Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πειράματα στα έργα του Γαληνού.
 
Περίληψη στο 40ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Ιατρικής
Βουδαπέστη, 2006 
 
 
Δ. Καραμπερόπουλος, Α. Οικονομοπούλου

Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας της Παιδιατρικής

 

Σκοπός της ανακοινώσεως είναι να παρουσιασθούν ορισμένα πειράματα, τα οποία μνημονεύονται στα έργα του Γαληνού.

Η περίδεση σε ζώο των εκ της καρδίας εκφυομένων αγγείων προκαλεί τον άμεσο θάνατό του. Περί ανατομικών εγχειρήσεων, G.C. Kuehn, Galenus Opera Omnia, Leipzig 1821, vol. 2, pp. 637-638.
Πείραμα με το οποίο απεδείκνυε «ότι της διαστελλούσης τας αρτηρίας δυνάμεως οίον πηγή τίς εστιν η καρδία». Περί ανατομικών εγχειρήσεων, G.C. Kuehn, vol. 2, pp. 646-647 και παρόμοιο στον τόμ. 4, σελ. 732-733.
Η περίδεσις του παλινδρόμου νεύρου καθιστά άφωνο το ζώο. Περί ανατομικών εγχειρήσεων, G.C. Kuehn , τόμ. 2, σελ. 667-670.
Για την απόδειξη της λειτουργίας των χόνδρων και των δεσμών τους. Περί χρείας μορίων, G.C. Kuehn, τόμ. 3, σελ. 524.
Πειραματική απόδειξη της ρήσης του Ιπποκράτους ότι «φύσιες ζώων αδίδακτοι». Περί των πεπονθότων τόπων, G.C. Kuehn, τόμ. 8, σελ. 443.
6. Δοκιμασία αποτελεσματικότητας του φαρμάκου «θηριακής». Προς Πίσωνα περί της θηριακής βιβλίον, G.C. Kuehn, τόμ. 14, σελ. 215.
Πείραμα για απόδειξη της λειτουργίας της κυστεουρητηρικής συμβολής. Περί φυσικών δυνάμεων, G.C. Kuehn, τόμ. 2, σελ. 36-38.
Ανατομή γουρουνιών 3-4 ώρες μετά τη χορήγηση αλεύρου με ύδωρ για την εξέταση του περιεχομένου του στομάχου. Περί φυσικών δυνάμεων, G.C. Kuehn, τόμ. 2, σελ. 155.
Πείραμα για την απόδειξη ότι η καρδία είναι ανεξάρτητος του εγκεφάλου. Περί των καθ' Ιπποκράτην και Πλάτωνα δογμάτων, G.C. Kuehn τόμ. 5, σελ. 263-265.
Συμπέρασμα: Με την παράθεση των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι ο Γαληνός χρησιμοποιούσε το πείραμα για να αποδεικνύει την αλήθεια των απόψεων του και να καταστεί έτσι ο πατέρας του ιατρικού πειράματος.

Βλέπε: Exreriments in Galen's works


Created by  WebLines  2004