Επικοινωνία Εκτύπωση English

 

Αξιότιμο                                                                                                              4 Αυγούστου 2016

Διευθυντή Σύνταξης

Περιοδικού ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ,

Αθήνα

 

Θέμα: «βρυγμός» αντί «βρουξισμός»

 

Κύριε Διευθυντά,

 

 Πρώτα να σας συγχαρώ, καθώς και τον πρόεδρο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, για τη θαυμάσια ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ και μετά θα ήθελα να παρατηρήσω ότι στην ιδιαίτερα κατατοπιστική εργασία των «Γώγου Μαρία, Χαϊδοπούλου Κατερίνα, Ενδείξεις πολυκαταγραφικής μελέτης  ύπνου στην παιδική ηλικία-πέρα από την άπνοια…», Παιδιατρική, τόμ. 78: 408-420, Οκτ.-Δεκ. 2015, μνημονεύεται ο όρος «βρουξισμός» για το τρίξημο των δοντιών.  

                Ο όρος «βρουξισμός» είναι μεταφορά από τον αγγλικό όρο «bruxism». Μάλιστα, αναγράφεται ότι «bruxism is derived from the Greek word βρύκειν», δηλαδή από το ρήμα βρύκω-βρύχω, από όπου και ο όρος «βρυγμός», για το τρίξιμο των δοντιών.

                Ο όρος «βρυγμός» μνημονεύεται μάλιστα από τον Πατέρα της Ιατρικής, Ιπποκράτη, όπως  ενδεικτικά αναφέρονται μερικά αποσπάσματα: Περί νούσων το δεύτερον 46, «Άλλη πλευρίτις· πυρετός ίσχει και βρυγμός και βήξ ξηρή…»,  Περί γυναικείης φύσεος 35, «…και πυρετός αυτήν και βρυγμός λαμβάνει…», Γυναικείων Πρώτον 36 και 60, «…και οι οδόντες βρύχουσι…», «…και πυρετός μέγας αυτήν και βρυγμός λαμβάνει».

                Επιπροσθέτως και στην «Βιοϊατρική Ορολογία, Ελληνοαγγλικό-Αγγλοελληνικό Λεξιλόγιο MeSH-ΕΛΛΑΣ», ΙΑΤΡΟΤΕΚ, Αθήνα 1991, σελ. 62, αναγράφεται ο ελληνικός όρος καθώς και ο αντίστοιχος αγγλικός «βρυγμός-bruxism».

                Νομίζω, κύριε διευθυντά, ότι καλό είναι να χρησιμοποιούμε τον αυθεντικό ελληνικό όρο «βρυγμός» για το τρίξιμο των οδόντων αντί του «βρουξισμός», ο οποίος επί πλέον είναι και κακόηχος.

 

                                                                Με εκτίμηση

 

                                Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, παιδίατρος

                                                    Ιστορικός της Ιατρικής

                                   Μιλτιάδου 3, 14562 Κηφισιά-Αθήνα


Created by  WebLines  2004