Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Εντυπα ελληνικά ιατρικά βιβλία από Μακεδόνες συγγραφείς
κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1745-1821)».

(Σε συνεργασία με τον καθηγητή Σπύρο Μαρκέτο).
 
Στον τόμο Πρακτικών της Ημερίδας Ιατρικά Παλαίτυπα περιόδου 1525-1900
Θεσσαλονίκη 1999
σελ. 45-54 και ανάτυπο
Το άρθρο σε αρχείο PDF 
 
  Με την εργασία αυτή επισημαίνεται ότι ιατροί και λόγιοι συγγραφείς από το χώρο της Μακεδονίας και Θράκης εξέδωσαν το 39% των εντύπων ελληνικών ιατρικών βιβλίων κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Με τα βιβλία αυτά συνέβαλαν στη διαφώτιση του ελληνικού πληθυσμού σε θέματα υγείας καθώς και στη δημιουργία όρων της ελληνικής ιατρικής.Τα βιβλία που μνημονεύονται είναι:

1. Θωμά Μανδακάση, ΄Ομοια των ελλειπόντων ομοίων ιάματα, Λειψία 1757

2. Δημήτριος Καρακάσσης, Περί της Φλεβοτομίας, ΄Αλλη 1760

3. Κων. Μιχαήλ, Εγχειρίδιον του εν ιατροίς σοφωτάτου Τισσότου, Βιέννη 1785.

4. Κων. Μιχαήλ, Διαιτητική, ής προτέτακται και Ιστορία συνοπτική, Βιέννη 1794

5. Γεωργίου Ζαβίρα, Ιατρικαί παραινέσεις, Πέστα 1787

6. , Ονοματολογία Βοτανική τετράγλωττος, Πέστα 1787

7. Ιωάννου Νικολίδου, Ερμηνεία περί του πώς πρέπει να θεραπεύεται το γαλλικόν πάθος ήγουν η μαλαφράντζα, Βιέννη 1794

8. Κωνσταντίνου Δαρβάρεως, Εγχειρίδιον περί συντηρήσεως υγιείας στομάχου, Ιάσιον 1814

9. Ιωάννου Αδάμη, Σύντομος ερμηνεία περί της ενεργείας και ωφελείας μερικών εκλεκτών και δοκιμασμένων ιατρικών, ΄Αλλη, 1756

10. Αναστασίου Γεωργιάδου, Ιατροφιλοσοφική ανθρωπολογία, Βιέννη 1810

11. Αναστασίου Γεωργιάδου, Αντιπανάκεια, Βιέννη 1810.

 


Created by  WebLines  2004