκαλος του Ρήγα.
- Γεώργιος Λεοντσίνης, Η εισαγωγή του πολιτειακού στοχασμού στον ελληνικό χώρο και ο Ρήγας.
- Μαρία Μαντουβάλου, Η φιλία Ρήγα-Κοραή.
- Κ. Μαυρομμάτης, Οι απαραίτητες γνώσεις αστρονομίας για τη μόρφωση του δούλου Γένους κατά τον Ρήγα Φεραίο.
- Καλλ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Η νεανική ζωή του Ρήγα από την παράδοση και τη λογοτεχνία.
- Χρ. Θ. Ξενάκης, Το «Απάνθισμα Φυσικής» του Ρήγα και ο ρόλος του στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό.
- Νικόλαος Πανταζόπουλος, Θρύλος και πραγματικότητα γύρω από τον Ρήγα.
- Αρχοντία Β. Παπαδοπούλου, Ιάσων-Ρήγας. δύο μορφές, δύο εποχές ενάντιες στον ασιατικό επεκτατισμό.
- Γιάννης Α. Σακελλίων, Κωστής Παλαμάς και Ρήγας Βελεστινλής.
- Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Η δράση και το έργο του Ρήγα στα σχολικά βιβλία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- Χρήστος Β. Χειμώνας, Αφιερώματα περιοδικών στον Ρήγα Βελεστινλή.

1991

1. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, «Τα οράματα του Ρήγα 200 χρόνια αργότερα. Το πάθος για την ελευθερία», εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 6 Ιανουαρίου 1991, σ. 29.

2. Ιωάννης Λουκάς, Ιστορία της Ελληνικής Μασονίας και Ελληνική Ιστορία, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1991. Για Ρήγα στο «Κεφάλαιο Δεύτερο», σσ. 63-74.

3. Νικόλαος Πανταζόπουλος, «Το Σύνταγμα του Ρήγα Φεραίου», ΣΥΝΑΞΗ, τριμηνιαία έκδοση σπουδής στην Ορθοδοξία, Αφιέρωμα «Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη», τεύχ. 40, Οκτ.-Δεκ. 1991, σσ. 51-63.

4. G. L. Ars, «L'influence de la revolution Francaise dans les Balkans (d'apres les documents des Archives de Politique Exterieuse de la Russie)», ETUDES BALKANIQUES (Academie Bulgare des Sciences)», no 1, 1991, σσ. 34-39.

1992

1. Λέανδρος Βρανούσης, «Η Σημαία, το Εθνόσημο και η Σφραγίδα της ΄΄Ελληνικής Δημοκρατίας΄΄ του Ρήγα», Ανάτυπο από τον 8ο τόμο του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΑΛΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αθήνα 1992, σσ. 347-388.

2. Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορικά Φροντίσματα. Α΄. Ο Διαφωτισμός και το κορύφωμά του, εκδοτική φροντίδα Πόπης Πολέμη, εκδόσεις ΄΄Πορεία΄΄, Αθήνα 1992. Σε πολλές σελίδες αναφορά στον Ρήγα.

3. Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης, «Αναζητώντας τα ίχνη του Ρήγα στη Βιέννη», περιοδικό ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ, τεύχ. 294, Δεκέμβριος 1992, σσ. 102-109.

4. Ioannis A. Papadrianos, «The supporters of Rigas Velestinlis in the Serbian town of Zenum», offprint from BALKAN STUDIES, vol. 33, Thessaloniki 1992, σσ. 51-55.

5. Β΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγα». Αρχαιολογία-Ιστορία-Λαογραφία, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Βελεστίνο, 2-4 Οκτωβρίου 1992. Διοργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Δήμος Βελεστίνου, Σύλλογος Βελεστινιωτών Αθηνών, (σσ. 19).

1993

1. Ρήγας Βελεστινλής, Η Χάρτα της Ελλάδος, Παρουσίαση Γ. Β. Καββαδίας, Την έκδοση φιλοτέχνησε ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, έκδοση Μορφωτικού Ινστιτούτου Αγροτικής Τράπεζας, Αθήνα 1993.

2. Γ. Κ. Γέρος, «Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798), Κήρυκας της ελευθερίας και της συνεργασίας των Βαλκανικών λαών, πρόδρομος της ευρωπαϊκής ενοποίησης», ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ, τεύχ. 3, Ιαν.-Φεβρ. 1993, σσ. 10-13.

3. Μαρίν Ζέτζεβ, «Ρήγας Φεραίος-Ντόμπρι Τσιντούλωφ. Παραλληλισμοί», ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, αρ. 54, ΄Ανοιξη-Καλοκαίρι 1993, σ. 8.

1994

1. Νικόλαος Πανταζόπουλος, Μελετήματα για τον Ρήγα Βελεστινλή, εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1994, Β΄ έκδ. 1998, (σσ. 110).

2. Nikolaos Pantazopoulos, Rigas Velestinlis. Legend and Reality, Scientific Society for Study Pheres-Velestino-Rigas, Athens 1994, (pp. 22).
3. Goran Baarhhielm, «Rhigas Ferraios», Greklandskarta, HELLENIKA, (Σουηδίας) Nr 68, 1994, σσ. 3-7.

4. ΥΠΕΡΕΙΑ, Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας (Βελεστίνο1992), επιμέλεια Δημ. Καραμπερόπουλος - Ευαγ. Κακαβογιάννης, Τμήμα Γ΄. «ΡΗΓΑΣ», έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1994, σσ. 535-733:
-Γ. Κ. Βλάχος, Η Ελληνική ιδέα στον πολιτικό σχεδιασμό του Αδαμαντίου Κοραή και του Ρήγα Φεραίου.
-Βογιατζής Φώτης, Οι θεατρικές παραστάσεις για τον Ρήγα Φεραίο στη Θεσσαλία (1881-1993).
-Βρανούσης, Λέανδρος, ΄Αγνωστα νεανικά χειρόγραφα του Ρήγα.
-Ζέτσεφ Μαρίν, Ρήγας Φεραίος-Ντόμπρι Τζίντουλωφ. Παραλληλισμοί.
-Johannes Irmscher, Το επιτύμβιο του Θειρσίου για τον Ρήγα.
-Καραμπερόπουλος Δημήτριος, Ρήγα Βελεστινλή «Φυσικής Απάθισμα» και Γαλλική «Encyclopedie». Ταύτιση, για πρώτη φορά, ενός προτύπου.
-Κέρπης Ιούλιος, Οι επιδράσεις του Ρήγα στην ποιητική συνείδηση της γενιάς του '30.
-Λεοντσίνης Γεώργιος, Ιδεολογικές συνιστώσες στο συγγραφικό έργο του Ρήγα.
-Μελετιάδης Χάρης, Διαβίου εκπαίδευση στο «Σχολείο των Ντελικάτων Εραστών».
-Μπολανάκης Ιωάννης, Η θρησκευτικότητα του Ρήγα Βελεστινλή.
-Νιάρχος Κων/νος, Ρήγας Φεραίος. Το λογικό και το εξωλογικό στοιχείο του ΄Ηρωα.
-Ξενάκης Χρήστος, Το πείραμα στα βιβλία Φυσικής του τέλους του 18ου αιώνα. Η περίπτωση του «Φυσικής Απάνθισμα» του Ρήγα.
-Παπαδριανός Ιωάννης, Οι οπαδοί του Ρήγα Βελεστινλή στο Σεμλίνο.
-Μουσιοπούλου-Παπαθανάση Καλλιόπη, Περιβολιώτες αγωνιστές στην ποίηση του Ρήγα.
-Πορομάνσκα Στόϊνα, Ο Ρήγας σε βουλγαρική μετάφραση.
-Πρασσά Αννίτα, Ρήγας Φεραίος - Ιωάννης Καποδίστριας. Οι στόχοι τους για την απελευθέρωση των Ελλήνων και την οργάνωση ανεξάρτητου κράτους.
-Σπέντζας Σάββας, Προσέγγιση στην οικονομική και δημοσιονομική σκέψη του Ρήγα.
-Σταυρόπουλος Θεόδωρος, Η άμεση δημοκρατία στο πολίτευμα και στην πολιτική θεωρία του Ρήγα Φεραίου.
-Τοπάλοβ Κύριλ, Η επίδραση του έργου του Ρήγα στη Βουλγαρική λογοτεχνία του 19ου αιώνα. 
-Χειμώνας Χρήστος, Μερική «οδογραφία» Ρήγα Βελεστινλή.1995

1. Λέανδρος Βρανούσης, Προλεγόμενα, ΕΦΗΜΕΡΙΣ, η αρχαιότερη ελληνική εφημερίδα που έχει διασωθή, Βιέννη 1790-1797, εκδότες οι αδελφοί Μαρκίδες Πούλιου, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 1995, (σσ. 1059). Για τον Ρήγα τους Συντρόφους του και τα έργα τους σε πολλές σελίδες του ογκώδους τόμου.

2. Αικατερίνη Κουμαριανού, Βιέννη: το εργαστήριον της νέας των Γραικών φιλολογίας. Ο Ελληνικός Προεπαναστατικός Τύπος, Βιέννη-Παρίσι (1784-1821), δίγλωσση έκδοση Ελληνικά-Γερμανικά, Ιδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα 1995. Για Ρήγα σσ. 42-52.

3. Μαρία Μαρινέσκου-Χύμου, «Ένα βιβλίο για τον Ρήγα στη Ρουμανία», (αναδημοσίευση από εφημ. Ακρόπολις, 6 Νοεμβρίου 1980 για το βιβλίο του Λ. Βρανούση), στο Ελληνο-Ρουμανικές πνευματικές σχέσεις, Τροχαλία 1995, σσ. 86-89.

4. Στέλιος Ε. Περράκης, Τα Δίκαια του Ανθρώπου και των Λαών. Από το Θούριο του Ρήγα στις αντιφάσεις της Μετα-Διπολικής Διεθνούς Δικαιοπραξίας. Λόγος Πανηγυρικός, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 24 Μαρτίου 1995, (σσ. 28).

5. Αλέξης Πολίτης, «Το παραμύθι των αστών. Σκέψεις για τις απαρχές του νεοελληνικού μυθιστορήματος », στον τόμο πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου αφιερωμένου στη μνήμη του Κ.Θ.Δημαρά, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΄Ομιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα 1995, σσ. 97-105.

6. Ulla Westermark och Gerhard Miksche, «Rhigas Ferraios Greklandskarta. Del 2. Mynten», HELLENIKA, (Σουηδίας), Nr 72, 1995, σσ. 12-15.

7. C. M. Woodhouse, The Proto-Martyr of the Greek Revolution, Denise Harvey (Publisher), Limni Evia, Greece, 1995, (σσ. 180).

1996

1. Φώτης Βογιατζής, Το θέατρο στο Βελεστίνο και οι θεατρικές παραστάσεις για τον Ρήγα Φεραίο στη Θεσσαλία (1891-1993), Πρόλογος Βάλτερ Πούχνερ, Σύλλογος Βελεστινιωτών Αθηνών, Αθήνα-Βελεστίνο 1996, (σσ. 189).

2. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Le Florilege de Physique (Φυσικής απάνθισμα) de Rhigas Velestinlis et l'Encyciopedie. Premiere identification d'un modele», ανάτυπο από BULLETIN DE LIAISON, No 12, Centre D'Etudets Balkaniques, INALCO, Paris-Decembre 1994, Αθήνα 1996, σσ. 129-139.

3. Δημητρίος Καραμπερόπουλος, «Ρήγας Βελεστινλής και Encyclopedie. Πότε έγραψε το "Φυσικής απάνθισμα"», Ανάτυπο από το ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, τόμ. 29, Λάρισα 1996, σσ. 262-266 και σε ανάτυπο 2009.

4. Τιμόθεος Κ. Κιλίφης, Φωτιά ζωής και ελευθερίας. Πατροκοσμάς Αιτωλός, Ρήγας Φεραίος, Οδυσσέας Ελύτης, Αθήνα 1996, σσ. 44-69 για τον Ρήγα.

5. Αιμίλιος Λεγράνδ, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή και των συν αυτώ μαρτυρησάντων εκ των εν Βιέννη αρχείων εξαχθέντα μετά μεταφράσεως ελληνικής υπό Σπυρίδωνος Λάμπρου, Αθήνησιν 1891, φωτομηχανική επανέκδοση μετά Ευρετηρίου ονομάτων προσώπων, τόπων και πραγμάτων, επιμέλεια Δημήτριος Καραμπερόπουλος, έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1996, (β΄ επανέκδ. 2000), (σσ. 182+27).

6. Ι. Κ. Μαζαράκης-Αινιάν, Σημαίες Ελευθερίας. Συλλογή Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήναι 1996, σσ. XVII-XX, και 9-11 για τη σημαία του Ρήγα.

7. Μαρία Μαντουβάλου, Ο Ρήγας στα βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1996, (σσ. 160).

8. Νέστορας Μάτσας, «Κραυγή ελευθερίας: Το οικουμενικό μήνυμα του Ρήγα», ΕΣΕΙΣ. ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ, τεύχ. 186, 30 Μαρτίου-12 Απριλίου 1996, Astoria, New York, USA, σσ. 42-43.

9. Ε. Σ. Στάθης, Το Σύνταγμα και ο Θούριος του Ρήγα. Το αρχικό και το τελικό κείμενο. Κριτική έκδοση, εκδόσεις ΄΄Αρμός΄΄, Αθήνα 1996, (σσ. 332).
10. Yvonne Gineste, «Rhigas Velestinlis traducteur de Retif de la Bretonne», CAHIERS BALCANIQUES, no 24, INALCO, 1996, σσ. 165-189.

1997

1. Κων. ΄Αμαντος, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Ιστορική και Λαογραφική Βιβλιοθήκη 7, εν Αθήναις 1930, φωτομηχανική επανέκδοση μετά ευρετηρίου ονομάτων προσώπων, τόπων και πραγμάτων, επιμέλεια Δημήτριος Καραμπερόπουλος, έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγας, Αθήνα 1997, (σσ. 200+29).

2. Λέανδρος Βρανούσης, Αγνωστα πατριωτικά φυλλάδια και ανέκδοτα κείμενα της εποχής του Ρήγα και του Κοραή. Η φιλογαλλική και αντιγαλλική προπαγάνδα, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, από ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, αρ. 15/16, 1965/1966, Αθήνα 1997, (σσ. 329).

3. Λέανδρος Βρανούσης, Ρήγας ή κατά ψευδοφιλελλήνων, ανέκδοτον έργον του Μιχαήλ Περδικάρη (1811), Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, από ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ , αρ. 11, 1961, Αθήνα 1997, (σσ. 204).

4. Γεώργιος Κ. Γκιαγκάκης, «Τα Φαρμακονήσι μας. Η Φαρμάκο της Χάρτας του Ρήγα Φεραίου», ανάτυπο από το περιοδικό ΑΕΡΟΠΟΣ, Νο 13, Αίγινα, 1997, (σσ. 4).

5. Φιλίππος Ηλιού, «Η πατριαρχική καταδίκη του Ρήγα», ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ, τεύχ. 27, Δεκέμβριος 1997, σσ. 297-302.

6. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Ονομα και καταγωγή του Ρήγα Βελεστινλή, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα-Βελεστίνο 1997, (σσ. 108), Β΄ έκδοση 2000, (σσ. 129).

7. Γιάννης Καράς, Ιστορία των επιστημών. Νεοελληνική Βιβλιογραφία, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., Αθήνα 1997. Περιέχονται οι τίτλοι πολλών εργασιών για το «Φυσικής απάνθισμα» του Ρήγα Βελεστινλή.

8. Βίκτωρ Θ. Μελάς, Η Χάρτα του Ρήγα: Διακόσια χρόνια από την έκδοσή της, Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997, (σσ. 38).

9. Νικόλαος Πανταζόπουλος, «Η ιδεολογία και το πολίτευμα του Ρήγα Βελεστινλή», στο Νεώτερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία, 1750-1940, τεύχ. 3, εφημ. ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 23 Φεβρουαρίου 1997, σσ. 80-86.

10. Ρήγας Βελεστινλής, Θούριος. Παραδοσιακές μουσικές παραλλαγές και προεπαναστατικές μελωδίες, 200 χρόνια από το μαρτυρικό θάνατο του Ρήγα Βελεστινλή (1798-1998), παραγωγή από την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, μουσική επιμέλεια διδασκαλία πρωτοπρεσβύτερου π. Χρίστου Κυριακόπουλου, επιμέλεια-εισαγωγικά κείμενα Δημητρίου Καραμπερόπουλου, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1997 (δ΄ έκδοση Σεπτέμβριος 2004, σσ. 43), περιέχεται και ψηφιακός δίσκος.

11. Πασχαλίνα Σπυρούδη, «Η Σερβική λογοτεχνία και ποίηση ξαναζωντανεύουν το τραγικό τέλος του εθνομάρτυρα Ρήγα», περιοδικό ΕΝΔΟΧΩΡΑ, τεύχ. 51-52, Αλεξανδρούπολη Μάϊος-Αύγουστος 1997, σσ. 60-61.

12. Ε. Χατζούδη-Τούντα, επιμέλεια, «Στον καιρό του Ρήγα. Johan Peter Frank, Ενας άγνωστος φιλέλληνας», εφημ. Η ΑΥΓΗ, 25 Μαρτίου 1997, σσ. 10-11.

13. C. M. Woodhouse, Ρήγας Βελεστινλής. Ο Πρωτομάρτυρας της Ελληνικής Επανάστασης, μετάφραση Νίκος Νικολούδης, εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 1997, (σσ. 258).

14. Γ΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας». Αρχαιολογία-Ιστορία-Λαογραφία. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Βελεστίνο, 2-5 Οκτωβρίου 1997. Διοργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Δήμο Βελεστίνου, με τη συμμετοχή της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών και του Σύλλογου Βελεστινιωτών Αθηνών, σσ. 23.

15. Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, τόμ. 21, Αθήνα 1997:
-Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Η Γαλλική "Encyclopedie" ένα πρότυπο του έργου του Ρήγα "Φυσικής απάνθισμα", σσ. 95-128.
-Λουκία Δρούλια, «Η πολυσημία των συμβόλων και το "Ρόπαλον του Ηρακλέους" του Ρήγα», σσ. 129-142.

16. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Κοζάνη 18 Οκτωβρίου 1997, 200 χρόνια της Χάρτας του Ρήγα, 1797-1997, Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρία Ελλάδας, εκδοτικός οίκος "Παρατηρητής", Θεσσαλονίκη 1998: Χαιρετισμοί σσ. 5-17.
-Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Μηνύματα του Ρήγα Βελεστινλή μέσα από τη δωδεκάφυλλη Χάρτα του», σσ. 18-28.
-Γιάννης Α. Παπαδριανός, «Η επαναστατική φυσιογνωμία του Ρήγα Βελεστινλή και οι βαλκανικοί λαοί (1786-1798)», σσ. 29-35.
-Βίκτωρ Μελάς, «Η Χάρτα του Ρήγα», σσ. 36-49.
-Βάσω Πέννα, «Τα νομίσματα της Χάρτας του Ρήγα», σσ. 50-66.
-Ευάγγελος Λιβιεράτος, «Μία χαρτογραφική ανάγνωση της Χάρτας», σσ. 67-83.

17. Πρόταση για τον εορτασμό των 200 χρόνων από το μαρτυρικό θάνατο του Ρήγα Βελεστινλή (1798-1998), Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, 1998 έτος Ρήγα Βελεστινλή, Αθήνα, Απρίλιος 1997, (σσ. 12).

18. Rigas Fereos., la rivoluzione, la Grecia, I Blcani. Atti del Convegno Intrnatzionale, ''Rigas Fereos-Bicentenario della morte, Tieste, 4-5 dicembre 1997, a cura de Lucia Marcheselli Loucas, Lint Tieste 1999, σσ. 125:

-Paschalis M. Kitromilidis, «Rigas e i problemi odierni nei Balcani».
-Prokopis Papastratis, «L' idea federale nei Balcani tra le due guerre mondiali».
-Rena Stavridi Patrikiu, «Rigas e l'uso dei simboli».
-Francesco Guida, «Rigas Velestinlis (Fereos) e i principati di Valacchia e Moldavia».
-Marco Dogo, «I serbi di trieste e del ''beogradski pasaluk'' al tempo di Rigas».
-Olga Katsiardi Hering, «L' impresa al di sopra di tutto : parametri economici del martirio di Riga».
-Anna Tambaki, «Il politico delle traduzioni de Rigas nell' ambito dell' Illuminismo neogreco».
-Cristina Stevanoni, «Quale ''Olimpiade'' per Rigas Fereos;».
-Innes Di Salvo, «Sondaggi sulla lingua de Rigas'».

1998

1. Ρήγας Βελεστινλής, Απάνθισμα κειμένων. Επιλογή κειμένων Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 1998, (σσ. 158).

2. Παντελής Βουτούρης, «Ο Ρήγας Φεραιος και ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός», στο Θέματα Θρησκευτικά-εκκλησιαστικά. Σολωμός και Ρήγας. Ελληνινοτορκικές σχέσεις, Διαλέξεις Λαϊκού Πανεπιστημίου 1998, αρ. 17, έκδοση Δήμου Λευκωσίας, Λευκωσία 2004, σελ. 39-48.

3. Λέανδρος Βρανούσης, Ρήγας Βελεστινλής, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγας, Αθήνα 1998, (σσ. 44).

4. Δημήτρης Α. Γαρούφας, «Το όραμα του Ρήγα Φεραίου γιασυνεργασία των Βαλκανικών λαών και οι σημερινοί διαβαλκανικοί φορείς», ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επιστημονική Επετηρίδα Δ.Σ.Θ, τόμ. 19, Θεσσαλονίκη 1998, ανάτυπο, σσ. 9-14.

5. Αρίστος Γιαννόπουλος, «Διακόσια χρόνια Ρήγας. Αντώνης Κυριαζής: Ποιος πραγματικά ήταν;», περιοδικό ΕΨΙΛΟΝ της ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, τεύχ. 384, 29 Μαρτίου 1998, σσ. 56-59.

6. Ζωή Γκενάκου, «Τα γράμματα και τ' άρματα. Ρήγα Βελεστινλή, "Φυσικής απάνθισμα"», περιοδικό ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ, τεύχ. 96, Αθήνα Ιούν.-Αύγ. 1998, σσ. 235-241.

7. Κωνσταντίνος Ι. Δεσποτόπουλος, «Ο Ρήγας και η Χάρτα της Ελλάδος», στο Ελληνικά θέματα ιστορίας και πολιτισμού, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήναι 1998, σσ. 143-146.

8. Χρήστος Π. ΄Ιντος, «Ο Ρήγας Φεραίος και οι Μακεδόνες συνεργάτες του. 1798-1998 διακόσια χρόνια από το μαρτυρικό θάνατο του πρωτομάρτυρα της ελευθερίας των Ελλήνων και των συνεργατών του», ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, περιοδική έκδοση εκπαιδευτικού προβληματισμού, αρ. 406, Αθήνα 1/5 έως 10/6/1998, σσ. 196-203.

9. Βάσια Καρκαγιάννη-Καραμπελιά, Εικόνες του Ρήγα, (Ελληνικά-Γαλλικά), Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 1998, (σσ. 16).

10. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Ρήγας Βελεστινλής. Θεωρία και πράξη, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 1998, (σσ. 108).

11. Τάκης Λάππας, Ρήγας Βελεστινλής, Ιστορικά Μυθιστορήματα, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 1998, (σσ. 142).

12. Χρήστος Λεοντής, Καντάτα Ελευθερίας. Ρήγας-Σολωμός-Μακρυγιάννης, 1998-Ετος Ρήγα Βελεστινλή-Διονυσίου Σολωμού, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 1998, (σσ. 71).

13. Αντ. Λιάκος, «Ο δημοκρατικός πατριωτισμός του Ρήγα. 200 χρόνια από τη δολοφονία του επαναστάτη Βελεστινλή», εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 28 Ιουνίου 1998, σ. Β1 και Β3.

14. Ευάγγελος Λιβιεράτος, Χαρτογραφίας και χαρτών περιήγησις: 25α ιώνες από τους ΄Ιωνες στον Πτολεμαίο και τον Ρήγα, Θεσσαλονίκη, Εθνική Χαρτοθήκη. Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς, Θεσσαλονίκη 1998, (σσ. 259). Για Ρήγα σ. 221 κ. εξ.

15. Δημητρίος Λιμνιάτης, «Ρήγας Βελεστινλής, ο εθνεγέρτης, ο πρωτομάρτυρας της ελευθερίας», Αφιέρωμα Διακόσια χρόνια μετά το θάνατο του πρωτομάρτυρα της ελευθερίας Ρήγα Βελεστινλή, εφημ. ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ, Μάϊος 1998, (σσ. 16).

16. Αθηνά Κ. Λουτράρη, 200 χρόνια από το θάνατο του Ρήγα και των συντρόφων του. Μνήμη των Χίων Εθνομαρτύρων Ευστρατίου Αργέντη και Αντωνίου Κορωνιού, Χίος, Μάρτιος 1998, (σσ. 47).

17. Αριστόβουλος Μάνεσης, «Η πολιτική ιδεολογία του Ρήγα», ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, τόμ. 73, τεύχος δεύτερον, 1998, σσ. 341-356.
18. Ιωάννης Αλ. Μανίκας, Ο Ρήγας, το έργο του, οι Σύντροφοί του. Μνημόσυνο για τα διακόσια χρόνια από τον μαρτυρικό του θάνατο, Βόλος 1998, (σσ. 20).

19. Γεώργιος Δημ. Μάρδας, «Η δυναμική του έργου του Ρήγα Βελεστινλή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού και Νεοελληνικού Διαφωτισμού από άποψη κοινωνιολογική, Δικαίου και Κοινωνικής Πολιτικής», ΕΡΕΥΝΑ, αρ. 85, Καλοκαίρι 1998, σσ. 49-60.

20. Παναγιώτης Α. Μαρούδας, «Το ΄΄Φυσικής απάνθισμα΄΄ του Ρήγα», ανάτυπο από ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, τόμ. 10, 1997-1998, Αθήναι, σσ. 283-306.

21. Διονύσιος Μαυρόγιαννης, «Ο Ρήγας Βελεστινλής και η επαναστατική ιδεολογία», περιοδικό ΕΛΛΟΠΙΑ, αρ. 37, Φεβρουάριος-Μάρτιος 1998, σσ. 55-60.

22. Διονύσιος Μαυρόγιαννης, «Ρήγας Βελεστινλής: Δίκαιο και Επανάσταση», ΙΚΑΡΙΑΚΑ, τεύχ. 95, Δεκέμβρης 1998, σσ. 41-47.

23. Πιέτρο Μεταστάζιο, Τα Ολύμπια σε μετάφραση Ρήγα Βελεστινλή. Πρώτη παράσταση Σάββατο 27 Ιουνίου 1998 στο αρχαίο Στάδιο των Δελφών. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Διεθνές Συμπόσιο για τον Ρήγα Βελεστινλή. Θέμα: Από τον Διαφωτισμό στις επαναστάσεις: Ο Ρήγας και ο κόσμος του, 25-28 Ιουνίου 1998. Συμπαραγωγή με το ΑΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟ Σπύρου Α. Ευαγγελάτου, (σσ. 116).

24. Γιάννης Μουγογιάννης, «Ρήγας Βελεστινλής ο πρωτομάρτυρας», περιοδικό ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, τεύχ. 17, Ιούλιος 1998, σσ. 21-26.

25. Σπύρος Μυλωνάς, Δύο κορυφαίοι της εθνικής Παλιγγενεσίας. Προλογίζουν Αριστόβουλος Μάνεσης, Ακαδημαϊκός, Γιάννης Ιωάννου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου, Ιδρυμα Πνευματικών Ερευνών και εκδόσεων «Ανδρέας Κάλβος»-Εστία, Λευκωσία 1998, (σσ. 231), με εικόνες εκτός κειμένου.

26. Νικόλαος Μουτζούρης, «Τα τοπωνύμια της Κρήτης στη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου», ανάτυπο από τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ, Ρέθυμνο, 6-7 Νοεμβρίου 1998, σσ. 437-453.

27. Ζωή Ιω. Νασίκα, Από τον Τόμας Πέϊν στον Ρήγα Φεραίο-Βελεστινλή, Αθήνα 1998, (σσ. 31).

28. Νίκος Νικολούδης, «Ο Ρήγας Βελεστινλής και τα επαναστατικά του σχέδια», ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, τεύχ. 27, Νοέμβριος 1998, σσ. 55-61.

29. Μαρία Παπαδοπούλου, Εκθεση Λεύκωμα μνήμης 200χρόνια από το θάνατο του Ρήγα Βελεστινλή, από τη γέννηση του Διονυσίου Σολωμού, Γυμνάσιο Ν. Μουδανιών, Σχολικό έτος 1998-1999, σσ. 249.

30. Ιωάννης Α. Παπαδριανός, «Η παμβαλκανική σημασία του επαναστατικού προγράμματος του Ρήγα Βελεστινλή», στο Η Ελληνική παλιγγενεσία του 1821 και η Βαλκανική της διάσταση, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή 1998, σσ. 10-13.

31. Θανάσης Παπαμαργαρίτης, Επιδράσεις στη ζωή και το έργο του Ρήγα. Ιχνηλατώντας μια ένδοξη πορεία, έκδοση Συλλόγου Θεσσαλών Ημαθίας, Βέροια 1998, (σσ. 30).

32. Απόστολος Παπατόλιας, «Οι συνταγματικές εγγυήσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος του Ρήγα», περιοδικό ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 3/1998, σσ. 457-480.

33. Χ. Γ. Πατρινέλλης, «Επικρίσεις για το κίνημα του Ρήγα και τις δραστηριότητες του Πούλιου Μάρκου Πούλιου (1798)», ΕΛΛΗΝΙΚΑ, τόμ. 48, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 113-129.

34. Κώστας Πιπέρκος, «Αναγνώστης Χατζή Κυριαζής πληρεξούσιος Θετταλομαγνησίας. Αγωνιστής, πλούσιος, ταξιδεμένος και.χατζής. Ητο συγγενής του Ρήγα Βελεστινλή;», ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ, τεύχ. 359, Μάϊος 1998, σσ. 102-111.

35. Μαρία Σκιαδαρέση, Ρήγας Βελεστινλής 1757-1798, Μεταίχμιο, Αθήνα 1998, (σσ. 81).

36. Κ. Στ. Στάϊκος, Ελληνικές εκδόσεις στα χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Κατάλογος Εκθεσης για το Διεθνές Συμπόσιο «Από τον Διαφωτισμό στις επαναστασεις: Ο Ρήγας και ο κόσμος του». Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Αθήνα 1998. Για Ρήγα στις σσ. 35-67. Στο εξώφυλλο η παράσταση «Ρήγας-Αναγεννηθείσα Ελλάδα-Κοραής» του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και η Επιπεδογραφία της Κωνσταντνουπόλεως του Ρήγα στο εσώφυλλο.

37. Κώστας Στεργιόπουλος, «Σολωμός και Ρήγας. Διακόσια χρόνια από τη γεννηση του ενός και από το θάνατο του άλλου», ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τόμ. 144, τεύχ. 1707, Δεκέμβριος 1998, σσ. 1234-1238.

38. Στέφανος Ν. Σωτηρίου, Οι Βλαχόφωνοι του Ευρωπαϊκού και Βαλκανικού χώρου, (με εικόνα του Ρήγα Βελεστινλή στο εξώφυλλο), εκδ. Πελασγός, 1998, (σσ. 85).

39. Γεώργιος Τόλιας, «"Της ευρυχώρου Ελλάδος": Η "Χάρτα" του Ρήγα και τα όρια του ελληνισμού», ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ, τεύχ 28-29, Ιούνιος- Δεκέμβριος 1998, σσ. 3-30.

40. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, «Ρήγα Βελεστινλή σήμανση», ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τόμ. 144, τεύχ. 1707, Δεκέμβριος 1998, σσ. 1149-1153.

41. ΄Ιλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, «Betrubnis beim Anblick von Fesseln. Zum 200. Todestag des Aufklarers und Revolutionars Rigas Velestinlis (1757-1798)». CHRONIKA 6 (1998), 4-11 και 26-29.

42. Georgios N. Andreopoulos, Preface-Translation-Edition, The Human Rights. Hellenic Declaration of 1797 by Rigas Velestinlis-Fereos, Athens 1998. Με αντίστοιχο ελληνικό κείμενο, (σσ. 32).

43. Nadja Danova, «Rigas Fereos-Velestinlis», THE BALKANS, (στα Βουλγαρικά), Σόφια, Νο 1, 1998, σσ. 44-45. Στο εξώφυλλο εκτός της εικόνας του Ρήγα και σε ολη τη σελίδα εκτείνεται μέρος της ΄΄Χάρτας της Ελλάδος΄΄ του Ρήγα.

44. Miguel Castillo Didier, Dos precursores: Miranda y Rigas. America y Grecia, Catedra Francisco de Miranda Convenio Senado de Venezuela-Universidad La Republica. Centro de Estudio Griegos Bizantinos y Neohelenicos, Facultad de Filosofia y Humanidades, Universidad de Chile, 1998, (σσ. 208).

45. Photini Mitrou, «Rhigas Velestinlis, Neo-Hellene Proto-martyr 1757-1798», BULLETIN DE LA SOCIETE HISTOIRE ALEXANDRE SOUTSOS, no 6, Paris, Juillet 1998, σσ. 136-137.

46. Ioannis Papadrianos, «Svetomir Nikolajevic (1844-1922): The first Serbian Historian to write about Rigas Velestinlis», offprint from BALKAN STUDIES, vol. 22, 1998, σσ. 104-122.

47. Ioannis Papadrianos, «Svetomir Nikolajevic (1844-1922): The first Serbian historian to write about Rigaw Velestinlis», offprint from BALKAN STUDIES, vol. 39, Thessaloniki 1998, σσ. 263-270.

48. Rigas, Scrieri inedited, Ρήγας, Ανέκδοτα έργα, έκδοση μετάφραση και επίλογος Lia Brad Chisacof, Ρουμανική Ακαδημία, Ινστιτούτο Μελετών Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, Βουκουρέστι 1998, (σσ. 240).

49. Miodrag Stojanovic, «From Rigas Velestinlis to Ivo Andric», BALCANIA, Istitut des Etudes Balknique, Academie Serbe des Sciences et des Arts, τόμ. 29, 1998, σσ. 225-235.

50. Δήμος Βελεστίνου, 200 χρόνια από το θάνατο του Ρήγα Βελεστινλή, Στα βήματα του Ρήγα.από τις Φερές του χθες στο Βελεστίνο του σήμερα, Βελεστίνο 1998, σσ. 71.

51. ΑΙΠΥΤΟΣ, «Ρήγας Βελεστινλής 1798-1798, διακόσια χρόνια από το θάνατό του. Αφιέρωμα. Κατάλογος εκθέσως βιβλίων και εντύπων», Πολιτιστικό Κέντρο Κιάτου, 14-20 Ιουνίου 1998, (σσ. 16).

52. ΑΝΤΙ, Αφιέρωμα, Ρήγας Βελεστινλής, τεύχ. 652, 16 Ιανουαρίου 1998, σσ. 66: Αλέξανδρος Ξύδης, «Θεόφιλος και Ρήγας».
-΄Αντεια Φραντζή, «Ρήγας Βελεστινλής: Εργογραφικό σημείωμα».
-Ίβο ΄Αντριτς, «Η παράδοση (Ρήγας Φεραίος)».
-Φίλιππος Ηλιού, «Η πατριαρχική καταδίκη του Ρήγα.
-Αριστόβουλος Μάνεσης, «Το πολίτευμα του Ρήγα, ένα ανέφικτο διαβαλκανικό ελληνικό κράτος».
-Νάντια Ντάνοβα, «Το μήνυμα του Ρήγα και οι Βούλγαροι».
-Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Η δύναμη της θυσίας και το βαλκανικό όραμα».
-Πασχάλης Κιτρομηλίδης, «Ο Ρήγας και τα σημερινά προβλήματα στα Βαλκάνια».
-Σοφιανός Χρυσοστομίδης, «Από το Σύνταγμα του Ρήγα. Περί "ελευθερίας τηςε τυπογραφία"».
-΄Αννα Ταμπάκη, «Το μεταφραστικό "πολύπτυχο" του Ρήγα στο πλαίσιο του νεοελληνικού Διαφωτισμού».
-Cl. Fauriel, «Θούριος του Ρήγα» (μετάφραση από την έκδοση με επιμέλεια Αλέξη Πολίτη).
-Αλέξης Πολίτης, «Ο Θούριος του Ρήγα "Ως πότε παλικάρια". Ιδεολογικοί τόποι 1797, 1824».
-Γρ. Θ. Στάθης, «Τα "επαναστατικά τραγούδια" του Ρήγα και το μέλος τους».
-Γιώργος Μαργαρίτης, «Τα στρατιωτικά σχέδια του Ρήγα», «Συνέδρια για τον Ρήγα».
-Βάσια Καρκαγιάννη-Καραμπελιά, «Εικόνες του Ρήγα».

53. ΑΝΤΙ, τεύχ. 676, 18 Δεκεμβρίου 1998: Κ. Α. «Μια τριπλή επέτειος, Ρήγας-Κοραής-Σολωμός», σ. 39, με τρία χαρακτικά σχέδια του Γιάννη Γουρζή ειδικά για το ΑΝΤΙ. Βίκτωρας Ιβάνοβιτς, «Ο Ρήγας στο Βουκουρέστι», σσ. 40-44.

54. ΒΙΓΛΑ, Περιοδική έκδοση Κοινοτικού Μουσείου γλύπτη Νικόλα-Αγιος Γεώργιος Νηλείας (Πηλίου), τεύχ. 5, Ιούνιος 1998, «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ», σσ. 5-20:
-Χρήστος Χειμώνας, ποίημα για τον Ρήγα, Απόσπασμα από τον Θούριο.
-Κώστας Λιάπης, «Ρήγας Βελεστινλής ο οργοτόμος της εθνικής μας ανάστασης».
-Στρατής Κυπριωτέλης, Προσκήνυμα στο Ρήγα, (ποίημα).
-Γιώργος Θωμάς, «Ενας αϊγιωργίτης στα.ποιητικά βήματα του Ρήγα Φεραίου».
-Κώστας Πηλιορείτης, «Ο "Αϊγιωργίτης"Ρήγας-Η περιπέτεια μιας τοιχογραφίας».

55. ΓΡΑΦΗ, περιοδικό, Αφιέρωμα στο Ρήγα, Τρίμηνη έκδοση του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Λάρισας, Ανοιξη 1998, τεύχ. 37, σελ. 3-21:
-Ν. Β. Γ., «Πολιτικοοικονομικές συνθήκες στο κίνημα του Ρήγα».
-Ν.Β.Γ., «Η εργογραφία του Ρήγα (Για την εθνική απελευθέρωση και συγκρότηση του νέου κράτους)». «Η πνευματική παρακαταθήκη του Ρήγα (ερανίσματα από τα κείμενά του)».
-Κων. Πάνου, «Το λογοτεχνικό, επιστημονικό και μεταφραστικό έργο του Ρήγα Φεραίου (1757-1798)».
-Κων. Πάνου, «"Μορφές ελευθερίας στο έργο του Ρήγα Βελεστινλή" (από την πανηγυρική ομιλία στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λάρισας, 24-3-1998)».

56. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τιμή στον Ρήγα Βελεστινλή, Εργασίες της διεθνούς διημερίδος για την επέτειο των 200 χρόνων από τον θάνατο του Ρήγα Βελεστινλή (Αθήνα 21-22 Σεπτ. 1998), δίγλωσση έκδοση ελληνικά-αγγλικά, επιμέλεια: Μαρία Ευθυμίου, Δημήτριος Κοντογεώργης, Εκδόσεις Ακρίτας, Αθήνα 2002, σσ. 111:
-Αριστόβουλος Μάνεσης, «Η πολιτική ιδεολογία του Ρήγα».
-Traian Stojanovich, «The first and second functions redefined: A Balkan ''1789''».
-Πασχάλης Κιτρομηλίδης, «Επιστημονικές προϋποθέσεις της μελέτης του Ρήγα».
-Nikolai Todorov, «Rhigas Velestinlis at les Bulgares».
-Alexandru Zub, «Accents Roumains dans l' Europe Sud-Orientalw au temps de Rhigas».
-Virgil Candea, «La ville de Bucarest au temps de Rhogas».
-Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, «Η πολιτική πρόταση του Ρήγα Βελεστινλή. Μια επανεκτίμηση».

57. ΕΛΕΥΣΙΣ, Τρίμηνη πολιτιστική έκδοση λόγου, τέχνης και ιστορίας, τεύχ. 20-22, Βόλος , σσ. 3-10, «Αφιέρωμα στο βάρδο της ελληνικής ελευθερίας Ρήγα Βελεστινλή-Φεραίο για τα διακόσια χρόνια από το θάνατό του (1757-1798)»: Ερανίσματα από τη ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1998, επιμέλεια Ευάγγελος Γκόμας:
-Σπύρος Μελάς, «Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος, ο μεγάλος επαναστάτης οραματιστής».
-Δημήτρης Φωτιάδης, «Το μαρτυρικό τέλος».
-Νίκος Καζαντζάκης, «Ο Ρήγας» (ποίημα).
-Γιάννης Κουτσοχέρας, «Ρήγας Φεραίος» (ποίημα».
-Γιώργος Θωμάς, «Ο "καταδικασμένος Ρήγας Φεραίος". Η καταδίκη απ' το Πατριαρχείο που παραμένει μετέωρη».

58. ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ, εφημ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Αφιέρωμα: «Ρήγας Βελεστινλής. Οποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά», Αθήνα 22 Μαρτίου 1998, σσ. 32. Επιμέλεια αφιερώματος Κωστής Γιούργος, «Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798). Η ζωή, το έργο και ο θάνατος ενός ορματιστή».
-Σ. Ι. Ασδραχάς, «Οι πολίτες της Δημοκρατίας του Ρήγα. Το οικουμενκό σχήμα και το περιεχόμενο της επανάστασης».
-Αικατερίνη Κουμαριανού, «Ενας κύκλος Ελλήνων διαφωτιστών γύρω από τον Δημήτριο Καταρτζή, φωτισμένο δάσκαλο και εμπνευστή προοδευτικών αναζητήσεων».
-Νίκος Γρηγοράκης, «Η μορφή του Ρήγα στην Τέχνη. Απεικονίσεις του εθνεγέρτη τον 19ο και 20ο αιώνα».
-Γιάννης Καράς, «Ρήγα Βελεστινλή "Φυσικής απάνθισμα". Ένα έργο κατά της αμάθειας "για να αναλάβη το πεπτωκός Ελληνικόν Γένος"».
-Γεώργιος Τόλιας, «Οι Χάρτες του Ρήγα. Τα Βαλκάνια, η "ευρύχωρη Ελλάδα" των Φαναριωτών».
-΄Αντεια Φραντζή, «"Ποιείν πατρίδαν". Η λογο-τεχνία του Ρήγα, προάγγελος του ρομαντικού ανθρώπου του 19ου αιώνα».
-Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου, «Ο Ρήγας και η χρήση των συμβόλων. Οι ιδεολογικές περιπέτειες της παμβαλκανικής ιδέας».
-Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Επαναστάτης και εθνεγέρτης. Ρήγας: μία από τις μοναδικές μορφές του νεώτερου Ελληνισμού».
-Βασιλική Δ. Τσακάλη, «Ο Ρήγας και η γλώσσα των Ελλήνων. Η σύνδεση των γλωσσικών του επιλογών με το εθνεγερτικό του όραμα».

59. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ, «Ρήγας Φεραίος ο Εθνεγέρτης» με τη μορφή του Ρήγα στο εξώφυλλο, τεύχ. 356, Φεβρουάριος 1998, σσ. 10-29:
-Μιχάλης Τσώλης, «200χρόνια από τη δολοφονία του. Ρήγας Φεραίος ο Εθνεγέρτης».
-Κώστας Κοκκορογιάννης, «Πριν 200 χρόνια η εκτέλεση του Ρά Φεραίου».

60. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1998, «Αφιέρωμα στον εθνομάρτυρα Ρήγα Βελεστινλή (Φεραίο). Διακόσια χρόνια από το θάνατο του (1757-1998)», σσ. 135-146:
-Νίκος Καζαντζάκης, «Ο Ρήγας» (ποίημα).
-Μάριος Βρύρων Ραϊζης, «Ο Ρήγας Φεραίος και ο Αγγλόφωνη Μούσα».
-Δημήτρης Φωτιάδης, «Το μαρτυρικό τέλος του Ρήγα».
-Ευθύμης Παπαδημητρίου, «Ρήγας Βελεστινλής» ξυλογραφία.
-Γιάννης Κουτσοχέρας, «Ρήγας Φεραίος» (ποίημα).
-Σπύρος Μελάς, «Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος, ο μεγάλος επαναστάτης οραματιστής».

61. Βουλή των Ελλήνων, Οδηγός Εκθεσης: Ρήγας Φεραίος-Βελεστινλής. 200 χρόνια από το θάνατό του. Διονύσιος Σολωμός. 200 χρόνια από τη γέννησή του, Αθήνα 1998, (σσ. 72).

62. Βουλή των Ελλήνων, Χρονολόγιο. Ετος Ρήγα Φεραίο 200 χρόνια από το θάνατό του. Διονυσίου Σολωμού 200 χρόνια από τη γέννησή του, Αθήνα 1998.

63. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ, Ειδική Τιμητική Συνεδρίαση της Ολομελείας της Βουλής για το έτος Ρήγα Φεραίου-Βελεστινλή και Διονυσίου Σολωμού. Συνεδρίαση ΡΗ΄, 31 Μαρτίου 1998, σσ. 6833-6843.

64. Πρόγραμμα: Ετος Ρήγα Βελεστινλή (Φεραίου). 200 χρόνια από το θάνατό του, 1798-1998. Μνήμη Δημήτρη Νικολίδη, του Ηπειρώτη Συντρόφου και Συμμάρτυρα του Ρήγα. Οργάνωση: Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων, Ζωσιμαία Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, Καμπέρειο Ιδρυμα, Ιδρυμα Κωνσταντυίνου Κατσάρημ Κοινότητα Ζίτσας. Διάρκεια εκδηλώσεων: 14 Μαρτίου-29 Μαϊου 1998.

65. «ΡΗΓΑΣ», Εργογραφία-Βιβλιογραφία, 24 Μαρτίου-4 Απριλίου 1998, Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, Ιωάννινα Απρίλιος 1998, σσ. 98.
66. Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος). 200 χρόνια από το θάνατό του 1798-1998. Μαθητικός διαγωνισμός έκθεσης. Ειδική έκδοση-Βραβευμένες εκθέσεις, Ιωάννινα 1998, σσ. 30.

67. Ρήγας Φεραίος, Βιέννη και ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Ελληνικά Βιβλία από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα από τις Συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστρίας. Κείμενα Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου με μία συμβολή του Cristian Gastgeber. Κατάλογος Εκθέσεως στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας, 28 Μαίου - 28 Ιουλίου 1998, Αθήνα 1998, σσ. 120.

68. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού. Εκθεση αφιερωμένη στα 200 χρόνια από το θάνατό του, Επιστημονική επιμέλεια έκθεσης και κειμένων Αλίκης Σολωμού, Αθήνα 1998, σσ. 141.

69. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Μέγαρο Παλαιάς Βουλής. Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού, Εκθεση αφιερωμένη στα 200 χρόνια από το θάνατό του: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Αθήνα 1998, σσ. 43.

70. Βελγική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Ρήγας Βελεστιμνλής, 200 χρόνια μετά, (Βρυξέλλες, 15 και 16 Μαϊου 1998), επιμέλεια Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Βρυξέλλες 1999:
-Παναγιώτης Γιαννόπουλος, «Ρήγας Βελεστινλής, 200 χρόνια μετά», σσ. 5-11.
-Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Η επαναστατική φυσιογνωμία του Ρήγα Βελεστινλή», σσ. 13-34.
-Isabel Garcia Galvez, «Ο Ρήγας στη Νεοελληνική Λογοτεχνία», σς. 35-46.
-Katja De Herdt, «Η επίδραση του Ιωσήπου Μοισιόδακα στη σκέψη και το έργο του Ρήγα», σσ. 47-64.
-Pedro Badenas, «Le programme revolutionnaire de Rigas le poeme Thourios», σσ. 65-80.
-Αστέριος Αργυρίου, «Ο Ρήγας Βελεστινλής και τα ιδεολογικά ρεύματα της εποχής του», σσ. 81-100.
-Πολύδωρος Μ. Κοκκόνας, «Το "Στρατιωτικό εγκόλπιο του Ρήγα". Πληροφορίες και σχόλια», σσ. 101-112.
-Αθανάσιος Θεοδωράκης, «Η Ν.Α Ευρώπη και η διεύρυνση της ΕΕ. Το πολιτικό μήνυμα του Ρήγα Φεραίου σήμερα», σσ. 113-118.

71. Διεθνές Συμπόσιο Από τον Διαφωτισμό στις επαναστάσεις: Ο Ρήγας και ο κόσμος του. Μουσική-Θέατρο-Εκθέσεις. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Δελφοί, 25-28 Ιουνίου 1998.

72. Δυο Πατριαρχικές Πράξεις: Πατριαρχική καταδίκη του Ρήγα (1798). Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Διεθνές Συμπόσιο για τον Ρήγα Βελεστινλή. Θέμα: Από τον Διαφωτισμό στις επαναστάσεις: Ο Ρήγας και ο κόσμος του, Δελφοί, 25-28 Ιουνίου 1998.

73. Η Εμπορική Τράπεζα τιμά δύο κορυφαίες μορφές του Ελληνισμού και η χορωδία της τραγουδά επιλεγμένα έργα τους. Ρήγας Φεραίος: 200 χρόνια από το θάνατό του, Διονύσιος Σολωμός: 200 χρόνια από τη γέννησή του. Μουσικολογική έρευνα-κείμενα Γιώργος Κωνστάντζος, Δεκέμβριος 1998. Περιέχεται και ψηφιακός δίσκος.

74. Πανεπιστήμιο Σόφιας "Αγ. Κλήμης της Αχρίδας", Νεοελληνικό Τμήμα. Ημερίδα αφιερωμένη στα 200 χρόνια από το θάνατο του Ρήγα Βελεστινλή με θέμα: Ο Ρήγας και οι συνεχιστές του, 12 Μαϊου 1998. Πρακτικά σε δίγλωσση έκδοση, Σόφια 2001, σσ. 146:
-Στοϊνα Πορομάνσκα, «Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας "Αγ. Κλήμης της Αχρίδας" και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Βουλγαρίας των " Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου" τίμησαν τη μνήμη και το έργο του Ρήγα Βελεστινλή».
-Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Το επαναστατικό σχέδιο του Ρήγα Βελεστινλή για την απελευθέρωση της Ελλάδος και των Βαλκανικών λαών».
-Johannes Irnscher, «Η τραγωδία του Βασίλη Ρώτα "Ρήγας Βελεστινλής"».
-Μαρία Μαντουβάλου, «Η αποκρυπτογράφηση της γραφής του Ρήγα».
-Κ. Μητσάκης, «Ο Ρήγας Φεραίος στην Ελληνική Λογοτεχνία».
-Γεώργιος Λεοντσίνης, «Θούρια άσματα και ελληνική ιστορία».
-Νάντια Ντάνοβα, «Δύο Βούλγαροι θαυμαστές του Ρήγα». Sania Velkova, «Η παρουσία του Ρήγα Βελεστινλή στα σύγχρονα πολιτιστικά δεδομένα της Βουλγαρίας».

75. ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ. Rivista di cultura greco-moderna, Dipartimento di Studi dell'Europa Orientale, Universita degki Studi di Napoli ''L'Orientale'', vol. VII, ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE : RIGAS VELESTINLIS : BICENTENARIO DELLA MORTE, NAPOLI, 15-18 MAGGIO 1997. Napoli 1999-2000. Articoli:
-Μιχάλης Μερακλής, «Ο Ρήγας Φεραίος ως παράδοση (ή η ανακυκλούμενη επικαιρότητα)», σσ. 3-9.
-Βάλτερ Πούχνερ, «Ο Ρήγας Φεραίος και το θέατρο της Βιέννης κατά τον 18ο αιώνα», σσ.11-29.
-Παναγιώτης Νούτσος, «Rigas Velestinlis:Dimension sociale et politique de la citoyennete», σσ. 31-40.
-Johannes Irmscher, «Das Romische Recht im modernen Griechenland», σσ. 41-47.
-Evthymios Chr. Papachristos, «Die deutsch-neugriechische Lexicographie von 1796 bis 1909, Tubingen 1990 (Lexicographica. Series Naior.32), σσ. 48-49.
-Σόνια Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, «Μεταφραστικές περιπέτειες γύρω από τον ΄΄Θούριο΄΄ στη Ρωσία», σσ. 51-60.
-Luisa Valmarin, «La cultura rumena sotto I principi Gfnarioti», σσ..61-78.
-Athanasios Karathanasis, «Lopera letteraria di Rigas Velestinis», σσ. 79-83.
-Θοδωρής Βλαχοδημήτρης, «Εντοπισμός, καθορισμός αποκατάσταση κι επίδραση των πέντε εθνεγερτικών ποιημάτων του Ρήγα Βελεστινλή», σσ. 85-114.
-Γεώργιος Λεοντσίνης, «Θούρια άσματα και ελληνική ιστορία», σσ. 114-133.
-Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Τέχνη και ηθική στο έργο του Ρήγα», σσ. 135-148.
-Rita Tolomeo, «Economia e societa nei Principati Danubiani alla fine del '700», σσ. 149-156.
-Constantino Nicas, «Rigas Velestinlis Fereos (c.1757-13/24,vi,1798)», σσ. 157-166.

76. Επιστημονικό Συνέδριο: Ρήγας, για μια νέα συγκομιδή, (Ιωάννινα, 28-31 Μαϊου 1998), Τομέας Φιλοσοφίας Πανεπηστημίου Ιωαννίνων, ΔΩΔΩΝΗ, τόμ. ΚΗ΄. Μέρος Τρίτο, Ιωάννινα 1999:
-Παναγιώτης Νούτσος, «Προσφώνηση», σ. 23.
-Γιώργος Πλουμίδης, «Η Ιταλική πραγματικότητα κατά την εποχή του Ρήγα», σσ. 25-32.
-Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος, «Το λογοτεχνικό έργο του Ρήγα», σσ. 33-41.
-Νίκος Κ. Ψημμένος, «Δημήτριος Νικολίδης, ένας φίλος του νεαρού Hegel», σσ. 43-52.
-Κώστας Θ. Πέτσιος, «Παρατηρήσεις στην πολιτιή σκέψη του Ρήγα», σσ. 53-69.
-Ευαγγελία Παπαδημητρίου, «Ο Κ.Μ. κούμας για τον Ρήγα», σσ. 71-77.
-Παναγιώτης Νούτσος, «Ο Ρήγας μετά τον Ρήγα», σσ.79-84.
-Ευθύμης Παπαδημητρίου, «Η επικαιρότητα του οράματος του Ρήγα Φεραίου για τα Βαλκάνια», σσ. 85-92.

77. Το Οραμα του Ρήγα. Ο Ρήγας στις Παραδουνάβειες Ηγεμονίες. Εκθεση, Δήμος Αθηναίων-Πολιτιστικός Οργανισμός, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τη Ρουμανική Ακαδημία, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, 24 Σεπτεμβρίου-13 Νοεμβρίου 1998, (σσ. 62).

78. Colloque International, Les Lumieres en Europe et dans le Sud-Est Europeen: Rhigas Velestinlis (1757-1798) intellectuel et combattant de la liberte, precurseur de la liberation nationale des peuples Balkaniques, Sous legide de l' UNESCO et du ministere Hellenique de la Culture, En l'honneur du bicentenaire de la mise a mort de RHIGAS VELESTIBNLIS et de ses compagnons. Exposition :Images et textes sur Rhigas et son univers. Concept :Musique d'epoque, Samedi 12 et Dimanche 13 Decebre 1998. Palais de l'Unesco, Paris, (σσ. 20).

79. Διακόσια χρόνια από το θάνατο του Ρήγα Βελεστινλή, 2ο Γυμνάσιο Πύργου, Τάξη Γ΄, Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πύργος 1998, (σσ. 108).

80. Επαναστατικά τραγούδια του Ρήγα και ο Υμνος στον Μποναπάρτε του Περραιβού. Η έκδοση της Κέρκυρα (1798). Φωτομηχανική ανατύπωση, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Αθήνα 1998.

81. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ρήγας Βελεστινλής και η Διαβαλκανική συνεργασία σήμερα. Ιστορική επιμέλεια Παύλος Πετρίδης, επιμέλεια έκδοσης ΄Αγγελος Σιδεράτος, Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Θεσσαλονίκη 11-12 Σεπτεμβρίου 1998, εκδόσεις Προσκήνιο, Χαλάνδρι 1999, σσ. 296:
-Ανδρέας Μάρτος, «Ρήγας Φεραίος και Ναϊμ Φρασέρι: Οραματιστές της Βαλκανικής φιλίας και συνεννόησης», σ. 57-61.
-Svetlozar Zekov, «Χτίζοντας τα θεμέλια της Βαλκανικής συνεννόησης: ο ρόλος του βιβλίου», σ. 62-66.
-Παύλος Πετρίδης, «Η οικουμενικότητα της πολιτικής σκέψης του Ρήγα Βελεστινλή», σ. 67-74.
-Ιωάννης Καζάζης, «Ο Ρήγας και ο Σολωμός», σ. 75-82.
-Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, «Οι Βαλκανικές ιδέες του Ρήγα. Η ολοκλήρωση της Ευρώπης και ο Ελληνισμός του Γένους», σ. 83-96.
-Kiril Topalov, «Ο Ρήγας Φεραίος και η Βουλγάρικη λογοτεχνία του 19ου αιώνα», σ. 97-101.
-Ιωάννης Παπαδριανός, «Πως είδαν τον Ρήγα Βελεστινλή η Σερβική ιστοριογραφία, λογοτεχνία και ποίηση», σ. 102-108.
-Γεώργιος Αναστασιάδης, «Η δημοκρατική πολιτεία που οραματίστηκε ο Ρήγας», σ. 109-115.
-Σπύρος Κουζινόπουλος, «Η επίδραση των ιδεών του Ρήγα Βελεστινλή στα μέσα ενημέρωσης και τη διανόηση των Βαλκανικών χωρών», σ. 116-126.
-Agop Garabetian, «Τα ιδανικά: Ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη στην πολιτική ιδεολογία του Ρήγα Βελεστινλή και του Βασίλ Λέφσκι», σ. 127-132.
-Ksenija Gadjanski, «Ο Ρήγας Βελεστινλής στη Σερβία», σ. 133-140,
-Versa Kurelec, «Οι ιδέες του Ρήγα Βελεστινλή και ο Κροατικός Διαφωτισμός», σ. 141-147.
-Alexandru Firescu, «Το πρότυπο του Ρήγα στη δημιουργία των πρώτων Ρουμάνων ποιητών και μεταφραστών. Παραλληλισμοί και συμβολές», σ. 148-150.
-Βίκτωρ Νέττας, Στα βήματα του Ρήγα: Χαρίλαιος Τρικούπης, Ελευθέριος Βενιζέλος, Αλέξανδρος Παπαναστασίου και Ιωάννης Σοφιανόπουλος», σ. 151-157.
-Αντώνιος Νικολάου, «Η δραστηριότητα του Ρήγα Φεραίου στη Ρουμανία», σ. 158-161.
-Sanya Velkova, «Η παρουσία του Ρήγα Βελεστινλή στη Βουλγαρία: Στοιχεία για την προσωπικότητα του στην λογοτεχνία και τον περιοδικό τύπο», σ. 163-171.
-Eduard Dajc, «Η επίδραση των Βαλκανικών διενέξεων στις ιδέες του Ρήγα και η απήχηση των ιδεών του στη Βαλκανική συνεργασία», σ. 172-174.
-Paskal Milo, «Οι ιδέες του Ρήγα Βελεστινλή και η Βαλκανική πολιτική της Αλβανίας», σ. 179-184.
-Νικόλαος Βουλέλης, «Από τον Ρήγα του Θουρίου και της αντίστασης στα σημερινά Βαλκάνια της συνύπαρξης», σ, 223-231.
-Marius Petrean, «Τα Βαλκάνια: Ανεκλπήρατα όνειρα του Ρήγα», σ. 232-236.
-Dragoljub Milanovic, «Η διεθνής κατάσταση και η ενοποίηση στα Βαλκάνια», σ. 237-243. Τ
-άσος Παπαδόπουλος, «Οι ιδέες του Ρήγα και η προοπτική μιας ανοιχτής Βαλκανικής κοινωνίας. Θα δικαιωθούν την αυγή του 2000;», σ. 244-246.
-Βασίλης Κόντης, «Συμπεράσματα», σ. 275-277. «Εργαστήρι επιμόρφωσης δημοσιογράφων και δημοσιογραφικά βραβεία "Ρήγας Βελεστινλής"», σ. 281-282. «Χρονολόγιο Ρήγα Φεραίου-Βελεστινλή (1757-1798)», σ. 283-291.

82. Υπουργείο Πολιτισμού, Χρονολόγιο των εκδηλώσεων για το έτος Ρήγα Βελεστινλή, , σσ. 36.

83. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1945-1995, Ερευνητικό πρόγραμμα, Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Οι ιδέες-τα πρόσωπα-οι Συλλογικοί φορείς-τα έργα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Τομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αθήνα 1998. Αναγράφονται οι τίτλοι 198 δημοσιεύσεων για τον Ρήγα Βελεστινλή.

84. Διεθνές Συνέδριο. Πρόγραμμα: Ο Ρήγας και η εποχή του. Η κρίση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο Νέος Ελληνισμός, 18ος-19ος αι. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Δήμος Βελεστίνου, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Βελεστίνο-Βόλος, 10-13 Σεπτεμβρίου 1998, (σσ. 16).

85. Φιλολογική Σχολή Πανεπιστημίου Βελιγραδίου. Πρακτικά, Ο Ρήγας Βελεστινλής και οι Βαλκανικοί λαοί, (Βελιγράδι 1998), Βελιγράδι 2003, σσ. 290:
-Τσέντομηρ Πόποβ, «Τα Βαλκάνια στα τέλη του 18ου αιώνα».
-Ιωάννης Παπαδριανός, «Ο Ρήγας Βελεστινλής και οι Βαλκάνιοι λαοί»,
-Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Ρήγας Βελεστινλής: Περιπέτειες ενός ονόματος».
-Ντούσαν Τ. Μπατάκοβιτς, «Ρήγας Βελεστινλής-Μεσολαβητής κατά την διαβίβαση των Γαλλικών επιρροών στους λαούς των Βαλκανίων».
-Αριστόβουλος Μάνεσης, «Το "Σύνταγμα" του Ρήγα».
-Ευάγγελος Λιβιεράτος, «Η χαρτογραφία της Χάρτας του Ρήγα».
-Miodrag Stojanovic, «Ο Ρήγας Φεραίος και η Σερβική λογοτεχνία: Συνεισφορά προς τη μελέτη των σχέσεων και δεσμών».
-Αννίτα Πρασσά, «Ο Ρήγας Βελεστινλής στη Νεοελληνική Φιλολογία».
-Ντημήτριε Στεφάνοβιτς, «Ο Ρήγας Βελεστινλής και η εποχή του από τη σκοπιά της Ουγγρικής λογοτεχνίας».
-Sania Velkova, «Η παρουσία του Ρήγα Βελεστινλή στα σύγχρονα πολιτιστικά δεδομένα της Βουλγαρίας».
-Elena Lazar, «Η συμβολή των Ρουμάνων ιστορικών στη μελέτη του Ρήγα (1798-1960)».
-Πρέντραγκ Μπατάβτζις, «Συμβολή προς τη μελέτη της δράσης του Ρήγα Φεραίου».
-Σπύρος Κουζινόπουλος, «Η επίδραση των ιδεών του Ρήγα Βελεστινλή στα μέσα ενημέρωσης και τη διανόηση των Βαλκανικών χωρών».
-Μπράνκο Νεντοβέζα, «Ομοιότητες και διαφορές των αντιλήψεων του Ρήγα Φεραίου και των Σέρβων σοσιαλιστών για την ενοποίηση των Βαλκανίων κατά τον 19ο αιώνα».
-M. G. Barbounis, «Rigas Fereos and the Greek folk art».
-Μ. Γ. Μπαρμπούνης, «Ο Ρήγας Φεραίος και η ελληνική λαϊκή τέχνη».

86. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ, Συνεδρίαση ΡΗ΄, 31 Μαρτίου 1998. «Ειδική τιμητική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για το "΄Ετος Ρήγα Φεραίου και Διονυσίου Σολωμού"», σσ. 6834-6841.

87. Επιστημονικό Συμπόσιο: Ρήγας Βελεστινλής, 200 χρόνια από το θάνατό του. Προσεγγίσεις στο έργο και τις επιδράσεις του, 27-28 Μαρτίου 1998, Σκαλί Αγλαντζιάς, Λευκωσία, επιμέλεια Γιώργος Μύαρης και Δέσποινα Νικολάου, Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού-Περιφέρεια Ευρώπης, Λευκωσία 2006:
-΄Αγγελος Ασλανίδης, «Ο Ρήγας Βελεστινλής και το Επιστημονικό Συμπόσιο για τα 200 χρόνια από το θάνατό του», σσ. 10-15.
-Δημήτρης Αγγελάτος, «Εν είδι εισαγωγής», σσ. 21-24.
-Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Η επαναστατική μορφή του Ρήγα», σσ. 25-40.
-Κώστας Πέτσιος, «Παρατηρήσεις στην πολιτική σκέψη του Ρήγα», σσ. 41-56.
-Σάββας Σπέντζας, Η κοινωνικά αναμορφωτική σκέψη του Ρήγα Βελεστινλή, όπως παρουσιάζεται στα κειμνά του», σσ. 57-64.
-Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης, «Θούρια άσματα στην ελληνική ιστορία», σσ. 65-78.
-Ιωάννης Παπαδριανός, «Ο Σέρβος ιστορικός Ντούσαν Πάντελιτς και το έργο του για τον Ρήγα Βελεστινλή», σσ. 79-86.
-Γεώργιος Γεωργής, «Οραματισμοί εξωτερικής πολιτικής στα βελεστινλικά κείμενα», σσ. 87-96.
-Βάσω Πέννα, «Τα νομίσματα της Χάρτας του Ρήγα», σσ. 97-108.
-Ευάγγελος Κακαβογιάννης, «"Η Επιπεδογραφία της Φεράς" του Ρήγα Βελεστινλή από άποψη αρχαιολογική», σσ. 109-132.
-Κώστας Κύρρης, «Η Κύπρος και ο Ρήγας», σσ. 133-138.
-Γιώργος Κ. Μύαρης, «Νεοελληνικός Διαφωτισμός και ο Ιωάννης Καρατζάς. Η συμβολή του Κυπρίου λογίου», σσ. 139-168.
-Δημήτριος Ν. Παντελοδήμος, «Ο Ρήγας Βελεστινλής και τα ιδεολογικά ρεύματα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», σσ. 169-176.
-Αθ. Ε. Καραθανάσης, «Ο Ρήγας Βλεστινλής στον θρύλο και την πραγματικότητα», σσ. 177-184.

88. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Ημερίδας, 21 Δεκεμβρίου 1998, Ρήγας Βελεστινλής, 200 χρόνια από το θάνατό του, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 79:
-Χρήστος Παπαδημητρίου, «ΕπαναστατικήΠροκήρυξη, Τα Δίκαια του Ανθρώπου και το Σύνταγμα», σσ. 15-29.
-Ιωάννης Παπαδριανός, «Το επαναστατικό πρόγραμμα του Ρήγα Βελεστινλή και οι Σέρβοι», σσ. 31-46.
-Αντώνης Δ. Σατραζάνης, «Ο Ρήγας και το ΄΄Σχολείον των ντελικάτων εραστών΄΄. Μια εισαγωγή, προσπάθεια απολογίας», σσ. 49-60.
-Σάββας Δεμερτζής, «Παρατηρήσεις επί της Χάρτας και συγκριτική μελέτη με παλαιότερους χάρτες», σσ. 63-77.

89. Αφιέρωμα: «Ρήγας Βελεστινλής», εφημ. ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 1998, (σσ. 16).

90. ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ, τεύχ. 81, Ιούλ-Σεπτ. 1998:
-Αλέξης Σαββίδης, «Βιβλιογραφικό Δελτίο», «Κων. Αμάντου, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή», επανέκδοση από την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα 1997, «Δημητρίου Καραμπερόπουλου, Ονομα και καταγωγή του Ρήγα Βελεστινλή», 1997, έκδοση από την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα 1997, σ. 5 και 7. «Τα Επαναστατικά του Ρήγα Βελεστινλή», έκδοση της Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», σ. 67, και για την έκθεση στη Βιέννη με βιβλία από την Εθνική Βιβλιοθήκη Βιέννης με τίτλο «Ρήγας Φεραίος και ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός», σσ. 68-73.

91. ΕΝΗΜΕΡΟΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, τεύχ. 22, Δεκέμβριος 1998:
-Λουκία Δρούλια, «Δύο αιώνες μετά Συνέδρια για τον Ρήγα», σ. 49.
-Αικατερίνη Κουμαριανού, «Ρήγας Φεραίος: Για μια νέα ερευνητική συγκομιδή, (Τομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 28-31 Μαρτίου 1998)», σσ. 50-5!.
-Γιώργος Τόλιας, «Από τον Διαφωτισμό στις Επαναστάσεις: Ο Ρήγας και ο κόσμος του. (Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 25-29 Ιουνίου 1998)», σσ. 52-53.
-Ρωξάνη Αργυροπούλου, «Ο Ρήγας κι η εποχή του. Η κρίση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο Νέος Ελληνισμός, 18ος-19ος αι., (ΚΝΕ/ΕΙΕ, ΕΚΠΟΛ, Δήμος Βελεστίνου, Βελεστίνο-Βόλος 10-13 Σεπτεμβρίου 1998)», σσ. 54-55.
-Αννα Ταμπάκη, «Rhigas Velestinlis (1757-1798) intellectuel et combattant de la liberte, (UNESCO, ΥΠΠΟ, Παρίσι, Palais de l'UNESCO, 12-13 Δεκεμβρίου 1998)», σσ. 55-57. Στο εξώφλλο του Δελτίου η μορφή του Ρήγα.

1999

1. Βασίλης Αγγελικόπουλος, «Ο Ρήγας Φεραίος είχε γράψει και θέατρο», εφημ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 17 Οκτωβρίου 1999, σ. 49.

2. Γιώργος Αναστασιάδης, Από τον Ρήγα στον Αλ. Παπαναστασίου, Πρόλογος Ν. Πανταζόπουλος, «Ιστορία και Πολιτισμός» αρ. 12, University Press/Εκφραση, Θεσσαλονλίκη 1999, (σσ. 240).

3. Ευάγγελος Βέκρης, Δημήτριος Νικολίδης, ο Ηπειρώτης σύντροφος και συμμάρτυρας του Ρήγα, Ζωσιμαία Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1999, σσ. 19.

4. Ι. Γ. Δελλής, «Τα Δικαιώματα (Δίκαια) του Ανθρώπου-Πολίτη στην Νέαν Πολιτικήν Διοίκησιν του Ρήγα Βελεστνλή. (Φιλοσοφική προσέγγιση της πολιτικής σκέψης του)», στον τόμο Δίκαιο και Δικαιοσύνη, επιμέλεια Νίκου Καλαϊτζή, Τυπωθήτω, Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα 1999, σσ. 203-253.

5. Σόνια Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, «Μεταφραστικές περιπέτειες γύρω από τον ΄΄Θούριο΄΄ στη Ρωσία», περιοδικό ΑΝΤΙ, τεύχ. 679, 29 Ιανουαρίου 1999, σσ. 46-49.

6. Νέστωρ Καμαριανός, Ρήγας Βελεστινλής. Συμπληρώσεις και διορθώσεις για τη ζωή και το έργο του, Εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια Αθαν. Ε. Καραθανάση, έκδ. Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1999, σσ. 115.

7. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Η Μεσσηνία στη ΄΄Χάρτα της Ελλάδος΄΄ του Ρήγα Βελεστινλή», ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμ. Πρώτος, 1999, σσ. 64-71.

8. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Η επιστημονική γνώση στο "Φυσικής απάνθισμα" του Ρήγα», ΙΣΤΟΡΙΚΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, αρ. 10, Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός και οι λόγιοι, 23 Δεκεμβρίου 1999, σσ. 18-22 με την εικόνα του Ρήγα και του Κοραή και φόντο τη " Χάρτα της Ελλάδος"  του Ρήγα.

9. Σαράντος Ι. Καργάκος, «Κριτική: Βιβλία, όπλα στον αγώνα. Δημήτριος Καραμπερόπουλος: Ρήγα Βελεστινλή Χάρτα της Ελλάδος, Βιέννη 1796-1797, έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1998», εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Κυριακή 14 Νοεμβρίου 1999, σ. 19.

10. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, μετάφραση Στέλλα Νικολούδη, Β΄ έκδοση, Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1999. Για Ρήγα σε πολλές σελίδες του βιβλίου.

11. Γεώργιος Μαρνέλλος, Πρωτοπρεσβύτερος, Ρήγας Φεραίος και Νικόδημος Αγιορείτης. Δύο μεγάλοι άνδρες της εποχής του Διαφωτισμού, έκδοση Κέντρου Μελέτης Ορθόδοξου Πολιτισμού, Αγιος Νικόλαος Κρήτης, 1999, (σσ. 24).

12. Κ. Γ. Πιτσάκης, «Για το βαρέλι του Ρήγα», Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, τόμ. 22, Αθήνα 1999, σσ. 272-275.

13. Οθων Τσουνάκος, «Ρήγας Φεραίος και.γυναικολογία. Μια ματιά στην ιατρική επιστήμη του 18ου αι.», περιοδικό DENTAL FORUM, τεύχ. 52, Μάρτιος-Απρίλιος 1999, σσ. 38-44.

14. Τάκης Χρυσούλης, Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος, Ελληνικό Θέατρο, Θέατρο Καισαριανής, Εκδόσεις " Δωδώνη", Αθήνα 1999, (σσ. 70).

15. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Κατάλογος έκθεσης, εκδοτική επιτροπή: Βασίλης Κρεμμυδάς, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Κώστας Στάϊκος, Αθήνα 1999. Για τα έργα του Ρήγα στις σσ. 41-42, 211, 214-216, 288-290.

16. ΜΝΗΜΩΝ, τόμ. 21, Αθήνα 1999: Βασίλης Κρεμμυδάς, «Γεωγραφία της πολιτικής συγκρότησης του Ρήγα», σσ. 183-188. Βάσω Σειρηνίδου, «Κοσμοπολιτισμός μοναρχία και πολυεθνική πραγματικότητα. Η Βιέννη των Ελλήνων και του Ρήγα», σσ. 189-200. Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, «Η Βουδαπέστη στα χρόνια του Ρήγα», σσ. 201-210.

17. ΠΑΡΟΥΣΙΑ, Εκπαιδευτικό περιοδικό της ΟΕΛΜΕΚ, τεύχ. 8, Μάρτιος 1999: Γιώργος Μύαρης, «Το συγγραφικό έργο και το επαναστατικό όραμα του Ρήγα Βελεστινλή», σσ. 3-9. Αναστασία Κυρκίνη-Κούτουλα, «Το παιδαγωγικό όραμα του Ρήγα», σσ. 10-14.

18. Maria Rafaila, «Rigas in Principatele Dunarene. Expozitie organizata de Primaria si Universitatea din Atena in colaborare cu Academia Romana, Atena 24 septembrie-22 noiembrie», εφημ. ACADEMICA. Revista de Stiinta, Cultura si Arta, Βουκουρέστι αρ. 3 (99), Ιανουάριος 1999, σσ. 20-21.

19. Henri Tonnet, «Επιδράσεις της Γαλλικής λογοτεχνίας του 18ου αιώνα στην Ελληνική πεζογραφία από τον Ρήγα και τον Στέφανο Δημητριάδη έως τον Γρηγόριο Παλαιολόγο», ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, τόμ. 41, 1999, σσ. 5-14.

2000

1. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Η επαναστατική φυσιογνωμία του Ρήγα Βελεστινλή, έκδ. Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2000, σσ. 30.

2. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Η άδικη κρίση του Ιω. Φιλήμονος για τον επαναστάτη Ρήγα Βελεστινλή», ανάτυπο από το ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, τόμ. 38, Λάρισα 2000, σσ. 257-272.

3. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Ηταν ρεαλιστικό το επαναστατικό σχέδιο του Ρήγα Βελεστινλή;», περιοδικό ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Μαρτ.-Απρ. 2000, σσ. 48-63.

4. Γ. Νασσόπουλος, «Η στρατηγική σκέψη του Ρήγα Φεραίου. Σύγκρουση με τη στρατηγική σκέψη των Φιλικών», περιοδικό ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ, τεύχ. 5, Αθήνα, Μάρτιος 2000, σσ. 70-75.

5. Ντούσαν Πάντελιτς, Η εκτέλεση του Ρήγα, μετάφραση από τα Σερβοκροατικά, Πασχαλίνας Σπυρούδη, Εισαγωγικό σημείωμα Ιωάννης Παπαδριανός, Επιμέλεια Δημ. Καραμπερόπουλος, έκδ. Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2000, σσ. 129.

6. Δημήτριος Παντελοδήμος, «Μεταφράσεις Γαλλικών έργων από τον Ρήγα Βελεστινλή», στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ (25-27 Νοεμβρίου 1999), Μετάφραση, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2000, σσ. 17-33.

7. Δημήτριος Παντελοδήμος, «Από τον πρώτο βιογράφο στον ανδριάντα του Ρήγα Βελεστινλή», στον τόμο MELANGES OFFERTS A ASTERIOS ARGYRIOU, επιμ. Irini Tsamadou-Jacoberger, Etudes Grecques, L'Harmattan, Paris 2000, σσ. 233-245.

8. Ρήγα, Ρήσεις, επιμέλεια Δημ. Καραμπερόπουλος, έκδ. Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2000, σσ. 72.

9. Ρήγας Βελεστινλής, Τα Ολύμπια. Μετάφραση του λιμπρέτου του Πιέτρο Μεταστασίου, Βιέννη 1797, Φιλολογική επιμέλεια Βάλτερ Πούχνερ. Θεατρική Βιβλιοθήκη, Ιδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2000, σσ. 221.

10. Jean-Yves Guiomar et Marie-Therese Lorain, «La Carte de Grece de Rigas et le nom de la Grece», ANNALES HISTORIQUES DE LA REVOLUTION FRANCAISE, 2000, No 1, σσ. 101-125.

11. Michel Vovelle, «Η ουτοπία μιας γαλλο-ελληνικής Δημοκρατίας», ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, τεύχ. 31, 18 Μαϊου 2000, σσ. 28-33.

2001

1. Μ.Γ. Βαρβούνης, «Παραστάσεις του Ρήγα στην ελληνική λαϊκή τέχνη», στο Όψεις και μορφές του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού, Αθήνα, εκδόσες Ποιότητα, Βιβλιοθήκη Πολιτισμού-Λαογραφίας 1, 2001, σελ.103-113.

2. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Ο Ρήγας μεταφραστής των " Ολυμπίων" του Μεταστάσιο, έκδ. Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγας, Αθήνα 2001, (σσ. 41).

3. Νίτσα Κολιού, Τα Βελεστινιώτικα. Χρονικά του Δήμου Φερών, Β΄ έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2001, σσ. 91-102 για προσπάθειες ανέγερσης ανδριάντα του Ρήγα στη γενέτειρά του.

4. Ιωάννης Α. Παπαδριανός, «Η πολιτική σκέψη του Ρήγα Βελεστινλή», ανάτυπο από τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 105-111.

5. Θανάσης Δημ. Χρήστου, Προσεγγίσεις στη Νεώτερη Ελληνική Ιστορία. Από το Ρήγα Βελεστινλή (1757-1798) έως την εμπλοκή της Ελλάδας στο Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο (1940-1941), Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα 2001, σσ. 23-86 και στο Παράρτημα σσ. 229-285 για τον Ρήγα

6. Elena Lazar, «Velestinlis Rigas (Velestino 1757-Belgrad 1798)» στο Panorama Literaturii Neoelene, Editura Omonia, Bucuresti, 2001, pp. 456-458. Στο εξώφυλλο του βιβλίου η Χάρτα του Ρήγα.

7. Jean et Aurelie Ioannou, Photini Mitrou, «Rhigas Velestinlis-Pheraios», BULLETIN DE LA SOCIETE HISTORIQUE ALEXANDRE SOUTSOS, no 17, Avril 2001, σσ. 127-134. Στο εξώφυλλο η μορφή του Ρήγα.

8. Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, τόμ. 23, Αθήνα 2001: ΄Ιλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, «Το ΄΄Σχολείον των ντελικάτων εραστών΄΄ και το ΄΄Ερωτος αποτελέσματα΄΄. Νέα στοιχεία για τα στιχουργήματά τους», σσ. 143-165. Panagiotis Noutsos, «La ''Nouvelle Administration Politique'' de Rhigas. Dimension sociale et politique de la citoyennete de ses membres», σσ. 166-172. Λουκία Δρούλια, «Ρήγας, ένα άλλος Τυρταίος στα μάτια του Ευρωπαϊκού Φιλελληνισμού», σσ. 253-267.

9. Περιοδικό ΟΜΠΡΕΛΑ, Γράμματα, τέχνες, πολιτισμός, «Αφιέρωμα: Οκτώ κείμενα για το Ρήγα», τεύχ. 52, Αθήνα, Μάρτιος-Μάϊος 2001, σσ. 33-65:
- Θ. Δ. Σαρηγιάννης, «Ρήγας Φεραίος, ο οραματιστής επαναστάτης των Βαλκανίων με τα διαχρονικά μηνύματα».
- Μαρία Μαντουβάλου, «Ο Ρήγας, οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Ολοκαυτώματα».
- Καίτη Καπουάνο, «Ρήγας Βελεστινλής: Μύθος και αληθοφάνεια».
- Φλορίν Μαρινέσκου, «Ο Ρήγας Βελεστινλής και οι Ρουμανικές Ηγεμονίες».
- Γιώργος Πετρόπουλος, «Ρήγας Φεραίος: Η προδοσία και οι αντιδράσεις της εποχής του».
- Γιάννης Σπανδωνής, «Ως πότε παλικάρια;».
- Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Οι δύο σημαντικότερες έρευνες των τελευταίων δεκαετιών για τον Ρήγα Βελεστινλή».
- Γεράσιμος Κ. Αποστολάτος, «Το χαμένο Βαλκανικό όραμα του Ρήγα».

2002

1. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Διάχυση του έργου του Ρήγα σήμερα», ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΟΧΡΟΝΙΑ 2002, τόμ. 59, Αθήνα, σσ. 189-191.

2. Ιωάννης Παπαδριανός, «Φίλιππος Πέτροβιτς: Ενας από τους πιο νεαρούς οπδούς του Ρήγα Βελεστινλή», Πρακτικά ΚΒ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, Μνήμη Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου, Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2002, σσ.149-154.

3. Γιάννης Παπακώστας, «Είμεθα όλοι γεννήματα του Ρήγα», στο Η έρευνα και οι ερμηνευτικές της εκδοχές. Μελέτεςγια συγγραφείς και κείμενα, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2002, σσ. 13-19.

4. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, «Ο Βοναπάρτης, ο Πασβάνογλου και τα επαναστατικά σχέδια του Ρήγα. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες από τα γαλλικά και βρετανικά αρχεία», ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τόμ. 152, τεύχ. 1747, Αθήνα 2002, σσ. 122-134.

5. Ελλη Σκοπετέα, «Ο Ρήγας και το οθωμανικό πλαίσιο του ελληνικού διαφωτισμού», ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ, τεύχ. 37, Δεκέμβριος 2002, σσ. 275-282.

6. D. Karamperopoulos, «La figura revolucionaria de Rigas Velestinlis», ESTUDIOS NEOGRIEGOS, Boletin de la Societad Hispanica de Estudios Neogriegos, Numero 4-5, Granada 2002, pp. 133-145.

7. ΙΣΤΟΡΙΚΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, Αφιέρωμα, Ρήγας Φεραίος, 1757-1798, αρ. 161, 28 Νοεμβρίου 2002, σσ. 49: Φαίδων Μαλιγκούδης, «Ενα κύκνειο άσμα». Νίκος Βαρδιάμπασης, «Αντί προλόγου». Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Ο βίος και το έργο του». Ρωξάνη Αργυροπούλου, «Ο Ρήγας και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα». Σπ. Ι. Ασδραχάς, «Τα διφορούμενα ΄΄Φώτα΄΄». Βασιλική Παπούλια, «Η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας». Χάρης Μελετιάδης, «Σχολείο και Επανάσταση στο έργο του Ρήγα». Αννα Ταμπάκη, «Η μεταφραστική στρατηγική του Ρήγα». «Βιβλιογραφία». Αρτ. Ψαρομηλίγκος, επιλογή εικονογραφικού υλικού-τεκμηρίωση.

8. ΠΑΡΑΒΑΣΙΣ, Επιστημονικό Δελτίο Τμήματος ΘεατρικώνΣπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, εκδόσεις ERGO, Αθήνα 2002: Βάλτερ Πούχνερ, «Νέο θεατρικό έργο του Ρήγα Βελεστινλή; Κριτικές παρατηρήσεις σε μια προσωρινή έκδοση. Ρήγας, Ανέκδοτα έργα, έκδοση μερτάφραση και επίλογος Lia Brad Chisacof, Βουκουρέστι 1998», σσ. 295-309. Αννα Ταμπάκη, , «Ρήγα Βελεστινλή, Τα Ολύμπια. Μετάφραση του λιμπρέτου του Πιέτρο Μεταστασίου, Βιέννη 1797. Φιλολογική επιμέλεια: Βάλτερ Πούχνερ, Αθήνα 2000», σσ. 449-452.

9. Ρήγας-Σολωμός. Εις μνήμην, Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, Αθήνα 2002: Ρήγας Βελεστινλής, «Θούριος», «Νέα Πολιτική Διοίκησις», «Τα Δίκαια του Ανθρώπου», , «Υμνος Πατριωτικός», σσ. 11-55. Τάσος Βουρνάς, «Αστυνομικός φάκελλος Ρήγα Βελεστινλή», σσ. 56-61. Αλέξης Πολίτης, «Η διάδοση των επαναστατικών Θουρίων», σσ. 62-69. Μαρία Κοτοπούλη, Ρήγας Φεραίος,. Ηταν και τότε άνοιξη», σσ. 70-77.

10. ΥΠΕΡΕΙΑ, Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας (Βελεστίνο 1997), επιμέλεια Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Τμήμα Γ΄. «ΡΗΓΑΣ», έκδ. Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2002, σσ. 607-1007:
- Γιάννης Αδάμου, Η αμφιλεγόμενη ελευθεροτεκτονική ιδιότητα του Ρήγα. Μύθος η πραγματικότητα;
- Asparoux Velkov, «Τι στέκεις, Πασβατζόγλου, τόσον εκστατικός;»,
- Sanya Velkova, Ο Ρήγας Βελεστινλής στη Βουλγαρία.
- Θοδωρής Βλαχοδημήτρης, Συμβολή στην έρευνα για τον καθορισμό και την αποκατάσταση των κειμένων των τραγουδιών του Ρήγα Βελεστινλή.
- Γιώργος Δάλκος, Σόνια Γελαδάκη, Αγγελική Σκορδά - Παπαγιαννοπούλου, Παλαιότερες και πρόσφατες εικαστικές απεικονίσεις του Ρήγα.
- Νάντια Ντάνοβα, Ενας άγνωστος Βούλγαρος θαυμαστής του Ρήγα.
- Miguel Castillo Didier, Ρήγας Βελεστινλής και Francisco de Miranda.
- Ksenija Maricki Gadjanski, Rhigas Pheraios' reception in Serbia and Yogpslavia. Παραλληλισμοί.
- Johannes Irmscher, Η μορφή του ιδανικού κράτους του Ρήγα.
- Γεώργιος Στ. Καραγιάννης, Η «Νέα Πολιτική Διοίκησις» του Ρήγα Βελεστινλή, η σχέση της προς την Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτου της Γαλλικής Επαναστάσεως 1789 και οι φιλοσοφικές τους πηγές.
- Πάνος Καραγιώργος, «Το τελευταίο τραγούδι του Ρηγα», ποίημα της Αγγλίδας Elizabeth Barret Browning.
- Δημήτριος Απ. Καραμπερόπουλος, Το Βελεστίνο και η Θεσσαλία στο έργο του Ρηγα Βελεστινλή.
- Κυριάκος Δ. Καραμπερόπουλος, Παραδοσιακές παραλλαγές του Θουρίου του Ρήγα.
- ΄Ελενα Λαζάρ, Ο Ρήγας στην Ρουμανική ιστοριογραφία.
- Γεώργιος Λεοντσίνης, Θούρια άσματα και ελληνική ιστορία.
- Κώστας Λιάπης, Ο Ρήγας Βελεστινλής δάσκαλος στον Κισσό. Μύθος η ιστορική πραγματικότητα;
- Γεώργιος Μάρδας, Η δυναμική του έργου του Ρήγα Βελεστινλή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και νεοελληνικού διαφωτισμού, από άποψη κοινωνιολογική, δικαίου και κοινωνικής πολιτικής.
- Διονύσης Μαυρόγιαννης, Δίκαιο και Επανάσταση στο έργο του Ρήγα Βελεστινλή. Κοινωνιολογική προσέγγιση των πολιτικών επιλογών, του επαναστατικού δόγματος και του νομοθετικού πλαισίου για την παλιγγενεσία και τη συγκρότηση της Πρώτης Νεοελληνικής Δημοκρατίας.
- Νικόλαος Δ. Μουτζούρης, Παρατηρήσεις και σχόλια σε τοπωνύμια της Χάρτας του Ρήγα Βελεστινλή.
- Χρήστος Μπαλόγλου, Οι τέσσερις αρχές φορολογίας στο έργο του Ρήγα Βελεστινλή.
- Branco Nadiveza, Resemblances .and differences between Rhigas of Fera's conception about Balkans integration and Serb socialists in XIX century.
- Χρήστος Ξενάκης, Η χρήση της θεωρίας της «ηλεκτρικής ύλης» στο «Φυσικής απάνθισμα» του Ρήγα ως ερμηνευτικό πλαίσιο φυσικών φαινομένων.
- Δημήτρης Παντελοδήμος, Ο Ρήγας Βελεστινλής και η πολιτική δράση του Γεωργίου Φιλαρέτου.
- Ιωάννης Παπανδριανός, Πώς είδε τον εθνεγέρτη Ρήγα Βελεστινλή η Σερβική ιστοριογραφία.
- Κώστας Θ. Πέτσιος, Παρατηρήσεις στην πολιτική σκέψη του Ρήγα.
- Μάριος Βύρων Ραΐζης, Ο Ρήγας Βελεστινλής και η Αγγλόφωνη Μούσα. Miodrag Stojanovic, Θούριος και άλλα ποιήματα του Ρήγα Βελεστινλή σε τέσσαρα σερβικά χειρόγραφα.
- Γεώργιος Ι. Σχινάς, Η «Χάρτα» του Ρήγα. Σωζόμενα αντίτυπα και περιγραφή τους. Κύριλ Τοπάλοβ, Ο Ρακόφσκυ και ο Ρήγας στα πολιτισμικοϊστορικά πρότυπα της αναγέννησης των Βαλκανίων. Νικόλαος Λυκ. Φορόπουλος, Ρήγας Βελεστινλής, ο οραματιστής Εθνεργέτης. Ειδήσεις και πληροφορίες από εκδεδομένες πηγές.
- Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Οι Φερές, το Βελεστίνο και ο Ρήγας στα εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου.

 

2003

1. Λουκάς Αξελός, Ρήγας Βελεστινλής. Σταθμοί και όρια στην διαμόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, εκδόσεις ΄΄Στοχαστής΄΄, Αθήνα 2003, σσ. 673.

2. Λουκάς Αξελός, «Ρήγας και Διαφωτισμός. Η συμπόρευση της επιστήμης με το επαναστατικό καθήκον», περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ, τετράδιο 48ο, Χειμώνας 2003-2004, 39-54.

3. Ιωάννης Παπαδριανός, «Ο Ρήγας Βελεστινλής και οι Βαλκανικοί λαοί», στον τόμο Πρακτικών Ο ΡΗΓΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ, επιμ. Ράτκο Νέσκοβιτς, Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, Βελιγράδι 2003, σσ. 39-62.

4. Ρήγας Βελεστινλής, Ολυμπιακοί αγώνες, πρόλογος Κωνσταντίνος Καρτάλης, επιμέλεια-εισαγωγή Δημήτριος Καραμπερόπουλος, έκδ. Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2003, σσ. 223.

5. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Πρόταση: Μουσείο του Ρήγα στη γενέτειρά του, έκδ. Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2003, σσ. 15.

6. Κώστας Πέτσιος, «Μια θεματογραφία της φυσικής: Ρήγας Βελεστινλής», στο Η " Περί Φύσεως"  συζήτηση στη Νεοελληνική σκέψη. Οψεις της φιλοσοφικής διερεύνησης από τον 15ο ως τον 19ο αιώνα, Β΄έκδοση, Ιωάννινα 2003, σελ.373-395.

7. Γιάννης Χατζηβασιλείου, «Ρήγας, ο πρωτοπόρος εθνεγέρτης και οραματιστής. Η μετάφραση των Επαναστατικών του σε ευρωπαϊκές γλώσσες», περιοδικό ΑΓΙΑΣΟΣ, αρ. 134, Αθήνα, Γενάρης-Φλεβάρης 2003, σ. 28.

8. Ιλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, «Ο Ρήγας, η Λάνασσα, ο Δικηγόρος και ο Χωρικός», ανάτυπο από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ, τόμ. 53, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 71-91.

9. Elena Lazar, «Rigas Velestiis, Thourios 1797», στο Capodopere ale Literaturii Neoelene. Mic Dictionar, Biblioteca de Literatura Neoelen, Editura Omonia, Bucuresti, 2003, σσ. 5-61.

10. Walter Puchner, παρουσίαση στο SUDOST-FORSSCHUNGEN 61/62, 2002/2003, pp. 549-551, των επανεκδόσεων του Ηθικού Τρίποδος από τη Βουλή των Ελλήνων και την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα και της μελέτης του Δημ. Καραμπερόπουλου, Ο Ρήγας μεταφραστής των Ολυμπίων του Μεταστάσιο.

11. Paula Scalcau, Grecii din Romania, εκδόσεις Omonia, Bucuresti 2003. Για τον Ρήγα αναφορά στις σσ. 119, 128, 132, 134, 140, 241 και 264. Μέρος από το 12 φύλλο της Χάρτα της Ελλάδος χρησιμοποιήθηκε ως φόντος στα εξώφυλλα και η μορφή του Ρήγα καταχωρίσθηκε στο οπισθόφυλλο.

12. Kiril Topalov, Ρακόφσκι και Ρήγας. Τα πολιτιστικά ιστορικά μοντέλα της βαλκανικής αναγέννησης, (στα Βουλγαρικά), Σόφια 2003, σσ. 250.

13. Αφιέρωμα. Ελληνομουσείο: Το Σχολείο του Ρήγα Φεραίου, ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, εβδομαδιαία περιοδική έκδοση της εφημ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, επιμέλεια Δημήτρης Ράλλης, Βόλος, 31 Μαρτίου 2003. Βασίλης Αγιοπετρίτης, «Οι σπουδές του Ρήγα Φεραίου και η φήμη του Ελληνομουσείου στην εποχή του». Αλέξανδρος Καπανιάρης, «Στα χνάρια του Ρήγα. Χιλιάδες οι επισκέπτες των εκθέσεων», σσ. 1-5.

14. Στον τιμητικό τόμο για τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Σόφιας Kiril Topalov, Σόφια 2003, περιλήφθηκαν οι εργασίες: Πασχάλης Κιτρομηλίδης, «Η σημασία των επαναστατικών ιδεών του Ρήγα», σσ. 529-540 και Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Η επαναστατική φυσιογνωμία του Ρήγα», σσ. 541-560.

15. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, «Αφιέρωμα: Ρήγας», τεύχ. 16, Μάρτιος 2003, σσ. 8-41: Νίκος Γιαννόπουλος και Γεώργιος Καρδάρας, «Ο Ρήγας Βελεστινλής και το επαναστατικό ου όραμα». Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Το ρόπαλο του Ηρακλή το σύμβολο της επαναστατικής σκέψης του Ρήγα». Ιωάννης Παπαδριανός, «Η πολιτική σκέψη του Ρήγα».

16. Δ΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας». Αρχαιολογία-Ιστορία-Λαογραφία. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, Βελεστίνο, 2-5 Οκρωβρίου 2003, σσ. 30.

2004

1. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Η εκδοτική δραστηριότητα της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», περιοδικό ΕΝ ΒΟΛΩ, τεύχ. 13, Βόλος 2004, σσ. 76-77.

2. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Ρήγας και Ολυμπιακοί Αγώνες», ΜΑΓΝΗΣΙΑ, εξαμηνιαία έκδοση Εταιρείας Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, τεύχ. 2, Βόλος, Μάϊος 2004, σσ. 21-23.

3. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Ρήγας και Ολυμπιακοί Αγώνες», ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2004, Αθήνα, σσ. 30-33.

4. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Αναφορά του C.M.Woodhouse για τον Ρήγα Βελεστινλή» στα Πρακτικά Ημερίδας ΤΡΕΙΣ ΒΡΕΤΑΝΝΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΛΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ: ROBERT BROWNING (1914-1997), SIR STEVEN RUNSIMAN (1903-2000), CRIS M. WOODHOUSE (1917-2001), Αθήνα 2004, σσ. 43-46.

5. Διονύσης Μαυρόγιαννης, «Εθνογενετικές συνθήκες, ιδεολογικές και πολιτειακές επιλογές και επαναστατικό δόγμα του Ρήγα για τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους», περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, τεύχ. 29/82, Μάρτιος 2004, σσ. 4-17.

6. Ιωάννης Παπαδριανός, «Ο Σβετομίρ Νικολάγιεβιτς (1844-1922): Ο πρώτος Σέρβος ιστοριογράφος του Ρήγα Βελεστινλή», ανάτυπο από ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, τόμ. 13, Βόλος 2004, σσ. 109-117.

7. Ιωάννης Παπαδριανός, «Ο Σέρβος ιστορικός Ντούσαν Πάντελιτς και το έργο του για τον Ρήγα Βελεστινλη», ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΔ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (30, 31 Μαϊου-Ιουνίου 2003), Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 245-252. Ανάτυπο.

8. Βασίλης Σ. Σιναπίδης, «Ημερίδα για το Ρήγα Βελεστινλή. "Το Σύνταγμα του Ρήγα σε 8 Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές γλώσσες"», ΘΡΑΚΙΚΑ, τόμ. 14, 2004, σσ. 461-464.

9. Σταμούλη, Ρόδη, «Συμβολή στην προσωπογραφία του Ιονίου. Η οικογένεια Αλεάνδρη και ο ανταποκριτής του Ρήγα Λαυρέντος (18ος-19ος αι.)», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, τόμ. 7, 2004, σελ. 227-292.

10. Γεώργιος Χατζηκωστής, «Μνήμη Ρήγα Φεραίου», στο Κεράμιον ύδατος. Συναγωγή κειμένων, Λευκωσία 2004, σελ.15-27.
11. 30 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975. Τα Ελληνικά Συντάγματα από το Ρήγα έως σήμερα. Οδηγός Εκθεσης, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Αθήνα 2004, σσ. 102.

12. «19 Δεκεμβρίου 1797: Η σύλληψη του Ρήγα. Ο πρωτομάρτυρας της Ελευθερίας», στο ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ της εφημερίδας ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 19 Δεκεμβρίου 2004, Φώτης Χρονόπουλος, Νεκταρία Καρακώστα, επιμέλεια αφιερώματος, σσ. 5-11.

2005

 1. Γεώργιος Βλαχάκης, «Η εκλαίκευση της επιστημονικής σκέψης και η συμβολή της στην ανάπτυξη εθνικής συνείδησης την εποχή του Ρήγα», στο έργο του Συμβολή στη μελέτη της επιστημονικης σκέψης στην Ελλάδα, Αθήνα 2005, σσ.53-61.
 2. Γεώργιος Βλαχάκης, «Ο επιστημονικός στοχασμός και οι προσπάθειες της Φυσικής την εποχή του Ρήγα», στο έργο του Συμβολή στη μελέτη της επιστημονικης σκέψης στην Ελλάδα, Αθήνα 2005, σσ.  63-75.
 3. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Ρήγας και Ορθόδοξη πίστη, έκδ. Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2005, (σσ. 66).
 4. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Η συνωμοτική δράση του Ρήγα Βελεστινλή», περιοδικό ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, τεύχ. 41, Ιούνιος 2005, σσ. 64-73. Και ανεξάρτητα, Αθήνα 2009, (σσ. 12).
 5. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Ρήγας και Γαλλική Encyclopedie: Μία ακόμη χρησιμοποίησή της στα 1797», ανάτυπο από Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, τόμ. 25, 2005, σσ. 418-420.
 6. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Οι Χάρτες Βλαχίας και Μολδαβίας του Ρήγα. Πρώτη αυθεντική επανέκδοση-Νέα στοιχεία», ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2005, Αθήνα, σσ. 179-182.
 7. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Η δημοκρατική ενοποίηση του Βαλκανικού χώρου στο επαναστατικό σχέδιο του Ρήγα Βελεστινλή», στον τόμο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΕΡΒΟΥΣ, Αφιέρωμα στο δεκάχρονα του Τμήματος και στα εβδομηντάχρονα του πρώτου προϊσταμένου καθηγητή Μίοντραγκ Στογιάνοβιτς, επιμέλεια Μιλένα Γιοβάνοβιτς, Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου και Εταιρεία Νεοελληνιστών "Γιώργος Σεφέρης", Βελιγράδι 2005, σσ. 205-217.
 8. Γεώργιος Παπαθανασόπουλος, «Ρήγας Φεραίος. Ο διαφωτιστής που έμεινε Ορθόδοξος», ΙΔΕΟΔΕΙΚΤΗΣ, Ενθετο εφημερίδος ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 8 Μαίου 2005, σσ. 1 και 6-7.
 9. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, «Επανεκτιμώντας την επαναστατική πρόταση του Ρήγα Βελεστινλή», ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, τόμ. 80, εν Αθήναις 2005, σσ. 134-154.
 10. Ιλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, «Ο συντάκτης της γερμανικής μετάφρασης του "Νέα Πολιτική Διοίκησις". Βιογραφικό σημείωμα για τον Martin Span», ανάτυπο από τα «ΜΙΚΡΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ, Λευκωσία 2005, σσ. 1-7.
 11. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, εβδομαδιαία περιοδική έκδοση εφημ. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Βόλος, 30 Ιανουαρίου 2005, σσ. 1-8, Πέτρος Κυπριωτέλης, επιμέλεια, «Ένα μνημιώδες βιβλίο για τον Ρήγα .
 12. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, εβδομαδιαία περιοδική έκδοση εφημ. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Βόλος, 11 Σεπτεμβρίου 2005, σσ. 1-8:
  1. Πέτρος Κυπριωτέλης, επιμέλεια, «Ρήγας-Επανάσταση-Ελευθερία, αξίες διαχρονικά αλληλένδετες».
  2. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «"ΤΑ Επαναστατικά" του Ρήγα Φεραίου στις πατρίδες του Μπολιβάρ και του Λόρκα».
  3. Γιάννης Παπακώστας, «Το Πρότυπο του Ρήγα».
  4. Θ. Πετσάλης-Διομήδης, «Του Ρήγα ο θρήνος».
  5. Βάσος Βασιλείου, «Η έννοια της ελευθερίας κατά Ρήγαν Φεραίον, "Ανοιχτή επιστολή προς τη Χούντα (1970)".
  6. Κωστής Παλαμάς, «Η ποίησις του Ρήγα».
 13. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, τόμ. 47, 2005:
  - Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Οι τρεις σημαντικότερες έρευνες των τελευταίων δεκαετιών για τον Ρήγα», σσ. 215-230.
  - Βαλεντίνη Καμπατζά, «Εισαγωγή του διηγήματος ως νέου λογοτεχνικού είδους κατά την εποχή του ελληνικού διαφωτισμού. Η πρόσληψη του έργου «Contemporaines» του Γάλλου Retif de la Bretonne, όπως διαφαίνεται στο "Σχολείον των ντελικάτων εραστών" του Ρήγα Βελεστινλή», σσ. 243-260.

2006

 1. Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου, «Ο Μέγας Αλέξανδρος του Ρήγα», εφημ. ΕΣΤΙΑ, Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2006, σ. 6. Κριτική παρουσίαση της έκδοσης της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2006.
 2. Γιώργος Ζούμπος, «Επέτειος του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα. Ρήγας Βελεστινλής», στην εφημ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Κέρκυρας, 19 Μαρτίου 2006, σ. 14-15.
 3. Ουρανία Δ. Μπομπότη, Ρήγας Βελεστινλής ο επαναστάτης. Θεατρικό έργο σε πέντε πράξεις. Δέκα ακουαρέλες Γιώργος Διονυσίου, επιμέλεια-εισαγωγή Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2006, σσ. 65.
 4. Αναστάσης Α. Νικολάου, Η παρουσία της αρχαιότητας στα έργα του Ρήγα Βελεστιβνλή (1757-1798), Διπλωματική εργασία για τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου (Magister Artium), Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Βυζαντινών και Νέων Ελληνικών, 2006, σσ. 110.
 5. Μαρία Σκιαδαρέση, Λίγο πριν το τέλος. Ρήγας Βελεστινλής, εικονογράφηση Κατερίνα Βερούτσου, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2006, (σσ. 72).
 6. Isabel Garcia Calvez, «El espacio insular Griego en la vision y la obra de Rigas de Velestino», ESTUDIOS NEOGRIEGOS, Revista cientifica de la Societad Hispanica de Estudios Neogriegos, Numero 9-10, Vitoria-Gesteiz, Espana 2006-2007, pp. 173-189.
 7. Elena Lazar, (στα ρουμάνικα) Παρουσίαση της επανέκδοσης από την Επιστημονική Εταιρεία Εελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα των χαρτών Βλαχίας και Μολδαβίας του Ρήγα Βελεστινλή, POMANIA LITERARA, no 22, 2 Iunie 2006, σ. 27.
 8. ΥΠΕΡΕΙΑ, Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας (Βελεστίνο 2003), επιμέλεια Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Τμήμα Γ΄. «ΡΗΓΑΣ», έκδ. Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2006, σσ. 491-902:
 • Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος, Ψηφιακή καταγραφή και έρευνα των έργων του Ρήγα.
 • Γεώργιος Αντωνακόπουλος, Η ανεπιτυχής προσπάθεια του Χριστόφορου Περραιβού, συντρόφου του Ρήγα, να σπουδάσει ιατρική στη Βιέννη (1796).
 • Λουκάς Αξελός, Ο ενιαίος ιστορικός χώρος και οι αγώνες των Βαλκανικών λαών ως μια βασική συνιστώσα του ιδεολογικού και πολιτικού κόσμου του Ρήγα.
 • Μάκης Αποστολάτος, Μια προσέγγιση στον « Ανάχαρσι» του Ρήγα.
 • Αγόπ Γκαραμπετιάν, Ρουμιάνα Κομσόλοβα, Η ιδέα του Ρήγα Βελεστινλή για τη Βαλκανική Ομοσπονδία και το «Ελληνικό Σχέδιο» της Μεγάλης Αικατερίνης.
 • Γεώργιος Δάλκος, Σόνια Γελαδάκη, Αγγελική Παπαγιαννοπούλου - Σκορδά, Ο Ρήγας στην Τέχνη.
 • Γεώργιος Καραγιάννης, Η επίδραση της προσωπικότητας του Ρήγα Βελεστινλή στην ιστορική εξέλιξη υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας της ιστορίας.
 • Πάνος Καραγιώργος, Ποίημα για τον Ρήγα του Σέρβου ποιητή Vojislav Ilitch.
 • Αθανάσιος Καραθανάσης, Ποιούς εγνώρισε στο Sibiu και το Brasov ο Ρήγας.
 • Δημήτριος Απ. Καραμπερόπουλος, Γιατί ο Ρήγας διάλεξε χάρτη της αρχαίας Ελλάδος ως πρότυπο της Χάρτας της Ελλάδος.
 • Γιάννης Κούτσης, Αργύρης Πετρονώτης, Δυο προτάσεις μνημείου του Ρήγα Βελεστινλή στο Βελεστίνο.
 • Κραβαρτόγιαννος Δρόσος, Ο Ρήγας Βελεστινλής και άλλοι μάρτυρες του Αγώνα κατά τούς Τούρκους ιστοριογράφους σε αντιπαραβολή και προς τούς Ελληνες ιστορικούς.
 • Βασίλειος Κύρκος, Ο Ρήγας και ο φωτισμός του Γένους.
 • Γεώργιος Λεοντσίνης, Ευαγγελία Κουνέλη, Πολυπολιτισμικότητα και διδακτική της Ιστορίς. Η περίπτωση του Ρήγα.
 • Φλορίν Μαρινέσκου, Ο Ρήγας στη Βλαχία.
 • Διονύσιος Μαυρόγιαννης, Ενα πρώιμο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η Νεα Πολιτική Διοίκησις του Ρήγα Βελεστινλή.
 • Χαράλαμπος Μηνάογλου, Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Ρηγάκης του κώδικα 18 της Ιεράς Μονής Αγίου Γρηγορίου Αγίου Ορους.
 • Γεώργιος Μύαρης, Νέα δεδομένα και ερευνητικά αιτούμενα για τον Ιωάννη Καρατζά, τον Κύπριο σύντροφο του Ρήγα.
 • Ιωάννης Παπαδριανός, Από τις τελευταίες στιγμές του Ρήγα και των οθωμανικής υπηκοότητας συντρόφων του.
 • Μαργαρίτα Παπαϊωάννου, «Ρήγας», ο πρεσβευτής στη Γαλλία μέσα από ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας μαθητών του Λυκείου Βελεστίνου.
 • Θωμάς Παπακωνσταντίνου, Χριστόφορος Περραιβός, ο Ολύμπιος σύντροφος του Ρήγα.
 • Πολυτίμη Παυλίδου - Μαυρόγιαννη, Η θέση της γυναίκας στο επαναστατικό και νομικό έργο του Ρήγα Βελεστινλή.
 • Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, Παραδοσιακές αντιλήψεις και νέες επιστημονικές ιδέες στο έργο του Ρήγα.
 • Σταύρος Σουράς, Εύη Σουρά, Ο δικτυακός τόπος Rhigassociety.gr της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών - Βελεστίνου - Ρήγα.
 • Σάββας Σπέντζας, Η ηθική, η αρετή και η δικαιοσύνη στις οικονομικές, κοινωνικές και δημοσιονομικές προτάσεις του Ρήγα.
 • Απόστολος Σταβέλας, Επισημάνσεις για τη γλώσσα του Ρήγα Βελεστινλή.
 • Δημήτριος Τίτσιας, Το Σύνταγμα του Ρήγα αφετηρία σύγχρονων νομικών προβληματισμών.
 • Φορόπουλος Νικόλαος, Οι αντιδράσεις των συντηρητικών Κύκλων απέναντι στον Ρήγα Βελεστινλή για την επαναστατική του πολιτική στα ελληνικά πράγματα της εποχής του.
 • Cristina Bacanu, Μεταφράσεις κειμένου του Ρήγα στα Ρουμανικά. Ο Θούριος.
 • Ivan Gadjanski, Geography of Serbia and Rhogas' Map.
 • Ksenija Maricki Gadjanski, Serbian toponyms in Rhigas' Map. Isabel Garcia-Galvez, Η μετάφραση του Συντάγματος και των Θουρίων του Ρήγα στα Ισπανικά.
 • Branko Nadoveza, Rigas Velestinlis and Dositej Obradovic.
 • Maria Rafsila, Rhigas Velestinlis in the collection of the Library of thw Romanian Academy.
 • Miodrag Stojanivic, Τα εθνεγερτικά τραγούδια του Ρήγα Βελεστινλή σε Σερβικές ανθολογίες και περιοδικά.
 • Kiril Topalov, Ο Ρήγας και ο Ρακόβκι.

 

2007

1. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Τα ιατρικά κείμενα του "Φυσικής απάνθισμα" του Ρήγα σε κώδικα του 1812», ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, τόμ. 51, Λάρισα 2007, σσ. 155-160. Και ανεξάρτητα, Αθήνα 2009, (σσ. 10).

2. Δημήτριος Καραμπερόπουλος (Βιβλιοκριτική): Λουκάς Αξελός, Ρήγας Βελεστινλής. Σταθμοί και όρια στην διαμόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, εκδόσεις "Στοχαστής", Αθήνα 2003. ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ, τετράδιο 53, Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2007, σσ. 91-97.

3. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Οι χάρτες του Ρήγα Βελεστινλή», ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, Πολιτιστικό περιοδικό, τεύχ. 294, Λευκωσία Κύπρου, Φθινόπωρο 2007, σελ. 23-31.

4. Γιάννης Καράς, Η φυσική σκέψη του αναγεννώμενου Ελληνισμού. Το ΄΄Φυσικής απάνθιμα του Ρήγα΄΄, Ενωση Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα 2007, (σσ. 129).

5. Διονύσιος Μαυρόγιαννης, «Ο Θούριος του Ρήγα Βελεστινλή στα χείλη των αρματωλών και καπεταναίων του Μοριά και της Ρούμελης», περιοδικό ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ, τεύχ. 76-81, ΄Αμφισσα, Ανοιξη 2007, σσ. 5849-5852.

11. Γιώργος Κ. Μύαρης, «Ριγηλές αναγνώσεις του παρελθόντος. Η επέτειος της γέννησης και οι εκδόσεις έργων του Ρήγα Βελεστινλή», ΑΚΤΗ, περιοδικό λογοτεχνίας και κριτικής, τεύχ, 71, Λευκωσία Κύπρου, Καλοκαίρι 2007, σσ. 353-364.

12. Κώστας Πέτσιος, (επιμέλεια-εισαγωγικό σημείωμα), 250 χρόνια από τη γέννηση του (1757-2007); Ρήγα Βελεστινλής. Ψηφίδες από το έργο του, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, ΄Ιδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού χώρου, Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2007, (σσ. 32).

6. Θανάσης Χρήστου, «Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798), οραματιστής της ΄΄Ελληνικής Δημοκρατίας΄΄», ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ, περιοδικό, τεύχ. 23, Απρ.-Ιουλ. 2007, σσ. 72-82. Η μορφή του Ρήγα στο εξώφυλλο του περιοδικού.

7. Georgeta Filitti, (εισαγωγή-επιμέλεια), Romanii Despre Rigas. Repere istoriografice- Οι Ρουμνάνοι για τον Ρήγα. Ιστορικές αναφορές, εκδόσεις ΟΜΟΝΟΙΑ, Βουκουρέστι 2007, (σσ. 456).

8. Isabel Garcia Galvez, «El viaje del joven Anacarsis a la Grecia moderna segun Rigas de Velestino», στον τόμο Escriruras y reescrituras del viaje. Miradas plurales a traves del tiempo y de las culturas, LEIA, Universite de Caen, vol. 10, 2007, pp. 197-210.

9. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ, τεύχ. 466, Απρίλιος 2007:
- Ελευθέριος Ηλ. Καντζίνος, «Στοιχεία γύρω από τη ζωή ενός θρύλου (1757-1798). Ρήγας Φεραίος», σσ. 16-25.
- Φιλίππος Φιλίππου, «Ο θάνατος του Βελεστινλή και ο Σύλλογος "Ρήγας Φεραίος"  των Ελλήνων της Σερβίας», σσ. 26-29.

10. ΜΑΓΝΗΣΙΑ, εξαμηνιαία έκδοση ΕΚΠΟΛ, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, τεύχ. 8, Βόλος, Μάιος 2007, σσ. 7-54: Συντακτική Επιτροπή, «Μνήμη Ρήγα Βελεστινλή».
- Στρατής Κυπριωτέλης, «Προσκύνημα στο Ρήγα (ποίημα)».
- Γιάννης Μουγογιάννης, «Ρήγας Βελεστινλής, Βιο-εργογραφικό σχεδίασμα».
- Αθαν. Καραθανάσης, «Αναφορές για τη ζωή και την εθνική προσφορά του Ρήγα».
- Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Η δημοκρατική ενοποίηση του Βαλκανικού χώρου στο επαναστατικό σχέδιο του Ρήγα».
- Δημήτριος Παντελοδήμος, «Τα οράματα του Ρήγα Βελεστινλή στην πορεία του Ελληνικού Εθνους (1798-1848). (Συνοπτικό διάγραμμα)».
- Γιάννης Καράς, «Το " Φυσικής απάνθισμα"  του Ρήγα, μια ενεργός παρουσία στην επιστημονική σκέψη των χρόνων της νεοελληνικής αναγέννησης».
- Κώστας Λιάπης, «Γύρω απ' την παρουσία του Ρήγα στο Ανατολικό Πήλιο».

11. Ε΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας». Αρχαιολογία-Ιστορία-Λαογραφία, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Βελεστίνο, 4-7 Οκτωβρίου 2007. Διοργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Δήμος Φερών, ΙΓ΄ Εφορεία Προϊστ. και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών, Σύλλογος Βελεστινιωτών Αθηνών.

12. ΜΑΓΝΗΣΙΑ, τεύχ. 9, Βόλος, Νοέμβριος 2007:  
- Γιάννης Ανδρικόπουλος, «Στο μεγάλο προφήτη του Ξεσηκωμού», σ. 7.
- Στάθης Παρασκευόπουλος, «Στη γενέθλια γή του Ρήγα για μια επιστημονική ημερίδα», σσ. 8-9.
-Δημήτριος Μπενέκος, «Γύρω από την τοπική παράδοση για το "Κεφαλόβρυσο" του Βελεστίνου», σσ. 120-124.

13. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΗ, 13 Οκτωβρίου 2007. «250 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Ελληνα επαναστάτη»», Ψηφιακός δίσκος (CD-ROM) με τα «Απαντα του Ρήγα Βελεστινλή», έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα και το βιβλίο ΙΣΤΟΡΙΚΑ, Ρήγας Βελεστινλής. Διαφωτιστής, επαναστάτης, μάρτυρας, «Ιστορικά», (σσ. 194):
- Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Ο βίος και το έργο του Ρήγα.
- Νικόλαος Πανταζόπουλος, Θρύλος και πραγματικότητα γύρω από τον Ρήγα.
- Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Ο δάσκαλος του Ρήγα.
- Λέανδρος Βρανούσης, Αγνωστα νεανικά χειρόγραφα του Ρήγα.
- Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, Ο Ρήγας και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
- Βασιλική Δ. Παπούλια, Η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας.
- Γεώργιος Λεοντσίνης, Η διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης του Ρήγα.
- Johannes Irmscher, Η μορφή του ιδανικού κράτους του Ρήγα.
- Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Γιατί ο Ρήγας διάλεξε χάρτη της αρχαίας Ελλάδας ως πρότυπο της "Χάρτας της Ελλάδος";
- Χάρης Μελετιάδης, Σχολείο και επανάσταση στο έργο του Ρήγα.
- Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Η επιστημονική γνώση στο "Φυσικής απάνθισμα" του Ρήγα.
- Αννα Ταμπάκη, Η μεταφραστική στρατηγική του Ρήγα.
- Σπύρος Ασδραχάς, Τα διφορούμενα "Φώτα".
- Αστέριος Αργυρίου, Η ιδεολογική σημασία των κρίσεων του Κυρίλλου Λαυριώτη εναντίον του Ρήγα.
- Λουκάς Αξελός, Οι βασικές συνιστώσες του ιδεολογικού και πολιτικού κόσμου του Ρήγα.
- Φλορίν Μαρινέσκου, Ο Ρήγας στη Βλαχία. Ιωάννης Παπαδριανός, Οι οπαδοί του Ρήγα στο Σεμλίνο.
- Νάντια Ντανοβα, Ενας άγνωστος Βούλγαρος θαυμαστής του Ρήγα.
- Asparouh Velkov, "Τι στέρκεις Πασβαντζόγλου, τόσον εκστατιοκός;"
- Miguel Castillo Didier, Ρήγας Βελεστινλής και Francisco de Miranta. Παραλληλισμοί.
- Δρόσος Κραβαρτόγιαννος, Ο Ρήγας και άλλοι μάρτυρες του Αγώνα κατά τους Τούρκους ιστοριογράφους.
- Michel Vovelle, Η ουτοπία μιας Γαλλοελληνικής δημοκρατίας.
- Ιωάννης Μπολανάκης, Η θρησκευτικότητα του Ρήγα Βελεστινλή.
- Παράρτημα: Ανέκδοτα έγγραφα Περί Ρήγα Βελεστινλή και των συν αυτώ μαρτυρησάντων του Αιμιλίου Λεγράνδ.

14. «Ρήγας Βελεστινλής: Οραματιστής, πρόδρομος του ελληνικού διαφωτισμού και μάρτυρας της ελευθερίας. Αφιέρωμα στα 250 χρόνια από τη γέννησή του». Κείμενα: Στράτος Θεοδοσίου, Βασίλειος Μανιμάνης, Milan Dimitrijevic, Μάνος Δανέζης, περιοδικό ΑΕΡΟΠΟΣ, τεύχ, 76, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007, σσ. 16 (ένθετο).


Αχρονολόγητα

1. Σπύρου Μελά, «Ρήγας Βελεστινλής, 1757-1798», στο Δάσκαλοι του Γένους. Πνευματικές μορφές, εκδόσεις Μπίρη, Αθήνα (χ.χ), σσ. 31-45.

2. Χριστ. Παιδιαρδή, Προεπαναστατικοί ποιηταί: Ρήγας-Βηλαράς-Χριστόπουλος, Αθήνα (χ.χ.) Πολυγραφημένη έκδοση. Για Ρήγα σσ. 6-42.

3. Ο. Μπ. Σπάρο, Η Ελληνική Επανάσταση και η Ρωσία (1821-29), μετάφραση από τα ρωσικά Α. Σαραντόπουλου, Β΄ έκδοση, Αθήνα εκδόσεις ΄΄Μπάυρον΄΄ (χ.χ.). Για τον Ρήγα σσ. 31-33, 40-41, 55, 96-97 ποίημα του Πούσκιν για την Ελληνική Επανάσταση στο οποίο αναφέρει και τον Ρήγα. 

Δ΄. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ (19ος-20ος αι. έως 2007)

1851

1. Ο ΡΗΓΑΣ, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ, εν Ζακύνθω, 28 Απριλίου 1851.

1871

1. ΡΗΓΑΣ Ο ΦΕΡΑΙΟΣ, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, αρ. 1, εν Κερκύρα 22 Ιουλίου 1871.
2. «Ο Ανδριάς Ρήγα του Φερραίου», εφημ. ΑΛΗΘΕΙΑ, αρ. 1403, Αθήνησι, 17 Ιουνίου 1871.

1876

1. ΡΗΓΑΣ, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, Αθήνησι, 12 Ιουνίου 1876.

1877

1. Τιμολέοντος Φιλήμονος, Πολιτικός Σύλλογος «ΡΗΓΑΣ». Η ΚΕ΄ Μαρτίου Λόγος Πανηγυρικός εκφωνηθεις την 3 Απριλίου 1877 εν Αθήναις, κατ' εντολήν του Συλλόγου, Εν Αθήναις 1877, σσ. 52.

1880

1. Αντωνίου Ν. Σιγάλα, Συλλογή Εθνικών Ασμάτων, εν Αθήναις 1880. Ο «Θούριος» στις σσ. 33-34 και ο «Υμνος πατριωτικός» στις σσ. 60-62.

1881

1. Αθανασίου Κ. Οικονομίδου, «Ο Ρήγας ο Φερραίος», (ποίημα) στο Τραγούδια του Ολύμπου, εν Αθήναις 1881, σ. 69.

1886

1. Εφημ. ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, φύλλο του 1886 με τη μορφή του Ρήγα και το ποίημα του Κ. Παλαμά «Το αστέρι». Επανατύπωση για τα 100 χρόνια της εφημερίδος 1881-1991.
2. Κώστα Κρυστάλλη, «Ασμα Δεύτερον Παράδεισος» στο Αι σκιαί του Αδου. Ποίημα επικόν εις ασματα τρία. Παρέπονται δε αναμνήσεις και όνειρον, γίνεται αναφορά στον Ρήγα. Απαντα, επιμέλεια Πολυβίου Βοβολίνη, Αθήνα, Διεθνείς εκδόσεις, Αθήνα (χ.χ.).

1912

1. Δ. Π. Κούβελα, Λόγος εις την 25 Μαρτίου 1912 εκφωνηθείς εν τω εν Μεσσήνη Ναώ Αγιου Ιωάννου του Προδρόμου. Στο οπισθόφυλλο αναγράφεται «υπέρ ανεγέρσεως εν Βελεστίνω ανδριάντος τω μαρτύρι της ελευθερίας ΡΗΓΑ», εν Αθήναις 1912, σσ. 8.

1913

1 Νέα Ελληνική Ανθολογία περιέχουσα τα εκλεκτότερα έργα των νεωτέρων ποιητών της Ελλάδος από του Ρήγα Φεραίου μέχρι των ημερών μας, έκδοσις της ΄΄Ατλαντίδος΄΄, Νέα Υόρκη 1913, εκτός κειμένου εικόνα «Ο Ρήγας Φεραίος ενθουσιάζων του Ελληνας» και στις σσ. 128, 132, 144.

1914

1. Ιπποκράτους Χαροκόπου, «Ωδή των ήρωι και αοιδώ Ρήγα Φεραίω», στο Ποιητικοί φθόγγοι, εκδίδονται υπό Εμμανουήλ Γυμνήλου, , σσ. 22-26.

1930

1.Θεμ. Κ. Δημητρούλη, Εθνικά Ποιήματα κατά την περιοδείαν μου ανα την Θεσσαλίαν και Ρούμελην, Λαμία 1930, «Στο Ρήγα Φεραίο Μνημόσυνο», σ. 12, «Στον Εθνομάρτυ Ρήγα Φεραίο. Μνημόσυνον. Βελεστίνο 23 Μαρτίου 1930», σ. 13.

1935

1. ΑΘΗΝΑΙ, Μηνιαία εικονογραφημένη καλλιτεχνική έκδοσις της εφημερίδος «Ελληνικόν Μέλλον», τεύχ. 6, Μάρτιος 1935. Στο εξώφυλλο η μορφή του Ρήγα.
2. ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, έκτακτος έκδοσις επί τω εορτασμώ της πεντηκονταετηρίδος από της αλελευθερώσεως της Θεσσαλίας, (1881-1931), Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών, Αθήναι 1935:Αναμνηστικό μετάλλιο και σήματα με τη μορφή του Ρήγα, σσ. 32, 32α. «Το ανεγεγερθέν μνημείο του Ρήγα Φεραίου εν τω Βελεστίνω, σ. 44. Ολοσέλιδη εικόνα του Ρήγα, σ. 132. Ο τίτλος της εφημερίδος «Ρήγας ο Φεραίος. Οργανον του Πανθεσσαλικού Συλλόγου ΄΄Κοινόν Θεσσαλών εν Αθήναις», σ. 447. Η μορφή του Ρήγα στο έντυπο των εορταστικών εκδηλώσεων, σσ. 454-455.
3. Εθνικό Θέατρο-Κεντρική Σκηνή: Ο Ρήγας, συγγραφέας Αριστομένης Προβελέγγιος. Σκηνοθεσία Δημήτρης Ροντήρης

1944

1. ΡΗΓΑΣ (εφημερίδα), ΄Οργανο της Πανθεσσαλικής Επιτροπής του Εθνικού Απελευρωτικού Μετώπου, αρ. φύλλου 43, 26 Ιούλη 1944. Και η μορφή του Ρήγα δίπλα στον τίτλο.

1945

1. Γιάννη Ζέβγου, Η λαϊκή αντίσταση του Δεκέμβρη και το νεοελληνικό πρόβλημα, «Ο ΡΗΓΑΣ» εκδοτικός οργανισμός, Αθήνα 1945, (με τη μορφή του Ρήγα στο τίτλο του βιβλίου).
2. Γιάννη Ζέβγου, «Η Εθνικο-Επαναστατική δράση του Ρήγα», στο Σύντομη μελέτη της Νεοελληνικής Ιστορίας, Μέρος Α΄, Ιστορική Βιβλιοθήκη 1, ΄΄Τα Νέα Βιβλία΄΄, Β΄ έκδοση, Αθήνα 1945, σσ. 33-34.

1948

1. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τεύχ. 11-12, Μάϊος-Ιούνιος 1948. Στο εξώφυλλο η παράσταη με τον Ρήγα και τον Κοραή να ανασυκώνουν την λαβωμένη Ελλάδα.

1949

1. Ουμβέρτου Αργυρού, «Ελευθερία και τέχνη, Ο Ρήγας» (χαλκογραφία) εκτός κειμένου και «Ο Ρήγας στη φυλακή» (χαλκογραφία), ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τόμ. 45, τεύχ. 522, 1 Απριλίου 1949, σ. 404.

1951

1. Ο ΗΛΙΟΣ, Εβδομαδιαία Εγκυκλοπαιδική Επιθεώρησις, τεύχ. 360, 24 Μαρτίου 1951, «Ρήγας Φεραίος» με έγχρωμη εικόνα στο εξώφυλλο και κείμενο στη σ. 76.

1957

1. Το έργο της Λέσχης των Θεσσαλών, Αθήναι 1957, στο εξώφυλλο η μορφή και το όνομα ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ.
2. Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολίγιον (Αλμανακ 1959), Έκδοσις Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής,(1959, (χωρίς τόπο έκδοσης). Για Ρήγα, σελ. 302-306.

1962

1. Εθνικο Θέατρο-Κεντρική Σκηνή: Ρήγας Βελεστινλής, συγγραφέας Σπύρος Μελάς, σκηνοθεσία Αλέξης Μινωτής.

1969

1. Γεωργίου Τερτσέτη, «Ο Ρήγας Α΄(1843), Ο Ρήγας Β΄(1844), Ο Ρήγας Γ΄(1844), Ο Ρήγας Δ΄(1845),» (τα κείμενα από τα τέσσερα φύλλα που τυπώθηκαν με το όνομα «Ο ΡΗΓΑΣ, σύγγραμμα περιοδικόν εκτάκτως εκδιδόμενον υπό Γ. Τερτσέτου», στο Λόγοι και Δοκίμια, επιμελητής Ντίνος Κονόμος, Αθήνα 1969, σσ. 278-365.

1971

1.Πρόγραμμα: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ με το έργο του Βασίλη Ρώτα ΄΄Ρήγας ο Βελεστινλής. Ιστορικό δράμα σε πέντε πράξεις΄΄. 25 Μαρτίου 1971», Μαυροθάλασσα (Νιγρίτας) 1971.
2. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΧΩ, δεκαπενθήμερη μαθητική εφημερίς, υπεύθυνος Ι. Χατζηβασιλείου, Γυμνασίου Μαυροθαλάσσης Νιγρίτης, αρ. 21, 30 Απριλίου 1971, «Από την παράστασιν του έργου του Β. Ρώτα ΄΄Ρήγας ο Βελεστινλής΄΄».

1972

1. Κωστή Παλαμά, ΑΠΑΝΤΑ, εκδόσεις ΄΄Μπίρη΄΄, Αθήνα 1972: «Η ποίησις του Ρήγα», τόμ. 2, σσ.17-20, στο ποίημα «Βωμοί» αναφορά στον Ρήγα, τόμ. 7, σ. 25, «Ρήγας Φεραίος», τόμ. 19, σσ. 369-371.

1975

1. ΘΟΥΡΙΟΣ, Κεντρικό όργανο του «Ρήγα Φεραίου», με την εικόνα του Ρήγα αριστερά του τίτλου της εφημερίδος, ενώ δεξιά υπάρχει ρήση του Ρήγα «Ο Λαός μόνον ημπορεί να προστάζει και όχι ένα μέρος ανθρώπων, και ημπορεί να προστάζει δι' όλα χωρίς κανένα εμπόδιον», αρ. φύλλου 24, 16 Οκτώβρη 1975.

1981

1.Φώτη Πέτσα, «Το Βελεστίνο του Ρήγα», ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ, τεύχ. 24, Σεπτ.-Νοέμ. 1981, σσ. 5-6.
1984

1. «Πίνακας αρ. 2. Πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως», με τον Ρήγα να σπέρνει τον σπόρον της Ελευθερίας), στο Ο Ζωγράφος του στρατηγού Μακρυγιάννη, ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΙΘ΄, Οκτώβριος-Νοέμβριος 1984, Θεσσαλονίκη, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών και Λαογραφικό-Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας.

1986

1.«ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ», το όνομα του Ελληνικού Λόχου που συμμετείχε στον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο στο Δημήτρη Παλαιολογόπουλου, Ελληνες αντιφασίστες εθελοντές στον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο (1936-39), εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα 1986, σσ. 85 και 93.

1987

1. V. Berard, Τουρκία και Ελληνισμός. Οδοιπορικό στη Μακεδονίας, μετάφραση Μ. Λυκούδη, Τροχαλία-Παρουσία, Αθήνα 1987, σ. 221-222, όπου ο Ελληνας πρόξενος στο Μοναστήρι διάβαζε στους επισκέπτες τον «Θούριο» του Ρήγα.

1988

1. Νικηφόρου Βρεττάκου, Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη, Αθήνα 1988. Στις σ. 27 και 29 μνημονεύται ο Ρήγας.

1991

1. 2500 χρόνια Δημοκρατίας, έκδοση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Αθήνα 1991. Περιέχονται 5 άρθρα από τα «Δίκαια του Ανθρώπου» του Ρήγα.
2. Ελένη Γκίκα, «Υπέρεια: Ενας τόμος με μελέτες για το μεγάλο οραματιστή και δάσκαλο του γένους. Το Βελεστίνο θυμάται τον Ρήγα». Περιοδικο ΕΙΚΟΝΕΣ, τεύχ. 337, 17 Απριλίου 1991, σσ. 66-67.
3. Βελλίδειο Πολιτιστικό Κέντρο, Τόπος και Ιδέα. Παλιοί Χάρτες της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, 19 Μαρτίου-20 Απριλίου 1991. Εκτέθηκε και το πρωτότυπο αντίτυπο της «Χάρτας της Ελλάδος» του Ρήγα Βελεστινλή της Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη.

1993

1. «Ο ανδριάντας του Ρήγα Φεραίου στο Βελιγράδι», εφημ. Ο ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ, όργανο της Ενώσεως Συμμάχων Πολεμιστών Μακεδονικού Μετώπου, 1916-1918, αρ. φύλ. 26, Μάιος 1993, σ. 1.
2. Τάσου Κωστόπουλου, Δημήτρη Τρίμη, Δημήτρη Ψαρρά, «Wanted. Ρήγας Βελεστινλής. Το κυνήγι του τρομοκράτη», περιοδικό ΕΨΙΛΟΝ της ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, τεύχ. 102, 21 Μαρτίου 1993, σσ. 45-50.
3. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ, αρ. τεύχ. 3, Ιαν.-Φεβρ. 1993, Γ.Κ. Γέρου, «Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798) κήρυκας της ελευθερίας και της συνεργασίας των Βαλκανικών λαών, πρόδρομος της ευρωπαϊκης ενοποίηση», σσ. 10-13, και αναγραφή μέρος από «Τα Δίκαια του Ανθρώπου», το «Σύνταγμα» και τον «Θούριο». Στο εξώφυλλο η μορφή του Ρήγα και ο τίτλος του άρθρου.

1994

1. Θεατρική Σκηνή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, «ΡΗΓΑΣ Ο ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ», κείμενα Σπύρου Μελά, σκηνοθεσία Γιώργου Βουτσινά, παίχτηκε στο Βεάκειο Θέατρο κατά τη διάρκεια της 15ης Γιορτής Νεολαίας Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς, Μάϊος 1994, ηχογραφημένο το έργο σε κασσέτα.
2. Α. Απελεύθερος, «Εθνικό θέμα. Ρήγας Βελεστινλής», περιοδικό ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ, τεύχ. 521, 10 Ιουλίου 1994, σσ. 296-297.

1995

1. «Ο Εθνεγέρτης Ρήγας Βελεστινλής», ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ, περιοδικό, Μάρτιος-Μάϊος 1995, σσ. 8-9.

1996

1.ΝΕΑ ΕΛΛΟΠΙΑ, περίοδος Β΄, τεύχ. 2, Δεκ. 1995-Φεβρ. 1996. Στο εξώφυλλο η μορφή του Ρήγα έργο του Διον. Τόκου.
2. Παλαιών Πατρών Γερμανού, Απομνημονεύματα, επανατύπωση της πρώτης έκδοσης του 1837 από τις εκδόσεις ΄΄Βεργίνα΄΄, Αθήνα 1996, σ. 16 αναφορά στον Ρήγα.
3. Δημήτρη Κηπουρού, «Αφιέρωμα: Ξανά του Ρήγα η σάλπιγγα», εφημ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, 24 Μάρτη 1996, σσ. 8-9.
4. Νίκου Δανδή, «Ρήγας ο Βελεστινλής (1757-1798) και το εθνικό χρέος των συγγραφέων», περιοδικό ΚΟΥΑΡΙΟΣ, τεύχ. 4, Αθήνα 1996, σσ. 23-24.
5. Στρατηγού Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, τόμ. Β΄, εκδόσεις «Συλλογή», Αθήνα 1996, σσ. 128, 131 και 218 γίνεται μνεία του Ρήγα Βελεστινλή.

1997

1. Απ. Π. Χαρίση, εκδότης, Χρηστικό σημειωματάριο. Εμπεριέχεται σε σμίκρυνση η Χάρτα του Ρήγα, Αθήνα 1997.
2. Tanasis Fampas, «Rigas Ferreos-Velestinlis, (1757-1997), 240 de ani de la nastrea marelui vizionar revolutionar», Θανάσης Φάμπας, «Ρήγας Φεραίος-Βελεστινλής, (1757-1997), 240 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου οραματιστή επαναστάτη», SPERAΝTA-ΕΛΠΙΣ, δίγλωσσο περιοδικό της Ενωσης Ελλήνων Ρουμανίας, αρ. 3 (43), Μάρτιος 1997, σσ. 10-11.
3. «200 χρόνια από το θάνατο του Ρήγα», περιοδικό ΚΗΦΙΣΟΣ, τεύχ. 4, Οκτώβριος 1997, σσ. 28-29. Παρουσίαση των προτάσεων της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα για τον εορτασμό της επετείου του Ρήγα κατά το 1998.
1. ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ, τριμηνιαία έκδοσις ιστορίας του βιβλίου, παλαιών χαρακτικών, εικονογραφίας, αναδρομικών δημοσιευμάτων, εκδότης Κ. Σπανός, Ιανουάριος.-Μάρτιος 1997: Στο εξώφυλλο ο τίτλος της Χάρτας της Ελλάδος καιι στο εσώφυλλο σε σμίκρυνση η Χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα.
2. Αργύρη Βουρνά, «Ρήγας Βελεστινλής: 200 χρόνια από το θάνατό του και η ΄΄αδυναμία΄΄ του ΕΛΤΑ», περιοδικό ΣΥΛΛΟΓΕΣ, τεύχ. 161, Αθήνα, Νοέμβριος 1997, σσ. 956-958.
3. Αλέκου Βασιλείου, «1998: Ετος Ρήγα Βελεστινλή», περιοδικό ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, τεύχ. 15, Δεκέμβριος 1997, σσ. 57.
4. Ο ΜΕΝΤΩΡ, Ενημερωτικό Δελτίο της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, τεύχ, 44, Δεκέμβριος 1997, σ. 78, «Επέτειος Ελευθερίας» δημοσιεύοντας το αναμνηστικό γραμματόσημο του Ρήγα του 1930 και τον πύργο Νεμπόϊζα του Βελιγραδίου.
5. Σπ. Νικολόπουλου, «Ρήγας Φεραίος ο οραματιστής», περιοδικό ΝΕΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Μάϊος 1997, σσ. 5-7. Στο εξώφυλλο ο «Ρήγας Φεραίος» του Α. Λαζαρίδη.
6. Βάνιας Καραπάνου, μαθήτριας Β΄ Τάξεως Γυνασίου, Μελέτη του βιβλίου του Ρήγα Φεραίου ΄΄Φυσικής απάνθισμα΄΄, επίβλεψη εργασίας Βασιλικής Σιγούντου, Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ, Σχολ. Έτους 1996-1997, σσ. 25.
7. Η ΑΚΑΤΟΣ, εφημερίδα του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών και Επιστημόνων Βιέννης, «1998, έτος Ρήγα Βελεστινλή-Φεραίου», αρ. 11, Δεκέμβριος 1997, σσ. 14 και μία εικόνα του Ρήγα με ημερολόγιο.
8. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ, Αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων «Προσωπικότητες», γραμματόσημο των 200 δραχμών με το μορφή του Ρήγα, 21 Οκτωβρίου 1997.
9. Τράπεζα της Ελλάδος. Ιδρυμα εκτυπώσεως Τραπεζογραμματίων και Αξιών. Περιγραφή τραπεζογραμματίου 200 δραχμών. Προσθία όψη, η μορφή του Ρήγα Βελεστινλή, Αθήνα 1997 και έκδοση στα αγγλικά.

1998

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, Βελεστίνο, Σχολική χρονιά 1997-1998. Θέμα: «Τοπικές ιστορίες των περιοχών, ομοιότητες, διαφορές, αλληλεπιδράσεις και η συμβολή τους στη διαμόρφωση της ιστορίας της Ευρώπης».
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, Εργασίες μαθητών: α). Η ζωή και το έργο του Ρήγα, β). Το πολιτικό έργο του Ρ΄ήγα, γ). Θούριος, δ). Το πολίτευμα του Ρήγα. Βελεστίνο .
3. Μαργαρίτας Παπαϊωάννου, Ρήγας ο δια παντός χρόνου. Ο πολιτικός λόγος του Ρήγα σε πέντε πράξεις, Πρόγραμμα Κινητικότητας Μαθητών, Βελεστίνο 1998, σσ. 19.
4. 2ο ΤΕΕ Αμαρουσίου, Τμήματος Γραφικών Τεχνών, Ρήγας Βελεστινλής, ένα αστέρι στην καρδιά των Βαλκανίων, Μαρούσι , σσ. 61.
5. Κωνσταντίνου Χολέβα, «Ο Ρήγας Φεραίος και οι Ορθόδοξοι των Βαλκανίων», περιοδικό ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, τεύχ. 192, Μάρτιος 1997, σ. 28-31.
6. Κωνσταντίνου Χολέβα, «Ο Ρήγας Φεραίος, η Ορθοδοξία και η Δύση», περιοδικό ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, τεύχ. 192, Ιούλιος-Αύγουστος 1998, σσ. 10-12.
7. Ι. Παπακώστα, «Το πρότυπο του Ρήγα Φεραίου. 200 χρόνια από το θάνατο του Βελεστινλή επαναστάτη», εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 14 Ιουνίου 1998, σ. 34.
8. Σεβ. Μητροπολίτου Αυστρίας κ. Μιχαήλ, «1998: Ετος Ρήγα Φεραίου. Φως μαρτύρων και ηρώων φαίνει πάσι», περιοδικό ΕΚΚΛΗΣΙΑ, 1 Δεκεμβρίου 1998, σσ. 894-896.
9. Δέσποινας Παπαδήμα, «1998: Διακόσια χρόνια από τον θάνατο του Ρήγα Φεραίου», περιοδικό ΝΕΑΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, τεύχ. 38, Μάϊος-Ιουνιος 1998, σσ. 8-9.
10. Αδαμαντία Καρυοφύλλη, «200 χρόνια από το θάνατο του Ρήγα Φεραίου. ΄΄Οποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά΄΄», περιοδικό ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, τεύχ. 1459, 31 Ιανουαρίου-6 Φεβρουαρίου 1998, σσ. 18-19.
11. Νίκου Δανδή, «Ο Ρήγας, η ευτυχία και η ΄΄πατριαρχική καταδίκη΄΄», περιοδικό ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΤΗΣ, τεύχ. 12-13, Ανοιξη-Καλοκαίρι 1998, σ. 4 (χωρίς αρίθμηση).
12. Ζάννα Μπεμπόνη, «Θούριος του Ρήγα Βελεστινλή. Καταγραφές έως τα σήμερα του επαναστατικότερου άσματος όλων των εποχών», περιοδικό ΠΑΛΚΟ, αρ. 64, Ιούλιος-Αύγουστος 1998, σσ. 26-27.
13. Θούριος του Ρήγα (Αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από το θάνατο του Ρήγα Βελεστινλή), περιοδικό ΚΟΥΑΡΙΟΣ, τεύχ. 13-14 Αθήνα 1998, σσ. 51-53.
14. Η Χάρτα του Ρήγα. Αφιέρωμα στο έτος Ρήγα Φεραίου: 200 χρόνια από το θάνατό του, Ελληνικού Συλλεκτικού Κύκλου σε συνεργασία με το Δήμο Βελεστίνου, Αθήνα 1998. Συλλεκτική έκδοση πάνω σε φύλλο μετάλλου επενδεδυμένο με ασήμι διαστάσεων 49Χ46,6 εκ.
15. Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας, Το Οραμα του Ρήγα. 200 χρόνια από το θάνατό του. Ημερολόγιο 1999.
16. «Ρήγας Βελεστινλής. Στοιχεία από τη ζωή και το έργο του», ΗΦΑΙΣΤΟΣ, Εκφραστικό όργανο των Μαθητών της Α΄ Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας, αρ. 13, Σχολική χρονιά 1997-98, σσ. 62-64.
17. Αδωνη Παλληκαρίδη, «Ρήγας Φεραίος, ο ξεσηκωτής. Γνωστές και άγνωστες πτυχές του πρωτοπόρου εθνομάρτυρα», ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, τεύχ. 620, 27 Μαρτίου 1998, σσ. 60-64.
18. Ιουλίου Τυπάλδου, «Ο θάνατος του Ρήγα» (ποίημα), ΠΕΙΡΑΪΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τεύχ. 17, Οκτ.-Δεκ. 1998, σ. 147.
19. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, ΕΚΠΟΛ, ΡΗΓΕΙΑ 1998. Πλάνο εκδηλώσεων. Πρόταση.
20. Πνευματικό Κέντρο Γαλατσίου, 21 Μαρτίου 1998. Εκδήλωση για τα διακόσια χρόνια από το θάνατο του Ρήγα Βελεστινλή. Ομιλία Δημητρίου Καραμπερόπουλου για τον Θούριο και Συναυλία ο «Θούριος στις παραδοσιακές του παραλλαγές» με τη χορωδία «Βυζαντινή Κυψέλη» υπό τη διεύθυνση του π. Χρίστου Κυριακόπουλου.
21. 9η Πολιτιστική-Αθλητική Συνάντηση Μαθητών, Δήμου Ηλιούπολης, 10 Μαϊου 1998, Ρήγας Βελεστινλής 1798-1998. Αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του μεγάλου εθνεγέρτη. Ομιλία Δημητρίου Καραμπερόπουλου, «Θούριος το ιερώτερον άσμα της φυλής μας» και Συναυλία με τη χορωδία ΄΄Βυζαντινή Κυψέλη΄΄, ο «Θούριος στις παραδοσιακές του παραλλαγές» υπό την διεύθυνση του π. Χρίστου Κυριακόπουλου.
22. Μαίρη Καρουκανίδου, «Οποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά», περιοδικό ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, τεύχ. 16, Απρίλιος 1998, σ. 78.
23. «Ο Νέος Ανάχαρσις και η Σικυώνα. Η μετάφραση του Ρήγα», ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ, τεύχ. 82, Οκτ.-Δεκ. 1998, σ. 41-42.
24. Απόστολου Ντιναλέξη, «Τα Καπέσοβο για το ΄΄Ρήγα΄΄», εφημερίδα ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΜΑΣ, Σεπτέμβριος 1998 σ. 12. (Στο Καπέσοβο απόκειται ένα από τα σαράντα γνωστά πρωτότυπα αντίτυπα της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα).
25. Γιάνη Κορδάτου, «Ρήγας Φεραίος ο Βελεστινλής: 200 χρόνια από το θάνατό του. ¨Ηταν γεννημένος να γίνει ηγέτης¨», περιοδικό Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, τεύχ. 88, Μάρτιος 1998, σσ. 24-25, και στο εξώφυλλο η Χάρτα , η μορφή του Ρήγα και η φράση «Ως πότε παληκάρια.».
26. Λουκά Αξελού, «Ο Ρήγας Βελεστινλής και η μυστική εταιρεία της Βιέννης. 200 χρόνια από το θάνατό του», ΕΚΦΡΑΣΗ, Μηνιαίο πολιτικό περιοδικό, τεύχ. 3, Ιούνιος 1998, σσ. 62-63.
27. Γεωργίου Α. Πούλιου, «Ρήγας ο Βελεστινλής», εφημ. Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΚΑΜΝΙΩΤΩΝ, αρ. φύλλου 46, Νοεμβ.-Δεκ. 1998.
28. Βησσαρίωνος Ν. Ζάχου, Ρήγας Βελεστινλής-Οικουμενικός Ελλην, Ομιλία στον Ροταριανό Ομιλο Πρεβέζης, 26 Μαρτίου 2002, για τον εορτασμό της Εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου 1821, σσ. 8 και 34 χωρίς αρίθμηση με έργα και εικόνες του Ρήγα.
29. Περιοδικό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, τεύχ. 249-250, Φλώρινα, Ιούλ.-Δεκ, 1998, σσ. 48-50, ειδήσεις για ομιλίες του Γιάννη Αδάμου για τον Ρήγα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, Παράρτημα Λάρισας.
30. «ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ-Ο ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». ΄Εκθεση . Δήμος Αθηναίων-Πολιτιστικός Οργανισμός. Πρόγραμμα εκδηλώσεων, (δίγλωσσο Ελληνικά-Αγγλικά) Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1998 με τη μορφή του Ρήγα στο εξώφυλλο και 23 Σεπτεμβρίου έως 11 Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο αίθουσες 29 και 30.
31. Φάκελος με το γραμματόσημο του Ρήγα το έτος 1998.
32. I.o.J. Ambatsis, «Rhigas Feraios», HELLENIKA, (Σουηδίας), nr 86, 1998, σ. 19.
33. Αλέκου Βασιλείου, «Ρήγας Φεραίος. 200 χρόνια απ' τη θυσία του», (ποίημα) στο Περίβολος Αγιάσματος (ποίηση), Λαμία 1998.
34. Εντυπο του ΒΡΑΒΕΙΟΥ κατά το έτος Ρήγα Βελεστινλή. 200 χρόνια από το θάνατό του (1798-1998) στο διαγωνισμό έκθεσης μεταξύ των μαθητών των Λυκείων του Νομού Ιωαννίνων με θέμα «Ελευθερία και παιδεία κατηύθηναν τη ζωή και τη δράση του Εθνομάρτυρα Ρήγα. Να σχολιάσετε τις έννοιες αυτές, αναπτύσσοντας ειδικότερα:α) Τη σχέση Ελευθερίας και Σκέψης β) Τη σχέση Παιδείας και Κοινωνίας και γ) τη σχέση Παιδείας και ΄Εθνους».
35. ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ, Πρόγραμμα, Βιβλιοθήκη Δήμου Ηρακλείου Αττικής: Ομιλητές, Παναγιώτη Καραφωτιά, «Τα Δίκαια του Ρήγα (1787) ως προάγγελος της Οικουμενικής Διακήρυξης υου ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1948)», Δημητρίου Καραμπερόπουλου, «Η διάχυση των ιδεών και του έργου του Ρήγα στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη», Διονύση Μαυρόγιαννη, «Επαναστατική θεωρία και ιδιεολογικές επιλογές του Ρήγα για την πρώτη Ελληνική Δημοκρτία».

1999

1. «Πρόσωπα: Ρήγας Φεραίος-Βελεστινλής (1757-1798). Συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από το θάνατό του», ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ, Αθήνα, Ιουλ.-Δεκ. 1999, σσ. 2-3.
2. «Η Ελληνική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1797 του Ρήγα Βελεστινλή-Φεραίου. ΄΄Τα Δίκαια του Ανθρώπου΄΄. Αντί αφιερώματος για τα 200 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου οραματιστή», περιοδικό ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ, τεύχ. 10, Ιαν.-Φεβρ. 1999, σσ. 4-7.
3. Ρήγα Βελεστινλή, «Χάρτα της Ελλάδος», ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, 1999, Πολιτιστικός Σύλλογος Καπέσοβου «Ο Αλέξης Νούτσος», κείμενα Γιώργου Παπαγεωργίου, ανατύπωση σε σμίκρυνση από το πρωτότυπο αντίτυπο της Χάρτας που απόκειται στο Καπέσοβο, .
4. Πάνος Αμείλοχος-Μαυρόγιαννης, «Ρήγας Βελεστινλής» (ποίημα) στο Παναχαιοί. Ποιήματα, εκδόσεις ΄΄Δωδώνη΄΄, Αθήνα 1999, σ. 63.
5. Nicolae Raus, «Istorie. Rigas Velestinlis in romaneste», εφημ. LITERAR, 19 aprilie 1999, σ. 2. (Σύντομη παρουσίαση της πρόσφατης έκδοσης των Επαναστατικών του Ρήγα Βελεστινλή στη Ρουμανική γλώσσα).
6. Andreas Rados, 20 de minute in direct cu donnul Dimitrios Karamberopoulos, «Spiritul li Rigas Velestinlis Fereos mereu in actualite», CRONICA, Evista de Cultura, Nr. 5, Iasi, mai 1999, p. 22.

2000

7. Νίκος Γρηγοριάδς, «Επίκαιρο το Βαλκανικό όραμα του Ρήγα», ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ, εβδομαδιαία εφημερίδα της Νάουσας και της επαρχίας της, αρ. φύλ. 962, 26 Φεβρουαρίου 2000, σ. 1.
8. Αργύρης Βουρνάς, «Η Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή. Επιμέλεια Δημήτρη Καραμπερόπουλου», περιοδικό ΣΥΛΛΟΓΕΣ, τεύχ. 194, Αθήνα 2000, σσ. 930-931.
9. Επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος, Γράμματα και άρματα στο ΄Αθωνα, Αγιον Ορος 2000. Για τον Ρήγα σσ. 358-366 και στο εξώφυλλο η μορφή του.
10. KOHTAKTN-ΕΠΑΦΕΣ, Δεκαπενθήμερη Βουλγαροελληνική εφημερίδα, Αθήνα, τεύχ. 4, 2000. Στη πρώτη σελίδα οι μορφές του Μπότεφ και του Ρήγα. Στη σ. 5 παρατίθεται κείμενο ελληνικά-βουλγαρικά από το βιβλίο του Λ.Ι.Βρανούση, Ρήγας Βελεστινλής.
11. Γιώργου Γιωργή, «Με τον Ρήγα Βελεστινλή», στο βιβλίο του Η Αφροδίτη ταξιδεύει με τη Σφίγγα. Κύπρος-Χίος: διαχρονικές σχέσεις, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2000, σσ. 37-42.
12. Αννα Ζουγαννέλη-Χούσου, «Κίνησε ο Ρήγας να μεταβεί», ποίημα για τα τα 200 χρόνια από το θάνατο του Εθνεγέρτη Ρήγα Φεραίου και τη γέννηση του Εθνικού ποιητή μας Δ. Σολωμού στο βιβλίο Ποίηση κύκλου κραδασμοί, Αθήνα Δεκέμβριος 2000, σ. 28.
13. Δημήτρης Τσικούρας, «Ρήγας Φεραίος» (ποίημα) στην ποιητική συλλογή Ποιητική πυξίδα, ΄΄Ελεύθερος λόγος΄΄, Λάρισα 2000, σ. 66-67.

2001

1. Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου, Ρήγας. Πολιτικός διανοητής, εθνικός οραματιστής, Λευκωσία 2001, (σελ.30). .
2. Θανάσης Παπαθανασόπουλος, «Ρήγας Φεραίος» (ποίημα), περιοδικό ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, τεύχ. 25, Απρίλιος 2001, σ. 76.
3. Σόνια Ιλίνσκαγια, Επιλογή, εισαγωγή, επιμέλεια, Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στον καθρέπτη της Ρωσικής ποίησης, Βιβλιοπωλείον της ΄΄Εστίας΄΄, Αθήνα 2001. Για Ρήγα σ. 20-21 στο ποίημα του Πούσκιν σε μετάφραση Κ. Βάρναλη, και στη σ. 34 σε μετάφραση Στρατή Πασχάλη.
4. Γεωργία Κατσούδα, Χρυσούλα Μπούρη, επιμέλεια, Ρήγας Βελεστινλής, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Α΄ Αρσάκειο Ενιαίο Λύκειο Ψυχικού, Μάρτιος 2001, σσ. 31.
5. Νικολάου Β. Λίτσα, επιμέλεια, Η ελληνική γλώσσα, οι αριθμοί και η γεωμετρία του ιερού ελληνικού χώρου όπως αποτυπώνονται πάνω στη Χάρτα του Ρήγα, 10 χρόνια ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ, Φεβρ. 2001, (ένα φύλλο).
6. ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ «ΡΗΓΑΣ Ο ΦΕΡΑΙΟΣ», αρ. φύλλου 31, Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2001, ανέγερση ανδριάντα του Ρήγα στη Θεσσαλονίκη.
7. Δήμου Φερών, 2001, Αναμνηστικό Ημερολόγιο του νέου Καποδιστριακού Δήμου. Με τη μορφή του Ρήγα και τη Χάρτα της Ελλάδος.

2002

1. Κάρολου Μπρούσαλη, «Ο Ρήγας Βελεστινλής με τους στίχους του έριξε τον σπόρο της λευτεριάς», ΠΑΤΡΟΔΟΓΝΩΣΙΑ, εφημ. ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, τεύχ. 36, 20 Οκτωβρίου 2002, Θεσσαλία (6). Η Ιωλκός της Αργοναυτικής εκστρατείας, η ζωή, ο αγώνας και το μαρτύριο του Ρήγα Βελεστινλή, σσ. 1306-1323.
2. Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος, Μορφές της Θεσσαλίας, Ημερολόγιο 2002 . Στο εξώφυλλο η μορφή του Ρήγα Βελεστινλή.
3. Με τον χρωστήρα και το καριοφύλι. Το 21 στην τέχνη, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μαρκοπούλου, Μάρτιος 2002. Ο Ρήγας σπέρνει τον σπόρο της ελευθερίας στην εικόνα «Πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως» του Παναγιώτη Ζωγράφου και Μακρυγιάννη.
4. Εορτασμός 25ης Μαρτίου 1821. Ρήγας και Εθνεγερσία. «Οποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά», Εταιρεία Παιδείας και Πολιτισμού»Εντελέχεια», Εκπαιδευτήρια Γείτονα και Κωστέα-Γείτονα, Βάρη και Παλλήνη Αττικής, Μάρτιος 2002, σσ. 24.
5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ, Διμηνιαίο περιοδικό, τεύχ, 1, Αθήνα Ιούλιος-Αύγουστος 2002, στο εξώφυλλο η «Χάρτα» του Ρήγα και στη σ. 33 εικόνα του Ρήγα.
6. ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Εκθεση ζωγραφικής, 14 Ιουλίου-29 Αυγούστου 2002, Κέντρο Πολιτιστικών εκδηλώσεων Μαχαιράδο Ζακύνθου. Στο εξώφυλλο ο τίτλος της ΧΑΡΤΑΣ του Ρήγα.
7. Miguel Castillo Didier, «La independencia de Grecia», εφημ. EL MERCURIO, Santigo de Chile, 25 Marzi de 2002, σ. 2.
8. ΄Εκθεση ζωγραφικής στην Αθήνα του Αποστόλη Δόση από 19 Φεβρουαρίου-19 Μαρτίου 2002, όπου εκτέθηκαν και πολλοί πίνακες με τη μορφή του Ρήγα Βελεστινλή.
9. Τράπεζα ης Ελλάδος. Εορτασμός της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, «Απαγγελία: Ρήγα Ρήσεις, επιμέλεια Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου», «Χορωδία: Ο Θούριος του Ρήγα. Μουσική Κώστα Θ. Ευαγγελάτου», 22 Μαρτίου 2002.
10. Περιοδικό ΣΥΛΛΟΓΕΣ, τεύχ. 215, Αθήνα, Οκτώβριος 2002, σ. 957, παρουσίαση των εκδόσεων της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα.

2003

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, τεύχ. 21, Ιουνίου 2003, σσ. 104-105 στα «Ιστορικά γεγονότα του μηνός» μνημονεύεται ο θάνατος του Ρήγα 11 Ιουνίου 1798 και δημοσιεύεται η εικόνα του Μ. Αλεξάνδρου του Ρήγα καθώς και ο τίτλος της Χάρτας του.
2. Κατερίνας Αθανασιάδου, «4ο Διεθνές Συνέδριο ΄΄Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας΄΄, περιοδικό ΕΝΤΟΣ, Βόλος, τεύχ. 45, Οκτώβριος 2003, σ. 12.
3. «Ρήγας Φεραίος στο χθές και στο σήμερα» Πρόγραμμα ΄΄΄Μελίνα΄΄ και ΄΄Ευέλικτη Ζώνη΄΄ της ΣΤ΄ Τάξης 13ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων, Δασκάλα Αργυρώ Παρδαλού, Χανιά 2003, σσ. 33.
4. ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ, εβδομαδιαία πολιτική, σατυρική, αποκαλυπτική εφημερίδα, 11 Σεπτεμβρίου 2003, «Σύγκλιση η Μεγάλη Ιδέα του εκσυγχρονισμού» στην πρώτη σελίδα με τη μορφή του Ρήγα.
5. Η ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ, Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης-Αρχείο Χαρτογραφίας του ελληνικού χώρου, Αθήνα, δωρεά Βίκτωρος και Νιόβης Μελά.
6. ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. 482, Μάρτιος-Απρίλιος 2003. Στο οπισθόφυλλο η εικόνα του Ρήγα.
7. Μίλτου Πεχλιβάνου, «Η αρχαιότητα στην κοινωνία του Γένους», στο ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, 9 Φεβρουαρίου 2003, σσ. 5-8, όπου δημοσιεύονται ο τίτλος της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα, η παράσταση ο Ρήγας να ψέλνει τον Θούριο και η εικόνα του Μ. Αλαξάνδρου του Ρήγα.
8. Θάνου Αθανασόπουλου, «Σεμνή τελετή προς τιμή του Ρήγα Βελεστινλή», περιοδικό ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΣ, τεύχ. 2, Σεπτ.-Νοέμ. 2003, σ. 17.
9. Nadja Danova, «Ρήγας Βελεστινλής», στη Βουλγαρική εφημερίδα DETONATSIA, Ιανουάριος 2003, σ. 24.
10. π. Χρίστου Κυριακόπουλου, Μουσική επιμέλεια, Θούριος σε βυζαντινή και ευρωπαϊκή παρασημαντική, (έξι φύλλα), Σεπτέμβριος 2003.
11. «Η Χάρτα του Ρήγα Φεραίου» σε 6 αφίσσες μαζί με την εφημ. ΤΑ ΝΕΑ, 16 Οκτωβρίου 2003, ανακοίνωση με το μορφή του Ρήγα και της Χάρτας στην προμετωπίδα της πρώτης σελίδας.
12. Δρόσου Κραβαρτόγιαννου, «Ρήγας ο μέγιστος», ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ, τεύχ, 70-72, ΄Αμφισσα, χειμώνας 2003-2004, σ. 5393-4.

2004

1. Στέγη Ελληνικών Χορωδιών. Τραγουδώντας την άνοιξη της λευτεριάς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια της εποχής του Ρήγα, του Διονυσίου Σολωμού, του Ανδρέα Κάλβου και του Μακρυγιάννη. Τα έργα θα ερμηνεύσουν δέκα χορωδίες, ενώ ο Θούριος του Ρήγα θα ακουστεί από όλες τις χορωδίες πλαισιωμένες και από αντιπροσωπείες απ' όλη την Ελλάδα, Αίθουσα AULA της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ζωγράφου, Σάββατο 13 Μαρτίου 2004.
2. Ιωάννη Μενούνου, «Ρήγα Βελεστινλή, Ολυμπιακοί Αγώνες και ολυμπιακά αγωνίσματα από καλόγερους του Βυζαντίου και από Ελληνες της Τουρκοκρατίας», εφημ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ, αρ. φύλ. 83, Ιαν.-Μαρ.2004, σ. 9
3. Πρόγραμμα της εορτής της 25ης Μαρτίου 2004 . και τα λόγια του Ρήγα έγιναν τραγούδια λευτεριάς. Η εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Τοσίτσεια-Αρσάκεια Δημοτικά Σχολεία.

2005

1. Αλέξη Καραγεωργίου, «Οποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά», ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, μηνιαία έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, Μάρτιος 2005, σ. 8.
2. Θεόκτιστου Λαϊνά, «Η λαλιά ενός μάρτυρα του Γένους μας. Ρήγας Βελεστινλής», Ημερολόγιο 2005.
3. Δημητρίου Καραμπερόπουλου, «Οποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά», περιοδικό ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, αρ. φύλ. 169, Μάρτιος 2005, σσ. 44-47.
4. Γ. Γ. Παπαθανασόπουλου, «Ρήγας Φεραίος: ο Διαφωτιστής που έμμεινε Ορθόδοξος», ΙΔΕΟΔΕΙΚΤΗΣ, ένθετο της εφημ. ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 8 Μαϊου 2005, σσ. 6-7.
5. Θάνου Αθανασόπουλου, «Τιμητική συγκινητική γιορτή για την επέτειο του μαρτυρικού θανάτου του Ρήγα και των επτά Συντρόφων του», περιοδικό ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΣ, τεύχ. 8, Μάρτιος-Μάϊος 2005, σσ. 48-49.
6. Νίκου Θ. Αρβανίτη, «Οι πρόδρομοι και οι πρωτομάρτυρες του 1821. (Ρήγας Βελεστινλής)», περιοδικό ΑΚΤΙΝΕΣ, αρ. 659, Μάρτιος 2005, σσ. 66-70.
7. Φαίδωνα Θεοφίλου, «Ρήγας Βελεστινλής Φεραίος (1757-1798)», περιοδικό ΑΙΟΛΙΔΑ, δίμηνη έκδοση της Λεσβιακής παροικίας, τεύχ. 7, Μάρτιος-Απριλιος 2005, σσ. 19-24.
8. Αλεξάνδρου Φλωρίδη, «Οι τελευταίες ημέρες της ζωής του Ρήγα (19 Δεκ.1997-24 Ιουνίου 1798)», εφημ. ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005, σ. 3.

2006

1. Βίκυ Σιγούντου, Διαβάζοντας το «Φυσικής Απάνθισμα» του Ρήγα, Βιέννη 1790, μαζί με μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, Εκπαιδευτήρια ΄΄Γείτονα΄΄, , Φεβρουάριος 2006, σσ. 24.
2. Μαρίας Καζάντη, «Ο επαναστάτης ποιητής Ρήγας Φεραίος», στο ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΑΝΕ ΠΑΝΤΟΥ, αρ. φύλλου 373, της εφημ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 24 Μαρτίου 2006, σ. 10-11.
3. Νίκου Ποταμίτη, «Βλέπω το Ρήγα» (ποίημα) στην ποιητική συλλογή Εν Σιατίστη, εκδόσεις ΄΄Δότιον΄΄ , Ιωάννινα 2006, σ. 29.
4. «Ρήγας και Ορθόδοξη πίστη», περιοδικό ΤΑ ΝΙΑΤΑ, αρ. φύλλου 348, Μάρτιος-Απριλίου 2006, σ. 72.
5. Elena Lazar, «Hartile Tarilor Romane in editie ateniana», ROMANIA LITERARA, nr. 22, 2 Iunie 2006, p. 27. (Παρουσίαση της έκδοσης Δημ. Καραμπερόπουλου, Οι Χάρτες Βλαχίας και Μολδαβίας του Ρήγα Βελεστινλή, έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2005).
6. Prof. Victor Papacosma, «Rigas Velestinlis (Fereos): His Contribution to Hellenic Independence and Legacy today» στον Εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821. 185 χρόνια Εθνικής Ανεξαρτησίας, 25 Μαρτίου 2006, που διοργανώθηκε από The Hellenic Society Prometheas & The Hellenic Organizations of the Washington Metropolitan Area. Η έντυπη πρόσκληση έχει παραστάσεις του Ρήγα. Παρόμοια αναγράφεται και στο Album of Events Organized by The Hellenic Society Prometheas, p. .
7. «Ρήγας Φεραίος, μπούστο τερακότα. Βασίλειος Ανετόπουλος, Βόλος 1885», στο Ευάγγελος Ανετόπουλος (επιμ.), Διεθνές Κέντρο Κεραμικής και Σύγχρονης Τέχνης. Μουσείο-Εργαστήριο-Εκπαίδευση Οικογενείς Βασιλείου Ανερτόπουλου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Δήμος Ατρέμιδας, Επιμελητήριο Μαγνησίας, Μαλάκι Πηλίου 2006, σ. 144.

2007

1. «Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα. Ο Ρήγας Βελεστινλής σε ξυλογραφία της χαράκτριας ΄Αριας Κομιανού», περιοδικό ΚΗΦΙΣΟΣ, Μάρτιος 2007, σ. 42.
2. «Ρήγας Φεραίος, ο Εθνεγέρτης. Αφιέρωμα». Πειραματικό Γυμνάσιο Αναβρύτων, Πρόγραμμα Σχολικής γιορτής για την 25 Μαρτίου 2007.
3. ΠΕΙΡΑΪΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τεύχ. 51, Απρ.-Ιούν. 2007, σ. 99, «Βραδιά τίμησης στη μνήμη δύο ξεχωριστών μορφών, του Ρήγα Βελεστινλή-Φεραίου και του Διονυσίου Σολωμού» στις 16 Απριλίου 2007 από τον Πειραϊκό Σύνδεσμο και τη Φιλολογική Στέγη Πειραιώς.
4. «Ο Μέγας Αλέξανδρος του Ρήγα Βελεστινλή», περιοδικό ΡΕΣΑΛΤΟ, τεύχ. 13, Ιανουάριος 2007, σ. 9.
5. Εκπολιτιστικός-Επιμορφωτικός Σύλλογος Θεσσαλών Μαραθώνα-Νέας Μάκρης-Ραφήνας, Ημερολόγιο 2007, ως σύμβολο έχει τον Ρήγα Βελεστινλή.
6. Το θεατρικό έργο Ρήγας ο Επαναστάτης της Ουρανίας Μπομπότη, έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, παίχτηκε στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή κατά την εορτή της 25η Μαρτίου 1821 με την επιμέλεια της καθηγήτρια Παναγιώτας Κυριακοπούλου, Χαλάνδρι, 23 Μαρτίου 2007.
7. «Ρήγας Φεραίος, ο εθνομάρτυρας της Επανάστασης», στο περιοδικό ΒΟΑΝΕΡΓΕΣ, έκδοσις Ι. Μ. Εσφιγμένου Αγίου ΄Ορους, τεύχ.30, Μάρτιος-Απρίλιος 2007, σσ. 23-29.
8. Λεύκωμα, Ρήγας Βελεστινλής, 250 χρόνια από τη γέννησή του, 1757-2007, Ειδική Αναμνηστική έκδοση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, επιμέλεια Μυρσίνης Βαρδοπούλου, με τετράδα γραμματοσήμων, χαρακτικό-ξυλόγραμμα του χαράκτη Γιάννη Γουρζή, Απρίλιος 2007.
9. Αρια Κομιανού, «Ρήγας Βελεστινλής, 1757-1798, ξυλογραφία, 2006, 47Χ35 εκ.» στο Πορτραίτα. Σχέδια- ξυλογραφίες, Αθήνα 2007, σ. 102.
10. «Επιστολή της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα προς το ΄΄Εν Μαρκοπούλω΄΄», περιοδικό Εν Μαρκοπούλω, τεύχ. 115, Ιούλιος 2007, σ. 7, σχετικά με το πραγματικό όνομα του Ρήγα Βελεστινλή και το επανατατικό του σχέδιο.
11. «Αφιερωμένο στον Ρήγα Φεραίο. 250 χρόνια από τη γέννησή του», εφημ. ΗΧΩ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ, αρ. φ. 161, Απρ.-Μάϊος 2007, σ. 13.
12. ΑΙΜΟΣ, Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης, Αθήνα 2006-2007. Οι φίλοι του περιοδικού ΑΝΤΙ. Τρεις τόμοι: Ελληνικά, Αλβανικά, Βουλγαρικά, σσ. 18-22 ο Θούριος του Ρήγα και στο εξώφυλλο μέρος από το 12ο φύλλο της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα.
13. A digital look at Rhigas Sharta, 1796-97. The cartographic masterpiece of Greek Enlightenment from a digital point of view, 2nd International Workshop on digital Approaches to Cartopraphic Heritage, Athens, 18-19 May 2007.
14. 250χρόνια από τη γέννηση του Ρήγα. Εκδηλώσεις, δράσεις, πρωτοβουλίες. Υπεύθυνος Ανάπτυξης Αλέξανδρος Καπανιάρης, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Βόλος, 10 Μαρτίου 2007.

 

1. ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, εφημερίδα του Συλλόγου Βελεστινιωτών Αθηνών. Σώμα 73 φύλλων (Φεβρουάριος 1983 έως Ιανουάριο 1997). Σε όλα σχεδόν τα φύλλα αναφορές για Ρήγα.
2. Δύο τηλεκάρτες του ΟΤΕ των ετών 1993 και 1998, με τη μοφρή του Ρήγα.
3. Ο «Ρήγας Φεραίος» στο εμπροσθόφυλλο παλιού μαθητικού τετραδίου (χ.χ.).
4. Ρήγα Φεραίου, Ο Θούριος και άλλα Επαναστατικά, εκδόσεις Γαλάτεια, Θεσσαλονίκη, (χ.χ), σσ. 56.
5. Σπύρου Ι. Ματσούκα, «Στο Φεραίο» (ποίημα), Εικοσιπέντε χρονών ζωντανά τραγούδια 1897-1922, Αθήναι, (χ.χ.), σ. 57-59.


Created by  WebLines  2004