Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Η πρόσληψη του δαμαλισμού στον ελληνικό χώρο
μετά την εφαρμογή του από τον Ed. Jenner (1798)».
 
37ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη 1999
Τόμ. Περιλήψεων, σελ. 84, αρ. 158
 
  Σκοπός της ανακοινώσεως είναι να παρουσιασθεί το πόσο γρήγορα πέρασε στον ελληνικό χώρο η νέα εφεύρεση του εμβολιασμού κατά της ευλογιάς, που το 1798 είχε δημοσιευθεί στην Αγγλία από τον ιατρό Edward Jenner (1749-1823), με τίτλο "An inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae", και αντικατέστησε τη μεχρι τότε εφαρμοζόμενη μέθοδο του ευλογιασμού των Ελλήνων ιατρών Ιακώβου Πυλαρινού και Εμμανουήλ Τιμόνη.

  Η έρευνα έδειξε ότι πολύ γρήγορα περνά στον Ελληνικό χώρο η νέα μέθοδος εμβολιασμού για την προστασία από την σοβαρή επιδημική νόσο της ευλογιάς, από την οποία, σύμφωνα με τους συγγραφείς της εποχής, η θνησιμότης εκυμαίνεταi από 10-30%. Συγκεκριμένα, δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση του Edward Jenner, το 1800, έγινε η πρώτη δοκιμή στην Κωνσταντινούπολη και από τον ιατρό Κ. Καρακάσσα άρχισε να εφαρμόζεται στο Βουκουρέστι, όπου μάλιστα σε δύο χρόνια γενικεύθηκε σε όλον τον πληθυσμό. Επίσης, από επιστολή του ιατρού Μιχαήλ Περδικάρη, που βρισκότανε στην Τσαριτσάνη, μαθαίνουμε ότι το 1803 εφήρμοζε το δαμαλισμό. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το 1805 κυκλοφόρησε σχετικό βιβλίο στα ελληνικά με τίτλο "Παραινετική διδασκαλία περί της χρήσεως της δαμαλίδος...", όπου καταχωρίζονται ο τρόπος του εμβολιασμού, οι εκδηλώσεις από τον δαμαλισμό, τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του και οι συστάσεις για τον πλήρη εμβολιασμό των παιδιών, ώστε να προστατευθούν από την επιδημική νόσο της ευλογιάς. Μάλιστα, παρατίθεται και στατιστικός πίνακας με τους αριθμούς θανάτων παιδιών από ευλογιά στην πόλη της Βιέννης, πρίν από την εφαρμογή του δαμαλισμού και την εντυπωσιακή πτώση μετά το 1800, που εφαρμόσθηκε. Ο συγγραφέας προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο αντικειμενικά να πείσει τους αναγνώστες για την σωτηριώδη μέθοδο του δαμαλισμού. Αυτός ο στατιστικός πίνακας θα πρέπει να θεωρείται ως ο πρώτος ιατρικός στατιστικός πίνακας στα έντυπα ελληνικά βιβλία, της προεπαναστατικής εποχής. Επίσης, στο ονομαστό ελληνικό προεπαναστατικό περιοδικό "Ερμής ο Λόγιος", στα 1812, δημοσιεύεται άρθρο του ιατρού Αγγέλου Μελισσηνού με τίτλο "Διάλεξις περί της αγελαδινής ευλογιάς", όπου τονίζονται τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του δαμαλισμού, ορος ο οποίος εισήχθη το 1810 από τον ιατρό Αναστάσιο Γεωργιάδη τον αποκληθέντα μετέπειτα Λευκία και πρώτο καθηγητή της Ιστορίας της Ιατρικής στο νεοιδρυθέν Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επί πλέον, στα 1825, οι Δημογέροντες της Αθήνας ζητήσανε από ιατρό που είχε έρθει από το Παρίσι και "έφερε μαζή του το τόσον ωφέλιμον δια την ανθρωπότητα εμβόλιασμα" να εμβολιάσει τα παιδιά των Αθηνών. Η έρευνα έδειξε ότι πολύ γρήγορα, δύο χρόνια μετά, άρχισε να γίνεται στον ελληνικό χώρο η πρόσληψη της νέας μεθόδου του δαμαλισμού για την προστασία από την ευλογιά.


Created by  WebLines  2004