Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Η ιατρική σκέψη μέσα από τα βιβλία φυσικής της προεπαναστατικής περιόδου».
 
Πρακτικά Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Οι επιστήμες στόν Ελληνικό χώρο,
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών-Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Αθήνα 1997
σελ. 223-248 και σε ανάτυπο
Το άρθρο σε αρχείο PDF 
 
  Με τη μελέτη αυτή διαπιστώθηκε ότι ιατρικές γνώσεις περιείχαν και τα βιβλία Φυσικής, δέκα τον αριθμό, που εκδόθηκαν κατά την προεπανασταστική εποχή. Τα βιβλία φυσικής είναι τα ακόλουθα:

1. Μεθοδίου Ανθρακίτη, Οδός μαθηματικής, τόμ. 3, 1749

2. Νικηφόρου Θεοτόκη, Στοιχεία φυσικής, τόμ. 2, 1767

3. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής απάνθισμα, 1790

4. Ανθ. Γαζή, Γραμματική των φιλοσοφικών επιστημών, τόμ. Β΄, 1799

5. Ευγενίου του Βουλγάρεως, Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις, 1805

6. Κων. Κούμα, Σειράς στοιχειώδους, τόμ. 6 και 8, 1807

7. Φυσική δημώδης εις παύσιν της δεισιδαιμονίας, 1810

8. Κων. Κούμα, Σύνοψις φυσικής, 1812

9. Δημητρίου του Δαρβάρεως, Επιτομή φυσικής, 1812-13

10. Κων. Βαρδαλάχου, Φυσική πειραματική, 1812.

  Τα ιατρικά θέματα που περιέχονται στα ανωτέρω βιβλία Φυσικής κατά κανόνα είναι μεταφρασμένα από έγκυρα ευρωπαϊκά βιβλία όπως παρουσιάζεται σε σχετικό πίνακα, ο οποίος αναγράφει τα έξι εκ των δέκα, για τα οποία έχει αποδειχθεί το ευρωπαϊκό πρότυπό τους. Στις σελίδες της μελέτης γίνεται διεξοδική ανάλυση των ιατρικών γνώσεων κάθε βιβλίου. Διαπιστώνεται από την έρευνα ότι περιέχουν κυρίως γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας και για την εμπέδωση των ιατρικών γνώσεων καταχωρίζονται ανατομικά σχέδια, πίνακες καθώς και πειράματα φυσιολογίας.

 

Created by  WebLines  2004