Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γυναικομαστία, ορολογία

 
 
31 Αυγούστου 2009

Αξιότιμο κ. Σάββα Παπαδόπουλο,
Διευθυντή περιοδικού Mastologia
Λ. Κηφισίας 18, 115 26
Αθήνα


Κύριε Διευθυντά,

Στο τεύχος 16, Μάρτιος-Μάϊος 2009, του περιοδικού Mastologia δημοσιεύεται η εργασία του κ. Δημητρίου Χάψα με τίτλο «Γυναικομαστία», η οποία αρχίζει με την φράση «Ο όρος γυναικομαστία εισήχθη από τον Galen τον 2ο αιώνα π.Χ.».

Θα ήθελα να παρατηρήσω πως το όνομα του μεγαλύτερου ιατρού μετά τον Ιπποκράτη ήταν «Γαληνός» και όχι «Galen». Δεν θα πρέπει τους αρχαίους Ελληνες ιατρούς να τους αναγράφουμε σε ελληνικό κείμενα με το αγγλικό όνομα. Επίσης στο άρθρο δεν γίνεται αναφορά το έργο του Γαληνού, στο οποίο αναγράφεται ο όρος «γυναικομαστία».

Εκτός βέβαια αν από ξενόγλωσσο βιβλίο έχουν ληφθεί αυτές οι πληροφορίες και δεν έγινε αναζήτηση στα ελληνικά κείμενα του Γαληνού. Κάποτε θα πρέπει οι Ελληνες ιατροί να παραπέμπουν στα ελληνικά κείμενα των αρχαίων Ελλήνων ιατρών.

Σημειώνεται πάντως ότι ο Γαληνός μνημονεύει τον όρο «γυναικόμασθος» στο έργο «΄Οροι ιατρικοί», (βλ. G.C. Kuehn, Claudii Galeni Opera Omnia, Κλαυδίου Γαληνού Απαντα, τόμ. ΧΙΧ, Λειψία 1830, επανέκδοση 2001, σ. 444).

Με την ευκαιρία δεχθείτε τις μελέτες μου «Ιατρικοί όροι του Γαληνού στην Νεοελληνική ιατρική Ορολογία», Αθήνα 2009 και «Ελληνική ιατρική ορολογία. Οι απαρχές της κατά τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό», Αθήνα 2009.Με εκτίμηση

Δημήτριος Καραμπερόπουλος,
παιδίατρος
Διδάκτωρ Ιστορίας της Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Created by  WebLines  2004