Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Ιωάννης Νικολίδης και Anton Stoerck.
Ταύτιση κειμένου της "Ερμηνείας περί του πώς πρέπει να θεραπεύεται το γαλλικόν πάθος, ήγουν η μαλαφράντζα", Βιέννη 1794».

 
Στον τόμο Πρακτικών «Νεοελληνικός Διαφωτισμός, απόπειρα μιάς νέας ερευνητικής συγκομιδής»,
Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, Υπουργείου Πολιτισμού
Κοζάνη 1999
σελ. 119-141
Αρχείο PDF
 
  Στην αρχή της εργασίας παρουσιάζονται στοιχεία για τον ιατρό Ιωάννη Νικολίδη και τη διδακτορική του διατριβή του 1780, καθώς και στοιχεία από τον κατάλογο των Διδακτόρων Ιατρών των ετών 1752-1821, από τα Αρχεία του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Επίσης, γίνεται αναφορά στον καθηγητή της Ιατρικής της Βιέννης Σταίρκ, στον οποίο ο Νικολίδης έχει αφιερώσει τη διατριβή του.

  Στη συνέχεια, αναλυτικά παρουσιάζεται το βιβλίο του Νικολίδη «Ερμηνεία περί του πως πρέπει να θεραπεύεται το γαλλικόν πάθος ήγουν η μαλαφράντζα», που εκδόθηκε στη Βιέννη το1794. Στο βιβλίο καταχωρίζεται και «η Ιατρικοπρακτική Διδασκαλία περί του γαλλικού πάθους ήγουν μαλαφράντζας του Σταίρκ», κείμενο το οποίο μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστό από που το έχει πάρει ο Ιωάννης Νικολίδης. Η έρευνα στράφηκε στα έργα του Σταίρκ, όπου πράγματι στο έργο του «Praecepta Medico-Practica», που εκδόθηκε στη Βιέννη το 1791 σε δύο τόμους. Στον πρώτο τόμο καταχωρίζεται το κεφάλαιο με τίτλο «De lue Venerea» (δηλ. η αφροδισιακή λύμη), το οποίο κατα την παραβολή διαπιστώνεται ότι είναι ταυτόσημο. Μάλιστα, στη μελέτη παρατίθενται παράλληλα τα κείμενα του Νικολίδη και του Σταίρκ για να έχει ο αναγνώστης ιδίαν αντίληψη της ταύτισης των κειμένων.

 

  Με την ερευνητική αυτή μελέτη προσφέρεται μιά ακόμη απόδειξη για την πραγματοποιηθείσα μεταφορά της επιστημονικής ιατρικής γνώσης στον Ελληνικό χώρο κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού


Created by  WebLines  2004