Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
 1. (Επιμέλεια-Πρόλογος-Ευρετήριο), Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής απάνθισμα, Βιέννη 1790. ΄Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1991, τέταρτη έκδοση 2006.
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 2. (Επιμέλεια-Πρόλογος-Ευρετήριο), Ρήγα Βελεστινλή, Επαναστατικά, Βιέννη 1797. ΄Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1994.
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 3. (Επιμέλεια-Πρόλογος-Ευρετήριο), Αιμ. Λεγράνδ, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή, Αθήνα 1891, ΄Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1996, 2000.
 4. (Επιμέλεια-Πρόλογος-Ευρετήριο), Κ. Αμάντου, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή, Αθήνα 1930. ΄Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1997.
 5. (Επιμέλεια-Πρόλογος), Η Χάρτα του Ρήγα, Βιέννη 1796-1797. Μοναδική αυθεντική επανέκδοση της Χάρτας με την υποστήριξη της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 1998.
 6. (Επιμέλεια-Εισαγωγή-Ευρετήριο), Ο Ηθικός Τρίπους, έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2001.
 7. (Επιμέλεια-Εισαγωγή), Rhigas Velestinlis, Revolutionary Scripts, translation Vassilis Zervoulakos, Scientfic Society of Studies Pheres-Velestino-Rhigas, Athens, 2002.
 8. (Επιμέλεια-Εισαγωγή), Rhigas Velestinlis, Oeuvres Revolutionnaires, Traduction Dimitris Pantelodimos, Societe Scientfique des Etudes Pheres-Velestino-Rhigas, Athenes, 2002.
 9. (Επιμέλεια-Πρόλογος), Υπέρεια, τόμ. 2, Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Φεραί - Βελεστίνο - Ρήγας
 10. (Επιμέλεια-Πρόλογος), Βασίλη Κ. Καραμπερόπουλου, Η περιοχή Βελεστίνου στο Αγροτικό Κίνημα, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2003, (169 σελ.).
 11. (Επιμέλεια-Εισαγωγή), Ρήγα Βελεστινλή, Ολυμπιακοί Αγώνες, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2003, (225 σελ.).
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 12. (Επιμέλεια), Λέανδρου Βρανούση, Ρήγας Βελεστινλής, Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1998, (45 σελ.).
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 13. (Επιμέλεια - Ευρετήριο), Ντούσαν Πάντελιτς, Η εκτέλεση του Ρήγα, Μετάφραση Πασχαλίνα Σπυρούδη, Εισαγωγικό σημείωμα Ιωάννη Παπαδριανού, Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2000, (127 σελ.).
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 14. (Επιμέλεια-Εισαγωγή), ΡΗΓΑ ρήσεις, Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2000, (72 σελ.)
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 15. (Επιμέλεια-Πρόλογος), Υπέρεια, τόμος 3, Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου "Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας, 2002
 16. (Επιμέλεια-Πρόλογος-Χρονικό Συνεδρίου), Υπέρεια, τόμ. 4, Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου "Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας", Αθήνα 2006
 17. (Επιμέλεια-Προλογικά), Ουρανία Δ. Μπομπότη, Ρήγας Βελεστινλής ο Επαναστάτης. Θεατρικό έργο. Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών - Βελεστίνου - Ρήγα, Αθήνα 2006, σελ. 65.
 18. (Επιμέλεια-Πρόλογος-Χρονικό Συνεδρίου), Υπέρεια, τόμ. 5, Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα 2010
 19. (Επιμέλεια-Πρόλογος), Kiril Topalov, Ρακόφσκι και Ρήγας, Αθήνα 2010
 20. (Επιμέλεια-Πρόλογος-Χρονικό Συνεδρίου), Υπέρεια, τόμ. 6, Πρακτικά ΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου "Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας", Αθήνα 2010

Created by  WebLines  2004